Nasza Uniwersalna Misja


UNIA BRATERSTWA ŚWIATA I KSIĘGA WIEDZY

Obecnie na całym świecie istnieje wiele Duchowych Punktów Ogniskowych, które starają się uformować Uświadomienie Zjednoczenia - Pokoju - Przyjaźni i Braterstwa/Siostrzeństwa. My jesteśmy jednym z tych Punktów Ogniskowych, które podzielają ten sam pogląd.

Dwudziesty Wiek jest Wiekiem Bardzo Szczególnym. Ludzkość, która Masowo przebudziła się szczególnie w Ostatniej Połowie tego Wieku wraz z Kosmicznymi Oddziaływaniami na naszej Całej Planecie, weszła w obszar poszukiwań. To poszukiwanie przeniosło Niektórych Ludzi na Nieznane Obszary. Z tego powodu przekazujemy i wyjaśniamy Prawdę Ludzkości w tych Punktach Ogniskowych.

Wszystkie Święte Księgi podarowane naszej Planecie przez ALLAH'a do dnia dzisiejszego były przekazywane nam przez Proroków z Boskiego Kanału, który został nam zapowiedziany jako Kanał ALFA. Kanał Alfa jest Kanałem Stałym, niezmiennym. Jednak pionowe odbicie tego Kanału przesuwa się w kierunku Północnym z powodu obrotu Świata na swojej osi o 23 stopnie. W okresie, gdy Kanał Alfa znajdował się nad Tybetem, zaczęła działać metoda Przyciągania Energii Kosmicznych za pomocą Siły Myśli. Technika Medytacyjna po raz pierwszy zaczęła powstawać w ten sposób.

Kozmoz nazywa ten okres "1. Porządkiem Allah'a". Każdy Program obejmuje okres 2000 lat. W ciągu tych 2000 lat Kanał Alfa przesunął się, a jego pionowe odbicie przeszło nad piramidy w Egipcie. Z tego powodu MOJŻESZ wprowadził swój Program w życie właśnie tutaj.

Medytacja oczyszcza człowieka i daje mu Wewnętrzny spokój. Jednak, aby Człowiek mógł osiągnąć Świadomość, potrzebna jest mu Wiedza. Z tego właśnie powodu, po 2000 lat, Mojżesz objawił Światu Wiedzę Kabały. Ponieważ jednak poziom Świadomości Człowieka tamtego okresu nie był na takim Poziomie, żeby mógł przyjąć tę Potężną Wiedzę, Program Mojżesza nie przyniósł pożądanego Rezultatu .

Okres Mojżesza jest również okresem 2000 lat i Kozmoz nazywa to "2. Porządkiem Allah'a". W ciągu tych 2000 lat Kanał Alfa przeniósł się na Północ i dotarł do JEROZOLIMY, i tutaj JEZUS wprowadził w życie swój program. JEZUS zaszczepił Ludzkość Miłością w Nowym Testamencie. Wiara i Miłość czynią Człowieka Szczęśliwym, a ten spokojny obszar pomaga Człowiekowi przyciągać Kosmiczne Energie.

Człowiek, który nie może przyciągnąć Kosmicznych Energii, nigdy nie osiągnie Świadomości. 500 lat po JEZUSIE Kozmoz osiągnął pożądany poziom w tym programie. Potem w roku 622 wszedł w życie Program MAHOMETA, Proroka Islamu.

W tym okresie Kanał Alfa znajdował się nad MEKKĄ. W tym programie JEZUS reprezentuje Miłość, a MAHOMET - Wiedzę. Ten program 2000 lat, który trwał do końca 20. Wieku, był uważany za wspólny, "ponieważ znajdowali się oni w tym samym polu magnetycznym", i został nazwany "3. Porządkiem Allah`a".

Po Mahomecie, proroku islamu, Okres Proroctwa został Zakończony. Po roku 622 żaden inny Prorok nie pojawił się na naszej planecie, ani żadna Święta Księga nie została Objawiona aż do roku 2000.

W tamtym Okresie Ludzkość jako Całość została pozostawiona sama ze swoimi Księgami na 1500 lat i w ten sposób oczekiwano, aż Ludzkość lepiej pojmie Prawdę. Jednak podczas tego końcowego okresu 2000 lat, Kanał Alfa Przesunął się na Północ i dotarł do Anatolijskiej Turcji.

Pod koniec 20. Wieku Program 6000 lat dobiegł końca, a rozpoczął się Program 21. Wieku. Kozmoz nazywa ten okres "4. Porządkiem Allah'a".

A ponieważ nadszedł czas, by Człowiek, który osiągnął Świadomość, znał odtąd wszystko i Prawdę, "FEDERALNA CAŁOŚĆ KOZMOZ RZECZYWISTOŚCI ZJEDNOCZONEJ LUDZKOŚCI" podarowała naszej planecie Księgę zwaną "KSIĘGĄ WIEDZY", ze względu na to, że Kanał Alfa znajduje się obecnie nad Anatolijską Turcją.

Ta Księga jest Kosmiczną Księgą podyktowaną poprzez Technikę zwaną Techniką ŚWIATŁO - FOTON - CYKLON, o której nasza planeta jeszcze nie wie. W tej technice Częstotliwość Księgi nigdy nie zmienia się przy tłumaczeniu na inne języki, ponieważ Energia Czasu jest naładowana na Częstotliwości Liter.

Celem Księgi jest wprowadzenie w życie szczęśliwego, stabilnego Obrazu Życia bez wojen poprzez zgromadzenie Całego Uniwersum i naszej Planety pod Ludzką Całością Świadomości.

Chociaż Księga Wiedzy jest Księgą Przewodnikiem, która Gromadzi w JEDYNYM Tomie wszystkie Księgi przekazane poprzez Kanał Alfa, z którego objawione były wszystkie Święte Księgi, nigdy nie jest ona Księgą, której należy oddawać Cześć. Księga ta została ukończona w 12 lat i jako 55 fascykułów, i 7 dodatków otrzymała w 1993 roku Polecenie Publikacji jako Księga.

Prawa Autorskie Księgi należą do "Związku Uniwersalnego Zjednoczenia Kozmoz Całości Braterstwa Świata" i "Wzniosłej Fundacji Mevlana Unii Braterstwa Świata", których Centrum znajduje się w Istambule.

Święte Księgi są Księgami, które Edukują i Szkolą Ludzkość, i Dają jej Świadomość oraz niosą Częstotliwość 7. Wymiaru. Energią tego Wymiaru jest 72. Ta Granica jest Końcową Granicą Kanału Alfa. Jest to 18. Wymiar. Stąd przechodzi się do Omegi, która jest 19. Wymiarem.

Ponieważ Księga Wiedzy została podyktowana z 19. Wymiaru, nazywa się ją również Księgą OMEGA. Częstotliwość tej Księgi jest równa 76. Najpierw Księga ta Przygotowuje Ludzkość do Wymiaru Omega i pomaga Tym, którzy są przygotowani do Wyjścia z Omegi. Z tego powodu nazywana jest także Księgą ZBAWIENIA.

Wszystkie Święte Księgi noszące częstotliwość Alfa są Księgami, które szkolą Ludzkość. Natomiast Księga Wiedzy, która jest Księgą Omega, jest Księgą, która przekazuje.

Księga Wiedzy, wydana w 1996 jednocześnie zarówno w języku tureckim jak i angielskim, osiągnęła obecnie nakłady odpowiednio Czwartej i Szóstej Edycji.

Również w języku niemieckim, rosyjskim, hebrajskim, szwedzkim, hiszpańskim, holenderskim, polskim, portugalskim, włoskim i kazachskim, Księga Wiedzy została wydana w 12 językach i przetłumaczona na 28 języków.

W wielu krajach na naszej planecie rozpoczęły się te Uniwersalne Studia. Na czele z Turcją; istnieją punkty ogniskowe Księgi Wiedzy i całości 18-tu w Albanii, Argentynie, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Kostaryce, Chorwacji, Cyprze, Republice Dominikańskiej, Francji, Niemczech, Gwatemali, Izraelu, Włoszech, Kazachstanie, Łotwie, Meksyku, Holandii, Peru, Polsce, Portugalii, Portoryko, Rosji, Serbii, Słowenii, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w USA i Wenezueli.

Nasz pierwszy Związek DKB Unii Braterstwa Świata poza Turcją został założony w 2012 w Madrycie, Hiszpania, nasz drugi Związek DKB został założony w 2017 w Amsterdamie, Holandia, a nasz trzeci Związek DKB został założony w 2019 w Monachium, Niemcy.

Nasze studia są rozpowszechniane każdego dnia z wielką szybkością. W przyszłych latach we wszystkich krajach powstaną Związki DKB Unii Braterstwa Świata.

Księga Wiedzy jest Kosmiczną Księgą podarowaną Ludzkości w celu Zniesienia Podziałów pomiędzy Religiami i Poglądami na naszej Planecie, i Zjednoczenia Ludzi, i zakończenia Wojen i Cierpień, i stworzenia Braterskiego Świata pełnego Pokoju i Miłości oraz wzmocnienia Prawa, którym jest "Szacunek dla Człowieka jest Szacunkiem dla Allah'a".

Studiujemy i Dzielimy się tymi Informacjami z wami każdego tygodnia na naszych publicznych Seminariach.


  • WSZYSTKIE wykłady wprowadzające w tematykę Księgi Wiedzy są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Usłyszycie podstawowe informacje o Księdze i jej programie planetarnego zjednoczenia. Ci, którzy sobie tego życzą, otrzymają również w prezencie Zestaw Wprowadzający składający się z 3 rozdziałów Księgi Wiedzy, a więc będą mogli zapoznać się z jej energią i informacjami.