Regulamin jest zgodny z postanowieniami odpowiednich Ustaw o Ochronie Prywatności i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

World Brotherhood Union

Mevlana Supreme Foundation

Küçükçamlıca Mh. Emel Sk. No 17

Üsküdar 34696 / Istanbul /Turkey

+90 216 373 1445

network@dkb-mevlana.org.tr

Webdesign www.dkb-mevlana.org.tr

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność i aktualność.

Zgodnie z odpowiednimi paragrafami i artykułami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jako usługodawcy przejmujemy odpowiedzialność za własne treści w ramach ogólnych warunków Ustawy. Jednakże, również zgodnie z odpowiednimi ustępami i artykułami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, my jako usługodawcy nie jesteśmy prawnie zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub przeprowadzania dochodzeń w związku ze postanowieniami dotyczącymi nielegalnej działalności.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Po zgłoszeniu odpowiedniego naruszenia prawa usuniemy te treści niezwłocznie.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich oferent lub operator stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono nielegalnych treści.

Stała kontrola stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach, stworzone przez administratorów stron, podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju użytkowanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy.

Pobieranie i kopiowanie tej strony jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Prosimy o odpowiednią informację, jeśli mimo to dowiecie się o naruszeniu praw autorskich. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa natychmiast usuniemy takie treści.