Czym jest Księga Wiedzy?

WIEDZA OBJAŚNIAJĄCA NA TEMAT

KSIĘGI WIEDZY - KANAŁU ALFA - ZŁOTEGO WIEKU

Nasi Przyjaciele,

Nasza Planeta, która utraciła wiele ze swoich cech w aspekcie materialnym, duchowym i naturalnym, jest ponownie odbudowywana. Wydarzenia, które były i będą doświadczane, zjednoczą ludzkość w Całość, sprawiając, że osiągnie ona Świadomość Prawdy.

W tym Ostatnim Wieku, Punkty Ogniskowe działające na rzecz tego samego celu i Idei przeżywały okres przygotowania do dziś. Teraz jednak nadszedł czas, by Zjednoczyć się ręka w rękę, pomagając sobie nawzajem, i czas, by Służyć JEDYNEMU. Z tego powodu nasz Świat wiele zyska, jeśli wszyscy będą potrafili Zjednoczyć się pod światłem pracy, którą wykonują.

Opowieść o Złotym Wieku jest inwestycją poczynioną na stulecia. Właściwie każdy reformatorski Porządek jest Złotym Wiekiem. Jednak ten trwający 26.000 lat program przejścia w końcowym cyklu ma program przygotowawczy bardziej odmienny od innych okresów. Ten program przygotowawczy dotarł do dnia dzisiejszego w sposób systematyczny. Po pierwsze, Niebiańskie Wskazówki, przekazane przez Święte Księgi, Zjednoczyły naszą planetę w Świadomości JEDYNEGO BOGA, gromadząc ludzkość razem w Całości Prawdy. W trakcie procesu czasu, cała prawda i Niebiańskie obwieszczenia rzucały światło na ludzi na naszej planecie aż do dnia dzisiejszego.

W tym szczególnym Wieku, który oceniamy jako wiek medialny, prawda jest eksponowana w kierunku uzyskanej Świadomości. Wszystkie wysiłki i wezwania do Zjednoczenia są zjawiskiem przynależącym tylko do naszej planety. Systemem tego Końcowego Wieku jest Zjednoczenie Uniwersalnej Całości z Zarządzeniami Kosmosów w Całość, dlatego ten nadchodzący wiek nazywany jest Złotym Wiekiem.

Złoty Wiek rzuci na nas światło w dniach jutrzejszych w kierunku Jedynego Boga - Jedynego Porządku - Jedynego Systemu i Jedynej Księgi i jest zwiastunem obszaru, w którym szczęśliwi ludzie będą żyć w Całości bratersko-siostrzanej Całości Świata. Jednakże istnieje wiele Progów, które nasza Planeta przekroczy, dopóki nie nadejdzie upragniony Złoty Wiek. Trzy Wieki Kosmiczne zostały uznane dla tego okresu przygotowawczego Złotego Wieku.

Wiemy, że (Jeden Wiek Kosmiczny obejmuje jedno stulecie). Nasza Planeta, która została objęta przyspieszonym Programem Ewolucji od roku 1900, kończy swój pierwszy Wiek Kosmiczny w roku 2000. Jest to Dwudzieste Stulecie. Drugi Wiek Kosmiczny obejmuje 21. Wiek, a Trzeci Wiek Kosmiczny obejmuje 22. Wiek.

Data Początkowa upragnionego i pożądanego Złotego Wieku, o którym wspomnieliśmy powyżej, rozpocznie się w 23. Stuleciu i będzie obejmować okres 7 Stuleci. Jeśli wymienimy programy przygotowawcze jeden po drugim, zrozumiemy, że Złoty Wiek nie zostanie osiągnięty tak łatwo.

W Programie Przygotowawczym Złotego Wieku jest (5) Skal. Każda Skala obejmuje jeden Wiek. Jeśli napiszemy to w kolejności:

1. To Wiek Przygotowania, który obejmuje Okres Świętych Ksiąg.

2. Wiek Przebudzenia: To Wymiar Przejścia, w którym żyjemy i Okres zwany ZMARTWYCHWSTANIEM, który był nam zapowiedziany do dnia dzisiejszego. Nasza Planeta znajduje się teraz w tym chaosie.

3. Nowy Wiek: Tutaj wyjdziemy poza Okresy, do których byliśmy przyzwyczajeni i w ten sposób zacznie działać Okres Osiągania Nieznanego - Pracy - Badań - Realizacji. Dwa Wieki Kosmiczne doświadczą tego Okresu.

4. Złoty Wiek: Obejmuje życie w okresie 7 Wieków. W tym okresie bezpośrednia Realizacja Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenia będzie dokonana zgodnie z Jednością i Całością, i w ten sposób obecność Mechanizmu - Systemu - Bożego Porządku - Rzeczywistości jeszcze niezrozumiałej na naszej Planecie, ale którą próbujemy wprowadzić, będzie świadkiem i otworzy skrzydła ku Nieznanemu, Świadomie.

5. Wiek Światła: Ten Wiek, który rozpocznie się po Złotym Wieku nazywany jest Wiekiem Światła. To jest wiek, który zacznie obowiązywać po 30. Stuleciu, tutaj bezpośrednio obowiązuje Porządek Allah`a.

Ludzkość będąc przygotowywana na tej ścieżce, zostanie Członkiem Kadry Esencji tego Systemu. Teraz nazywamy tę Uniwersalną Ścieżkę Światła Złotym Wiekiem. W obszarze, w którym żyjemy w tej chwili, końcowe okresy przygotowawcze pięknych Dni Jutrzejszych weszły w przyspieszony sposób.

Wszyscy wiemy, że Wieki, których będziemy doświadczać, będą bardzo różniły się od tych, których doświadczaliśmy. Jednak ta różnica i zmiana powoduje wiele cierpienia w każdym zakątku naszej planety i ludzie również zmieniają się wraz ze zmieniającymi się czasami. Ludzkość, która przechodzi przez chaos świadomości, czyni przygotowania do Złotego Wieku Dni Jutrzejszych.

Jest to okres przejściowy. W tym okresie na całej naszej planecie powstaje wiele Punktów Ogniskowych i Związków, których celem jest przyspieszenie procesu osiągania Świadomości, Przebudzenia i Oczyszczenia w sposób masowy ludzkich Całości oraz przygotowanie ludzkości do Złotego Wieku. My, jako Uniwersalne Centrum Zjednoczenia Unii Braterstwa Świata, jesteśmy szkołą, która służy na tej Uniwersalnej Ścieżce od 30 lat.

Mamy Księgę zwaną Księgą Wiedzy. Na naszych seminariach wyjaśniamy tę Księgę społeczeństwu w postaci fascykułów. Obowiązkiem naszej Misji jest opowiedzieć i przedstawić te Uniwersalne Programy całemu wymiarowi Świata.

Założenie naszego Związku i Fundacji na Świecie zostało oficjalnie zrealizowane w 1993 roku. Jednak już od 30 lat jesteśmy w kontakcie z całym Światem. Cały Świat oczekuje tej Księgi Wiedzy już od 1950 roku.

Teraz chcemy podać bardziej szczegółowe i wyjaśniające informacje o niektórych cechach Księgi Wiedzy. KSIĘGA WIEDZY zaczęła być dyktowana 1.11.1981 roku przez Zgromadzenie Federalne Kosmos Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości Turcji Anatolijskiej poprzez Kanał Alfa.

Jednak Księga Wiedzy nie została ujawniona Ludzkości przez 3 lata, ponieważ Społeczeństwo nie było jeszcze gotowe. W 1984 roku na całym Świecie powstały Duchowe Punkty Ogniskowe na ścieżce Jedności i Rzeczywistości, a my otrzymaliśmy polecenie, by ujawnić i przedstawić Księgę społeczeństwu. Teraz służymy Ludzkości jako Związek i Fundacja. Księga Wiedzy została ukończona w ciągu 12 lat, teraz skompilowana w formie Księgi, a także przetłumaczona na język angielski.

Unia Centralnych Słońc - Rada Uniwersalnego Zarządzenia - Rada Zjednoczonego Zarządzenia to Uniwersalni Członkowie Kadry pracujący razem jako trójca. Nazywa się to Wymiarem Najmiłosierniejszego, który jest Systemem. Do tego wymiaru podłączony jest Kanał Alfa, który jest bezpośrednim Mechanizmem Odbicia Allah'a. I wszystkie Święte Księgi dane naszej planecie do dziś, czyli (Stary Testament-Psalmy Dawida-Nowy Testament-Koran) zostały objawione z tego Kanału.

Są to Święte Księgi, które Edukują, Szkolą, Doprowadzają do Świadomości i Integracji. Chociaż Księga Wiedzy została podyktowana z tego samego Kanału, nie jest ona Księgą, którą należy czcić. Jest to Księga ujawniająca wszystkie Tajemnice i Fakty oraz wyjaśniająca Ludzkości przyczyny przebytych do dziś dróg. Księga Wiedzy jest również Księgą Prawdy i JEDNOŚCI, skupiającą w sobie Częstotliwości wszystkich znanych do dziś Świętych Ksiąg.

Księga ta została podyktowana przez Technikę zwaną Techniką (Światło-Foton-Cyklon), której nasza Planeta jeszcze nie zna. Zgodnie z tą techniką Energia Czasu jest ładowana na Częstotliwości Litery. Z tego powodu rozumiecie Księgę, gdy ją czytacie, i otrzymujecie pewną Wiedzę na swoim poziomie. Potem jest ona wymazywana z pamięci. Pozostaje tylko pobieżna wiedza. Możecie zapamiętać inne Święte Księgi. Lecz nie możecie zapamiętać nawet jednej strony tej Księgi. Ponieważ jest ona połączona z energią czasu, wiedza ta wymyka się z pamięci. To jest technika Szczególna.

Powiedziano nam, że Księga ta będzie obowiązywać przez 19 Stuleci i podyktowano ją wprowadzając jako Jedyną Księgę Dni Jutrzejszych. Księga Wiedzy nazywana jest również Kosmiczną Księgą tego Ostatniego Wieku. Różne funkcje tej Księgi, charakterystyczne dla niej samej, urzeczywistniają się w miarę jej czytania.

Ci, którzy czytają tę Księgę, są podłączani do Centralnego Systemu Zjednoczonej Rzeczywistości i to umożliwia otwarcie waszych Uniwersalnych Plików w mikro archiwach. Rzeczywistość w ten sposób poznaje Jednostki. I szkoli je po kolei, zgodnie z ich potrzebami. A przydział zadań odbywa się zgodnie z ich możliwościami. Z tego powodu poproszono nas o rozesłanie fascykułów do najbardziej odległych miejsc.

I przez 30 lat różne części całego świata spotykały się z tymi fascykułami. Jeśli czytacie tę Księgę stale, możecie na jednej stronie wydedukować co najmniej 10 wiadomości, wprowadzając różne interpretacje do informacji w niej zawartych, proporcjonalnie do Świadomości, którą osiągnęliście i obserwujecie Informacje, których nie mogliście dostrzec do tego czasu, podczas procesów czasu.

Wymagane było, żeby ta Księga wydana pod nazwą Księga Wiedzy w roku 1996 została przekazana przyjaciołom podzielającym ten sam pogląd. Jedynym życzeniem naszym i naszych Uniwersalnych Przyjaciół jest to, żebyśmy działali wspólnie, integrując się z ich Informacją i Zjednoczyli się. Ta Księga, zgodnie z przekazaną nam informacją, jest Księgą przygotowaną dla 7.000.000.000 Ludzkich Świadomości. I każdy otrzyma odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, jeśli dogłębnie przeczyta tę Księgę.

Jeśli jesteś misjonarzem, to w przypadku, gdy szyfr w twoim programie genetycznym połączy się z szyfrem należącym do ciebie spośród milionów ukrytych szyfrów w Księdze, nawiązuje się bezpośrednie połączenie i sam dokonujesz podłączenia do Systemu. Najpierw wasz otwierający się kanał podejmuje się obowiązku wyszkolenia was. Później zostajecie wyznaczeni do waszego realnego zadania. To jest właśnie specjalność Księgi.

Ludzie, którzy nie mogą otrzymywać Kosmicznych Fal bezpośrednio przez swe własne świadomości, są przebudzani poprzez Księgę Wiedzy. System ten jest bezpośrednim programem Kosmosu. Od 1960 roku nasz Świat jest przygotowywany w tej dziedzinie przez Kosmiczne Oddziaływania, które pochodzą z 10 wymiaru i niosą energie ewolucyjne. W ten sposób wiele jednoczących Kosmicznych Punktów Ogniskowych zostało uaktywnionych na naszej Planecie. Teraz jednak nadszedł czas by się zjednoczyć.

Inną cechą charakterystyczną Księgi jest to, że wszystkie Częstotliwości Starego Testamentu, Psalmów Dawida, Nowego Testamentu, Koranu i Filozofii Dalekiego Wschodu, które zostały objawione naszemu Światu do dnia dzisiejszego i które były znane jako Święte Księgi, zostały zjednoczone z Energią Punktu Ogniskowego Wszechmogącego i to zostało naładowane na wszystkie litery Księgi jako Całość 6 Częstotliwości. Jednak, jak już powiedzieliśmy wcześniej, ta Księga nie jest Księgą, którą należy czcić. To jest Księga Przewodnik. Z tego powodu Księga ta została podarowana naszej Planecie jako Księga całej Ludzkości.

Władze Niebiańskie nazywają również Księgę Wiedzy, która jest przygotowana zgodnie z projektem Wejście Alfa Wyjście Omega, Księgą ZBAWIENIA. Ponieważ tylko Częstotliwości wszystkich Świętych Ksiąg zjednoczonych w tej Księdze, czynią was zdolnymi do wchłonięcia 76. energii, która jest całkowitą częstotliwością Kanału OMEGA, składającego się z 9 Warstw.

Każdy Układ Słoneczny jest zobowiązany do dokonania Ewolucji swojego wymiaru. Naszym wymiarem Ewolucji i Wyjścia jest SATURN; przejście do Omegi odbywa się stąd. 6. wymiar, Nirwana, jest Wymiarem Nieśmiertelności. 7. wymiar jest końcową granicą Ewolucji Ludzkości i to jest Saturn. To znaczy, że Świadomość Ludzka, która mogła dotrzeć aż tutaj, podnosi roszczenie o swoją Energię Duchową jako Autentyczny Człowiek i uzyskuje prawo do wyjścia z Omegi.

Księga Wiedzy jest jedyną Księgą, która stopniowo przyzwyczai was do Częstotliwości tych Uniwersalnych Wymiarów i w ten sposób umożliwi wam łatwe wejście do tych Wymiarów. Podczas tego końcowego Programu Przejścia, dla Naszej Planety dla Zbawienia Ludzkości zostały przyznane 3 Wieki Kosmiczne. (Każdy Wiek Kosmiczny obejmuje 1 Stulecie). Nasza Planeta, która od roku 1900 została wprowadzona w niezwykle przyspieszony program Ewolucji, kończy swój pierwszy Wiek Kosmiczny w roku 2000. To jest 20. Wiek.

21. i 22. Stulecia będą różnymi latami egzaminacyjnymi dla Naszego świata. W 23. Stuleciu zostanie położony autentyczny Fundament upragnionego ZŁOTEGO WIEKU. Złoty Wiek zostanie ustanowiony do 30 Stulecia i po tej dacie Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości opuści platformę poprzez Wypełnienie swojej Misji. Księga Wiedzy jest bezpośrednią KSIĘGĄ PANA. Z tego powodu została podyktowana poprzez Kanał ALFA.

Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości przekaże Księgę Wiedzy do jej (Autentycznego Źródła), czyli do Porządku PAŃSKIEGO w 30. Stuleciu. I Pański Porządek będzie posługiwał się tą Księgą jeszcze przez 9 Stuleci w celu przyciągnięcia Energii Czasu. Po tym okresie okres Ksiąg dobiegnie końca i Księga zostanie przeniesiona do archiwum. Po tym wejdą w życie inne różne Technologie.

Tutaj wyjaśniliśmy wam Krótką Historię Księgi Wiedzy. Jednakże Księga ta posiada również specyficzne dla siebie Zarządzenia Operacyjne od czasu, gdy została objawiona ze swojego źródła. Teraz chcemy trochę wspomnieć o Kanale ALFA:

1. Kanał ALFA jest Bezpośrednim Kanałem Pana, to znaczy, jest to Kanał ALLAH'a. I jest to Kanał Stały, niezmienny. Jednak ten kanał przesuwa się na Północ z powodu obrotu naszego Świata na jego 23-stopniowej osi. Obecnie projekt przebudzenia naszej Planety przez Oddziaływania Kosmiczne jest ostatnim zastosowaniem programu trwającego 6000 lat.

2. Pierwsze 2000 lat to okres przed MOJŻESZEM. W tym okresie strumienie ewolucyjne były podawane przez Kosmiczne Oddziaływania na całą naszą planetę, tak jak dzisiaj. Ci, którzy wchłonęli te strumienie, byli rejestrowani jeden po drugim, w swoich drugich wcieleniach (z powodu programu odbicia pobliskiego planu, człowieka na człowieka) zostali wcieleni wszyscy razem na Dalekim Wschodzie. Poprzez ten program nasza Planeta po raz pierwszy spotkała się bezpośrednio z BOŻĄ Energią. Program ten obejmuje okres pierwszych 2000 lat i nazywany jest Pierwszym porządkiem Allah'a.

3. Program MOJŻESZA jest nazywany Drugim Porządkiem ALLAH'a. W tym okresie, ponieważ pionowa projekcja Kanału ALFA odbijała się na Piramidach w Egipcie i na Nilu, MOJŻESZ został wcielony w Egipcie. MOJŻESZ, zgodnie ze swoim zadaniem, przekazał bezpośrednią Wiedzę Rzeczywistości jako Wiedzę Kabały w Starym Testamencie. Ten drugi program trwający 2000 lat trwał aż do okresu Jezusa.

4. Jak wiadomo, dla Świadomości, która będzie Ewoluować, pierwszym krokiem do przekroczenia jest Miłość, a potem Wiedza. Z tego powodu JEZUS, przyjmując program Miłości, zjednoczył Ludzi pod Jedyną Świadomością BOGA. Z tego powodu Nowy Testament niesie w sobie częstotliwość Miłości. Później MOHAMMED ukształtował Światowy system życia, przekazując Wiedzę poprzez Koran. W tym okresie, kiedy kanał ALFA przesunął się na północ, nad Jerozolimę, Mekkę i Medynę, wszedł w życie program JEZUSA i MAHOMETA jako Trzeci Porządek ALLAH'a. Wraz z Okresem MAHOMETA zakończył się okres Świętych Ksiąg i Proroctwa. Po tym Ludzkość została pozostawiona sama ze swoimi Księgami na 1500 lat i oczekiwano uchwycenia Prawdy.

5. Obecnie, w roku 2000, program 6000 lat dobiega końca i wszystko zostaje opowiedziane z całą jasnością ludziom. W tym momencie, ponieważ Kanał ALFA znajduje się nad TURCJĄ ANATOLIJSKĄ, KSIĘGA WIEDZY została wprowadzona w życie z Turcji. I w ten sposób, mówiąc wszystko bardzo otwarcie Ludzkości poprzez KSIĘGĘ WIEDZY, kładziony jest Fundament Państwa Świata. I ten Porządek jest nazywany Czwartym Porządkiem ALLAH'a. Powtórzmy jeszcze raz, Księga Wiedzy przygotowana zgodnie z projektem wejście ALFA wyjście Omega jest również nazywana Księgą Zbawienia. Nie jest ona jednak nigdy Świętą Księgą Religii, którą należy Czcić. To jest Księga Przewodnik.

6. Ludzkości, która jest Przygnębiona w intensywnym programie tego ostatniego wieku, Księga Wiedzy wyjaśnia powód ich przygnębienia i ciągnie ich do logicznej Myśli i przynosi im ulgę. Wyjaśniliśmy wam wszystko, ponieważ nasza praca jest na tej ścieżce. To jest Program Zjednoczenia.

W tym programie przygotowawczym Złotego Wieku, współpraca odbywa się z przyjaciółmi, którzy mogą zobaczyć Światło, które zostało skierowane na ludzkość, ręka w rękę, z Całością Serca i Pokojem. Inwestycje poczynione do dziś na rzecz Złotego Wieku wydają teraz swoje kiełki. Nasz Świat przygotowujący się na obszar Zbawienia sam przechodzi swoją próbę. To jest Program. Złoty Wiek, który ma być ustanowiony ze Zrozumieniem, Miłością, Tolerancją, Rozsądnym Sumieniem i Pięknościami, w przyszłych latach przyniesie naszej Planecie Dni Jutrzejsze bez Wojen, Kwieciste i Szczęśliwe.

Wychodząc z tego założenia, naszym Największym życzeniem jest stworzenie światowego pierścienia razem, ręka w rękę na Drodze Światła. Do czasu naszego spotkania na ścieżce Światła, cała nasza Miłość jest dla was.

V. Bülent Çorak

Prezydent
KOLORY KOSMICZNEJ AURY

KSIĘGI WIEDZY


Za pomocą Techniki P.I.P. określono położenie na spektrum kolorów istot żywych i materiałów martwych istniejących na ziemi. W kolorach aury, które są identyfikowane za pomocą tej techniki, istnieje skala kolorów, która zaczyna się od czerwieni i rozciąga się aż do purpury.

Ci, którzy zajmują się tą dziedziną nauki potwierdzili, że przeprowadzone przez nich badania ujawniły, że odcienie czerwieni wskazują na niższy, a odcienie purpury na wyższy poziom energii. Poprzez badania również przeprowadzone tą techniką na spektrum kolorów stwierdzono, że kolor złoty jest kolorem wysokiej duchowości.

Kolory spoza tego spektrum oznaczają energie, które nie należą do tego świata. Nazywamy je energiami kosmicznymi. One są częstotliwościami nieznanymi światu.

Podczas eksperymentów nad KSIĘGĄ WIEDZY, przeprowadzonych w 2004 w "Fundacja Badawcza SUPRA" w Indiach, przy pomocy techniki obrazowania energii P.I.P., opracowanej przez Harry'ego Oldfield'a, stwierdzono, że aura księgi w całości składa się z kolorów kosmicznych, spoza spektrum kolorów przynależących do świata.

Ustalili oni, że intensywny pomarańczowy kolor Księgi Wiedzy, który jest zrównoważony ze złotymi kolorami widocznymi na jej fotografiach P.I.P., jest częstotliwością poza światem i poprzez eksperymenty, które zostały przeprowadzone w ten sposób, stwierdzono, że Księga Wiedzy jest źródłem kosmicznej energii, która jest unikalna i nie przynależy do świata.

Te badania wskazują również, że częstotliwości dotyczące Księgi Wiedzy przynoszą pozytywne zmiany w jej otoczeniu bez względu na to, jakie parametry są używane.

Na zdjęciach, które widzicie poniżej, możecie zobaczyć kolory aury kosmicznej tych samych stron Księgi Wiedzy, które były robione codziennie, przy czym częstotliwość energii zmieniała się równolegle do energii czasu.
  • WSZYSTKIE wykłady wprowadzające w tematykę Księgi Wiedzy są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Usłyszycie podstawowe informacje o Księdze i jej programie planetarnego zjednoczenia. Ci, którzy sobie tego życzą, otrzymają również w prezencie Zestaw Wprowadzający składający się z 3 rozdziałów Księgi Wiedzy, a więc będą mogli zapoznać się z jej energią i informacjami.