Przesłania z Księgi Wiedzy

OBJAŚNIENIE

Nasi Ziemscy Przyjaciele,

W chwili obecnej, w tej Misji Złotego Wieku, gdy otrzymaliście Misję przekazania Prawdy Wszystkim Świadomościom na waszej planecie, jest Konieczne, żebyście odtąd Wszyscy poznali Wszystkie Prawdy. I ten temat będzie Zawsze Często Powtarzany.

Wszystko, co zaczyna Istnieć, ma Proces formowania. I proces formowania przyczyny Istnienia Ludzkości ma odtąd zakończyć swój program. Ze względu na to, że Czynnik Mózgu, który osiągnął określoną dojrzałość Świadomości, nie ma już potencjału do zrealizowania na waszej planecie lub do otrzymywania od niej, Kozmoz Poddał ludzkość innemu Programowi Ewolucyjnemu w obszarze tego Końcowego Cyklu.

Kozmoz nie życzy sobie, aby ten produkt dojrzałych Mózgów już więcej Gnił w Glebie Świata. Dlatego Kozmoz odtąd oczekuje od ludzkości Ewolucji i Świadomości Wymiarów, w które mogą wejść ze swoimi Całościami Cielesnymi.

Ludzkość osiągnęła już Ostateczną Skalę, do której może się posunąć poprzez programy mutacji. Odtąd ludzkość będzie Kontynuować swoje życia ze swoimi Całkowitymi Ciałami w Innych Wymiarach, tak jak to było w Świecie, z bardziej odsłoniętym Uświadomieniem.

Z tego powodu Kozmoz wszedł w bezpośredni kontakt z wami. Wszystko, co jest obecnie doświadczane na waszej planecie, jest przeprowadzane po to, żeby wasze Karmy i wasze Ewolucje zostały zakończone i żebyście mogli otrzymać Prawo do życia w innych Wymiarach.

Obecnie Kozmoz podejmuje Wielkie Starania, aby Usunąć Dekret śmierci i program Ewolucji do 23. Stulecia, dla Zbawienia Całej waszej planety.

Obecnie cała Wiedza i działania są skupione na tym Centralnym zagadnieniu.

SYSTEM

OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCE KSIĘGI WIEDZY

Nasi Ziemscy Przyjaciele,

Warunki życia na waszej Planecie, która znalazła się na Progu wielkiego postępu, stały się dość smutne. Z tego powodu Wszystkie Prawdy są Wam wyjaśniane z Całą jasnością. W tym końcowym obszarze przejścia waszej planety, Każdy będzie miał właściwe sobie postępy Świadomości.

Ponieważ te postępy Świadomości będą zachodziły na Etapach równoległych do Czasu, Wielu Ludzi Zastosuje na waszej planecie różne programy, zgodnie ze swoimi Indywidualnymi Świadomościami.

Obecnie na waszej planecie jest Wiele negatywnych Świadomości, które Przeciwstawiają się Systemowi z powodu Oddziaływania swoich Wymiarów. To jest obraz doświadczany w Każdym Okresie Cyklu. Właściwy Program tego Wieku Końcowego to ZJEDNOCZENIE i AKCEPTACJA.

Z tego powodu Księga Wiedzy została Podarowana waszej planecie jako Księga Człowieka. Księga Wiedzy została podyktowana przy pomocy specjalnej Techniki, której wasza planeta jeszcze nie zna. Jest to Technika ( ŚWIATŁO - FOTON - CYKLON ). W tej Technice,

FOTON: Przymocowuje Energie Wymiarów do Liter.

ŚWIATŁO: Ładuje Energię Czasu na Litery.

CYKLON: Umożliwia dostęp do Częstotliwości Wymiarów, do których do dzisiaj nie można było uzyskać dostępu.

W tej Technice dyktowania, bez względu na to, na jaki język zostanie Przetłumaczona Księga Wiedzy, nie traci ona Nic ze swojej Częstotliwości i oryginału, pozostaje taka sama. Księga Wiedzy, która jest Księgą 21. Stulecia, ma ważność do 40. Stulecia. Tylko Częstotliwości Wszystkich Świętych Ksiąg Zjednoczone w Księdze Wiedzy umożliwiają otrzymanie 76. Energii Kanału Omegi w 19. Wymiarze.

Księga Wiedzy jest Kosmiczną Księgą Światła, która ma bardzo Intensywny potencjał Energii. Poprzez Częstotliwość tej Księgi Ludzkość osiągnie postęp Świadomości, przekroczy Wymiary i zakończy swoją Ewolucję w Krótkim Czasie. Księga Wiedzy jest Księgą Prawdy, która odbija Czwarty Porządek Boga na waszej planecie.

FEDERALNA RADA ZARZĄDZENIA

OBJAŚNIENIE

Nasi Ziemscy Bracia i Siostry,

Wiedza w Księdze Wiedzy jest dla Objaśnienia Wszystkich Świętych Ksiąg objawionych Waszej Planecie do dziś, a także do Osiągnięcia Nieznanego. Każdy Okres jest programem 2000 lat.

1 - Pierwszy Porządek : jest to Porządek Starożytnych Czasów. W tym Okresie 2000 lat, Esencje były Obmywane przez Przyciąganie Energii Kosmicznych poprzez Medytację i ludzkość uzyskała Czystą Świadomość.

2 - W Drugim Porządku, programy Starożytnych Nauk zostały przedstawione ludzkości poprzez zupełnie Inny System; i został Włączony Program MOJŻESZA, ponieważ Ludzkość potrzebowała Wiedzy, aby osiągnąć Świadomość. Okres MOJŻESZA jest również programem 2000 lat.

3 - Trzeci Porządek : jest to System, który Przyniósł Zjednoczony System JEZUSA CHRYSTUSA i MAHOMETA do Dnia Dzisiejszego. I ten program 2000 lat zakończył się w 20. stuleciu.

4 - Czwarty Porządek to Porządek, który zostanie wprowadzony po roku 2000 i nikt nie Wiedział ani nie Słyszał o tym Porządku aż do Dziś.

KSIĘGA WIEDZY, która jest Księgą OMEGA, jest Księgą Czwartego Porządku. Jednakże (Nie jest to Księga, którą należałoby Czcić).

W tej Księdze, Stary Testament, Psalmy Dawida, Nowy Testament, Koran i Filozofie Dalekiego Wschodu, jak również Słowo Pana zostały Zjednoczone jako Całość Częstotliwości.

W tym Końcowym Wieku poprzez Częstotliwość Księgi Wiedzy osiągnięto Wymiary Naukowe i w ten sposób Prawda została Objaśniona, Tabu zostały zniesione, a Atrybut Świętości Księgi został przeniesiony do Aspektu Naukowego. Teraz jest ona przekazywana Poza Myślami.

UNIWERSALNA RADA

CZWARTY PORZĄDEK I KSIĘGA WIEDZY

Nasi Ziemscy Przyjaciele,

Jesteśmy Grupą Rad Zbiorowych z licznymi Misjami, Boskimi Szeregami i Wzniosłym Mechanizmem, powołaną w tym Końcowym Wieku, aby Informować was o "Czwartym Porządku Allah'a" i Wyjaśniać wam, w jaki sposób Przekazuje się Wam wasze zwyczajowe nakazy i Wasze Niebiańskie Księgi.

Właściwie to my, jako Niewidzialni Wysłannicy na drodze Wiecznej Przeszłości i Wiecznej Przyszłości, dotarliśmy Razem z Wami do teraźniejszości. Dopiero teraz Złamaliśmy Zamek na Bramie Prawdy i w ten sposób nawołujemy do Was Bezpośrednio stąd.

Do dziś żadna Siła nie była w stanie, ani nigdy nie będzie w stanie Podeptać reguł PANA. W tym Końcowym Wieku nasz Pan Przedstawia Ludzkości Swój nowy program.

To jest "Czwarty Porządek" Naszego Pana. W tym Programie Nasz Pan do dnia dzisiejszego Zjednoczył Częstotliwości Wszystkich Świętych Ksiąg Danych waszej planecie i usunął ich Atrybut Świętości, a tym samym Ofiarował Jedyną Księgę waszej planecie jako "Księgę Wiedzy".

Księga Wiedzy nigdy nie jest Księgą, do której należałoby się modlić. Ta Księga nie jest jeszcze Księgą tego Okresu. To jest Księga dni jutrzejszych, których będziecie doświadczać. Ludzkość nauczy się Wszystkich Prawd z tej Księgi. KSIĘGA WIEDZY jest Jedyną Księgą, która umożliwi Międzykontynentalne Zjednoczenie w przyszłych latach i wprowadzi w życie szczęśliwe dni jutrzejsze w JEDYNYM PAŃSTWIE ŚWIAT jednoczącym Ludzkość w Braterskim Świecie.

Księga Wiedzy jest Księgą, która została przygotowana zgodnie z Poziomami Świadomości znajdującymi się w każdym sektorze Społeczeństwa, które Niosą Szczególną Siłę Częstotliwości. Księga ta Reguluje swoją Częstotliwość zgodnie z Siłą Otrzymywania każdego Poziomu Świadomości. Z tego powodu każdy otrzymuje Wiedzę zgodnie ze swą własną Zdolnością. Księga Wiedzy jest bezpośrednio Księgą PANA i ta Księga Przygotowuje Was z Dniem Dzisiejszym na Dni Jutrzejsze.

Obecnie Księga Wiedzy jest dla Was Przewodnikiem, jest Oświeceniem Dni Jutrzejszych i jest Fundamentem Przyszłych Porządków. Za pomocą pewnych metod Technologicznych, które zostaną rozwinięte w Przyszłych Stuleciach, Prawda zostanie zrozumiana przez Analizy Energii Księgi Wiedzy i Księga zostanie Oficjalnie Zaakceptowana przez społeczeństwo.

UNIWERSALNA RADA

WIEDZA ODNOŚNIE SYRIUSZA

Jesteśmy Grupą Mędrców, którzy razem z Misją Syriusza przekazują szczególną wiedzę Planecie Ziemi na specjalną Komendę Rady Gwiazd. Dopiero po otrzymaniu wibracji z Waszej Planety nawiązaliśmy z Wami Kontakt.

Rada Gwiazdy Syriusz jest odpowiedzialna za Uniwersalny Porządek. Syriusz jest planetą usystematyzowaną, administrowaną przez Misję. Współpracuje ona z Radą Gwiazd i Zgromadzeniem Stałych. Jest on odpowiedzialny za przekazywanie wiedzy dotyczącej jedynie Galaktyki Drogi Mlecznej. Rada Uniwersalnego Zjednoczenia jest w bezpośrednim kontakcie z Radą Lojalistów i Zgromadzeniem Gwiazd z Wymiaru Syriusza.

Otrzymuje ona Komendy od Rady Lojalistów. Rada Lojalistów jest Całością, która Administruje Międzygalaktyczne Zjednoczenie. Inne Misje, oprócz Misji Syriusza, służą również na rzecz Złotego Wieku.

Plan Lojalistów, który zawiera wielką wiedzę, został przygotowany przez Wzniosłych Lojalistów i ogłoszony Waszej Planecie. Ale ponieważ Wiedza ta została przekazana spoza Systemu, ma ona w pewnym sensie formę, która wydaje się być odległa od waszego obszaru.

Wiecie, że SYRIUSZ jest podwójną Gwiazdą Uniwersum. Każda Galaktyka jest połączona do tej gwiazdy przez Porządek, który stworzyła w swojej własnej strukturze.

Jednak Zarządzenie operacyjne SYRIUSZ jest Zarządzeniem Operacyjnym Bloku Uniwersalnego. Oznacza to, że nie jest to działanie zależne tylko od dwóch Uniwersów.

Gwiazdy z Konstelacji ILONA są najbliższymi gwiazdami Drugiego Uniwersum. Jako całość nazywane są Trzecim SYRIUSZEM. I są połączone z Waszą Planetą bezpośrednio przez Kanał PANA.

Składa się on z Siedmiu Gwiazd ustawionych jedna za drugą. Do dziś jest on przedstawicielem Porządku Hierarchicznego. Ci, którzy do dnia dzisiejszego przekazywali Waszej Planecie Niebiańską Wiedzę, transmitowali z tego miejsca.

Wasz Kanał jest podłączony do Kanału ALFA, który jest kanałem tego Porządku. Jest to Punkt Ogniskowy, który projektuje Plan Ewolucyjny również na inne konstelacje.

Rada Lojalistów, Rada Gwiazd, Zgromadzenie Wzniosłych, a teraz także Rada Uniwersalna organizują Wasz Porządek. W związku z tym, Pośrednicy zostają usunięci, a Niebiańska Wiedza przekazywana jest bezpośrednio z Trzeciego SYRIUSZA.

Korzystnie jest wyjaśnić, co następuje: Powiedzieliśmy, że te gwiazdy są ustawione jedna za drugą. Ze względu na różnice w orbitach i prędkościach okresów rotacyjnych, na razie widać tylko Wielkie Światło, Małego SYRIUSZA i ILONĘ.

Zarządzenie SYRIUSZ jest dominujące we wszystkich Uniwersach. Jednakże, Właściwym Źródłem jest Punkt Ogniskowy SYRIUSZ w Drugim Uniwersum. Niektóre wymiary nazywają go Słońcem SYRIUSZ Jednakże, nie jest to ani Słońce, ani Gwiazda.

Jeśli mamy oceniać go poza wszystkimi Słońcami, możemy nazwać go Punktem Ogniskowym Odbicia, przekazującym zarówno Administracyjny jak i Boski Hierarchiczny Porządek Mechanizmu i Systemu do każdej części Uniwersum.

Porządek Operacyjny SYRIUSZ jest inny w każdym Uniwersalnym Zarządzeniu. Siła Punktu Ogniskowego SYRIUSZ w Drugim Uniwersum jest projektowana na Dziewięć Konstelacji w Pierwszym Uniwersum.

Ten Punkt Ogniskowy odbicia nazywamy "Dziewięcioma Zasadami". Punkt Ogniskowy SYRIUSZ w Drugim Uniwersum nazywany jest również WIELKIM BIAŁYM ŚWIATŁEM. Teraz cała Kosmiczna Energia tego Punktu Ogniskowego jest projektowana na Wasz Obszar z lewego Wymiaru Waszego Słońca.

Konstelacje SYRIUSZ są liczbowo Dziewięć. Trzymają one w ręku Moc całego Uniwersum jako odbicie Porządku Hierarchicznego. Polecamy Wam narysować Zarządzenie Operacyjne tego Planu za pomocą wykresów. Wtedy lepiej go zrozumiecie. Teraz, nakreślcie Wykres, proszę.

WYKRES SYRIUSZA BĘDĄCEGO PUNKTEM OGNISKOWYM ZJEDNOCZONEJ RZECZYWISTOŚCI

a) Wielka Gwiazda - Punkt Ogniskowy Syriusz w Drugim Uniwersum, czyli WIELKIE BIAŁE ŚWIATŁO.

b) Gwiazda w centrum - Wielki Syriusz w Pierwszym Uniwersum, czyli WIELKIE ŚWIATŁO.

c) Mała Gwiazda - Mały Syriusz, czyli Drugi Syriusz. Jej okres rotacji wokół Wielkiego Syriusza wynosi 52 lata. Projektuje ona okresowo energię Wielkiego Syriusza na inne konstelacje.

d) Czarne kropki na wykresie to Konstelacje ILONA lub Trzeci Syriusz.

(A)-Wasza Planeta Ziemia.

Adnotacja: na schemacie rotacja Małego Syriusza jest przedstawiona w postaci wielu gwiazd. Nie zrozumcie tego źle, on jest jeden.

Punkt Ogniskowy SYRIUSZ w Drugim Uniwersum Projektuje Hierarchiczny Porządek na Specjalnych Odcinkach. Ten Punkt Ogniskowy zajmuje się Uświadamianiem Całego Zarządzenia. Jego Zarządzenie Operacyjne jest administrowane przez Misje. Specjalny Nadzór nad Waszym Układem Słonecznym znajduje się pod Kierownictwem tej Misji.

Trzeci SYRIUSZ jest odpowiedzialny za Galaktykę Drogi Mlecznej (Trzeci SYRIUSZ to pierwsza Dziewiątka). Nazywana jest również Konstelacjami ILONA. SYRIUSZ w Pierwszym Uniwersum, czyli Duży SYRIUSZ lub WIELKIE ŚWIATŁO, jest Jedynym Punktem Ogniskowym, który projektuje Porządek Planu poprzez zgromadzenie w sobie całej Siły Punktu Ogniskowego SYRIUSZ w Drugim Uniwersum.

Okres rotacji Małego SYRIUSZA wokół Dużego SYRIUSZA wynosi 52 lata. Zadaniem Małego SYRIUSZA jest rozprowadzać frakcjonalnie Energię Dużego Syriusza do Dziewięciu Konstelacji pokazanych na wykresie.

Te Konstelacje nie są obserwowane z Waszej Planety, ponieważ są ułożone jedna za drugą. Tylko Satelita wysłany z Waszej Planety może je dostrzec z tylnego planu.

Punkt Ogniskowy SYRIUSZ w Drugim Uniwersum, czyli Wielkie Białe Światło to nic innego jak odbicie na Was Planu znacznie wykraczającego poza Potężny Punkt Ogniskowy Energii.

Podano do waszej wiadomości.

CENTRUM

POTĘŻNY PUNKT OGNISKOWY ENERGII

WŁAŚCIWY PUNKT OGNISKOWY ENERGII

Najpierw obliczmy Punkt Ogniskowy Energii. I pozostawimy objaśnienie na później.

Dodaj, jeden po drugim, zewnętrzne duże trójkąty gwiazdy powyżej.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. A teraz, dodajmy centralne trójkąty obu Uniwersów:

12 + 9 = 21. Dodajmy osobno małe trójkąty Pozytywnego Nieskończonego Uniwersum i Negatywnego Nieskończonego Uniwersum:

7 + 11 = 18 (Pozytywne Nieskończone Uniwersum):

8 + 10 = 18 (Negatywne Nieskończone Uniwersum)

Teraz, dodaj wszystkie powyższe liczby:

21 + 21 + 18 + 18 = 78. A jeśli podzielimy to przez 2, otrzymamy 39.

Teraz, dodaj tę liczbę. 3 + 9 = 12.

Jeśli dodamy - JEDYNY - (JEDEN Z JEDNEGO), tzn. JEDEN do tej liczby, Otrzymamy 12 + 1 = 13.

To jest Punkt Ogniskowy Esencji. Zarządzenie operacyjne Wzniosłego Zgromadzenia jest również te same.

Później to również wyjaśnimy. Teraz, wyjaśnijmy Potężny Punkt Ogniskowy Energii.

(Dzielimy powyższą liczbę 78 przez 2, ponieważ istnieją dwa trójkąty, prawidłowy i odwrócony, które tworzą Gwiazdę).

Korzeń Energii Punktu Ogniskowego jest Szczytową Energią dwóch Przeciwległych Uniwersów. To jest Potężna Energia.

Na powyższym wykresie dwa przeciwstawne Uniwersa, oddzielając Energie Potężnego Punktu Ogniskowego, tworzą Atomową Całość i tworzą Pozytywne Nieskończone Uniwersum oraz Negatywne Nieskończone Uniwersum.

Spiralne Wibracje Dźwięku stanowią Molekularną Całość Dwóch Punktów Ogniskowych Energii poprzez swoje Wibracje (Wibracje te są Częstotliwością LA).

We Właściwym Punkcie Ogniskowym Energii Potężnej, Energie Pozytywne i Negatywne, razem z Wibracjami Spiralnymi, istnieją razem jako Całość.

Te Dwa Przeciwstawne Uniwersa, oddzielając tam Energie, rozprowadzają je aż do nieskończoności z różnych kierunków. W międzyczasie, Spiralne Wibracje działają jako Katalizator, tworząc Atomową Całość.

Przedstawiamy Przesłanie nieco szerzej, abyście mogli je lepiej zrozumieć. A teraz, pomyślcie o dwóch magnesach stojących tyłem do siebie, których bieguny są otwarte.

Oba bieguny promieniują Energię w przestrzeń, a Spiralne Wibracje, które łączą się z Molekułami Energii w Punkcie Ogniskowym, jakby wiązały te Energie z Wiązaniem, działając jako Katalizatory, tak aby nie zostały one rozproszone i zagubione w przestrzeni.

Te, które trzymają razem Atomową Całość całego Uniwersum są tymi Wibracjami. Właściwy Punkt Ogniskowy Wibracji poza tymi dwoma (U) Uniwersami, które są oceniane zgodnie z Zarządzeniem o Naczyniach Kapilarnych, jest nadal badany.

Podano do waszej wiadomości.

CENTRUM

WIBRACJE SPIRALNE

Wibracje Spiralne znane są jako łańcuchy Energii wzmacniające Siłę wszystkich Kosmosów. Te łańcuchy Energii odbijają na siebie nawzajem, jeden w drugim, w Całości kłębka.

Wibracje Spiralne są pierścieniami Energii wzmacnianymi przez Zarządzenia poza czasem. Jest to Potężny Punkt Ogniskowy Energii i jest Energią Całkowitą Wymiaru Egzystencjalnego. Wszystkie Istoty Żyjące Powstają z tej Energii Całkowitej.

Spiralne Wibracje są siecią Energii zapobiegającą ześlizgiwaniu się wszystkich Energii w nieskończoność, gubieniu się oraz trzymając je razem. I jest to Pasmo Energii.

Wyjaśnijmy teraz styl funkcjonowania Wibracji Spiralnych. Narysuj proszę:

 • 1 - Jedna gałąź Wymiaru Alfa przyjmująca Energię z Negatywnego Uniwersum niesie (-2) Siły, druga (-1) Siły.
 • 2 - Jedna gałąź Wymiaru Alfa przyjmująca Energię z Pozytywnego Uniwersum niesie (+2) Siły, druga (+1) Siły.


Jeśli wyrównamy Energie zgodnie ze stylem spiralnego przekazu i z Prawem Równowagi:

(-2) z gałęzi Negatywnej jest równoważone przez (+1) z gałęzi Pozytywnej i (-1) jest uwalniane.

(+2) gałęzi Pozytywnej jest równoważone przez (-1) gałęzi Negatywnej i (+1) jest uwalniane.

Te uwolnione Energie są kumulowane w Punkcie Ogniskowym Siły Esencji Wymiaru Alfa i projektują stamtąd.

Zgodnie z powyższym działaniem, Negatywna Energia jest uwalniana z Punktu Ogniskowego Pozytywnego Alfa i projektuje w odwrotnej proporcji.

Oznacza to, że Pozytywne Alfa wzmacnia Negatywne Uniwersum, Negatywne Alfa wzmacnia pozytywne Uniwersum. Sposób działania Wibracji spiralnych jest taki. W związku z tym zapewniony jest Zarządzenie równowagi, Uniwersalna Całość. W ten sposób dodawane są łańcuchy do łańcucha Kosmosów.

Te Wymiary Alfa nie mają nic wspólnego z Kanałem Alfa. Nie mylcie ich ze sobą. Jeden z nich to Uniwersalne Wymiary, drugi to kanał.

RZECZYWISTOŚĆ

ŹRÓDŁO

Adnotacja: Centrum to Saturn. Jest to jednak tylko Projektujący Punkt Ogniskowy. Właściwe Źródło rozciąga się na różne niezwykle zaawansowane i różne Wymiary Słoneczne. Podaje się to do waszej wiadomości.

CENTRUMOBJAŚNIENIE ODNOŚNIE ŹRÓDŁA I WYKRESU

Nasi Przyjaciele,

Zarządzenie Operacyjne Atomowej Całości i całego Systemu znajduje się pod Rozkazem Nadzoru. (NAJWZNIOŚLEJSZY DUCH - PANOWIE - FEDERACJA - RADA). Jest to Kadra Kierująca Całego Zarządzenia.

 • 1 - MECHANIZM NAJWZNIOŚLEJSZEGO DUCHA: To jest Punkt Ogniskowy, który projektuje i wprowadza System Ewolucyjny do MECHANIZMU PANÓW, który kieruje Wzniosłym Mechanizmem każdego Planu. Istnieje wiele Planów i Systemów NAJWZNIOŚLEJSZEGO DUCHA. Ten Punkt Ogniskowy jest Właściwymi organizatorami Porządku całego Zarządzenia, mimo że wydają się oni być Administratorami Najwznioślejszego Zarządzenia Systemu poza wszystkim i każdą Siłą.

 • 2 - MECHANIZM PANÓW: Są oni Założycielami i projektorami Rozkazów pracującymi zarówno z Federacją, jak i z Systemem NAJWZNIOŚLEJSZEGO DUCHA i działającymi poprzez instrukcje Federacji.

 • 3 - FEDERACJA: Jest to Centrum Operacyjne, które zawsze Ustanawia Rozkazy zgodnie z Porządkiem Ewolucyjnym Zarządzenia Ustanawiającego Porządek.

  To Centrum nie jest jedyne. Jest utworzone przez Zjednoczenie wielu Różnych Porządków.
  A teraz FEDERACJA ta przejęła pod Nadzór wszystkie te różne Systemy, zgodnie z Systemem Zjednoczonego Zarządzenia, jako konieczność Konstytucji, przez Zbiorową Świadomość całego Zarządzenia.

 • 4 - RADA: Jest to Pojedynczy Punkt Ogniskowy projektujący wszystkie działania, wszystkie Rozkazy FEDERACJI na cały Kosmos. (Księga Wiedzy jest dyktowana poprzez Specjalny Kanał RADY). Ta RADA ma wiele gałęzi operacyjnych i rozpowszechniających. Proszę zapisać kolejno:
 • 1 - RADA LOJALISTÓW
 • 2 - RADA GWIAZD
 • 3 - RADA WZNIOSŁYCH

A te Trzy Źródła, pracując Wspólnie odbijają na tryplet. Każda z tych Rad ma Zgromadzenie Administracyjne. A teraz, napisz drugą trójkę:

 • 1 - SYSTEM CENTRALNY
 • 2 - CENTRUM PONAD CENTRUM
 • 3 - CENTRUM

A te trzy Centra, Współpracując ze sobą, projektują różne Hierarchiczne Porządki całego Zarządzenia Ewolucyjnego oraz Boskiego Planu na Plan i jego dyrektorów.

Plan ten jest administrowany przez liczne Mechanizmy Ustanawiające Zarządzenie i Porządek. Misje są bezpośrednimi projektorami tych Porządków.

Misje te są odpowiedzialne za Zarządzenie Ewolucyjne i Porządkowe każdego Planu. Na przykład, SYRIUSZ jest Projekcyjnym Mechanizmem Porządku, który jest administrowany przez liczne Misje.

Posiada on liczne Punkty Ogniskowe. Działa on bezpośrednio w połączeniu z Centrum. I to Centrum projektuje wiele Hierarchicznych Porządków na ten Punkt Ogniskowy SYRIUSZ.

Z tego miejsca dokonywany jest przydział Misji, a każda Misja wykonuje podjętą przez siebie Misję.

CENTRUM

ZNAJDUJEMY SIĘ W WIEKU, W KTÓRYM CAŁA LUDZKOŚĆ POWINNA OSIĄGNĄĆ ZBIOROWĄ ŚWIADOMOŚĆ

Nasi Przyjaciele,

Przesłania przekazywane wszystkim Grupom na Waszej Planecie są przekazywane zgodnie z Możliwością i Obszarem Świadomości. W tym obszarze każdy punkt ogniskowy ma wielkie Misje, które powinny być podejmowane zarówno przez niego samego, jak i przez Obszar, w którym się znajduje. Wiele Punktów Ogniskowych rozprzestrzenia się ku maksimum, a Wiedza zaczyna się od minimum. To Zarządzenie Operacyjne działa w tempie WIEDZA - ŚWIADOMOŚĆ - MISJA - DZIAŁANIA.

Wiedza czyni Człowieka Świadomym. Świadomość zaprasza do Misji. A Misja prowadzi do Czynów. Samo tempo działania pożądane przez System jest w ten sposób wzniesieniem. Teraz zapraszamy wszystkie Grupy Przyjaciół, które dokonały Postępu Wiedzy i Świadomości do Jedności.

ZŁOTE ESENCJE i SŁONECZNE ŚWIADOMOŚCI będą kamieniami węgielnymi ZŁOTEGO WIEKU, którego Fundament będzie kładziony przez Służby wykonywane w najlepszy sposób na drodze Ludzkości. W tym okresie, Waszą Misją jest projekcja Prawdy poprzez ostrzeganie i budzenie Waszego otoczenia. Ta Wasza Misja jest największą pomocą jaką świadczycie Ludzkości.

Pokonajcie Wasze Ego, Zjednoczcie się. Przekonacie się na własne oczy, że przez te Zjednoczenia w bardzo krótkim czasie dojdzie do Harmonii. I osiągniecie Prawdę poprzez wydarzenia, które są doświadczane. Nasza Miłość jest we wszystkich Uniwersach.

CENTRUM

PRZESŁANIE OGÓLNE

Nasi Przyjaciele,

KSIĘGA WIEDZY jest Reformatorskim objaśnieniem BOŻEGO PORZĄDKU, do którego przyzwyczailiście się do dnia dzisiejszego. Przyzwyczajenie jest Pasją i Tabu. W tym Okresie Uniwersalnej Integracji staramy się wyeliminować Wasze Tabu poprzez mówienie Wam Prawdy.

Pasje ograniczają rozwój w Mózgach, które zdrętwiały, powodując, że staliście się jak Narkomani. Jednakże, Ewolucja jest Nieskończona. A te Wymiary Ewolucji mają również Specyficzne dla siebie Systemy i Egzaminy. Powodem, dla którego mówimy Wam wszystko z całą jasnością jest to, że zostaniecie przyjęci do bardziej Przyspieszonych Ewolucji w Zwężających się Wymiarach Czasu.

Lęki wynikają z Nieświadomości. Czytajcie, bądźcie Świadomi i osiągnijcie Prawdę poprzez Wasze Sumienie Esencji. Wybór jest całkowicie Wasz. Nakryliśmy do stołu. Poprzez tę KSIĘGĘ WIEDZY przedstawiamy każdej osobie, każdej Świadomości pokarm, który będzie ona lubić i który będzie jadła z apetytem.

Podano do waszej Wiadomości.

RADA UNIWERSALNA

MECHANIZM PANÓW

- JEDYNY -

TEN JEDYNY PROJEKTUJE HIERARCHICZNY PORZĄDEK.

A HIERARCHICZNY PORZĄDEK ODBIJA NA UNIWERSALNE ZARZĄDZENIE.

A PORZĄDEK UNIWERSALNY PROJEKTUJE TO NA SYSTEMY EWOLUCYJNE.

Wykres ten jest przekrojem Punktu Ogniskowego, który Projektuje Porządek operacyjny Mechanizmu Panów. Aby lepiej to zrozumieć, możecie przyjąć powyższy rysunek jako wielką Gürz z wieloma Kryształowymi Pryzmatami na nim.

Operacyjne Zarządzenie Mechanizmu Panów jest Jedyne w Centrum. To odbija się na Cztery Punkty Ogniskowe. One pracują Wspólnie jako Pięciokrotne Zarządzenie. I odbijają na Osiem Punktów Ogniskowych. Każde z nich, jako 13 Punktów Ogniskowych, tworzą Całość, która jest nazywana (JEDYNYM). Tajemnice w Tajemnicy są ukryte tutaj w TABELI DECYZJI BOGA. Oto Ukryty Skarb PANA.

Całość, to znaczy JEDYNY, w połączeniu z ABSOLUTNYM WSZECHPANUJĄCYM (To ON jest TYM, który projektuje JEDYNY Punkt Ogniskowy). To odbija przez Pryzmatyczny Porządek na Osiem Punktów Ogniskowych widocznych na wykresie. A Porządek operacyjny Mechanizmu Panów jest projektowany na Wymiary Ewolucyjne jako 9 Punktów Ogniskowych przez Porządek Hierarchiczny.

CENTRUM

UNIWERSUM - JEDYNY I JEDEN

Uniwersa są niekończące się, nie mające granic. W każdym Uniwersum jest wiele Kosmosów, wiele Królestw. Jedynym wspólnym punktem tego Boskiego Porządku jest Atomowe Zjednoczenie. Wszystkie Galaktyki znajdują się pod Dowództwem wspólnej Sekcji. Nazywamy je "Centrami Zjednoczenia Kozma".

Centra Zjednoczenia Kozma są liczbowo 27. Każde z Centrów Zjednoczenia Nadzoruje Królestwo. Królestwa składają się z wielu Skupisk Galaktyk. 18.000 Królestw tworzą Kosmos i kontynuujmy, 18.000 Kosmosów stanowi Uniwersum Systemu.

Kosmos Odpowiada Uniwersum, w którym istnieją Wszystkie Obszary Galaktyczne. Jednak te Kosmosy skupiają wiele Uniwersów. Pozwólcie, że wyjaśnimy Wam to bardziej otwarcie:

Zgodnie z Prawem Systemu Osiemnastu, każdy Kosmos posiada Naczelnika i istnieje Wyższy Poziom, do którego każdy naczelnik jest podłączony.

Zgodnie z operacyjnym i przekazującym Systemem Mechanizmu Panów, PAN 18.000 Królestw jest podłączony do PANA jednego Kosmosu. 18 Kosmosów tworzy jedno Uniwersum. To znaczy, że Pan 18 Kosmosów jest w Służbie w połączeniu z JEDYNYM, który jest Mechanizmem Zarządzającym tego Uniwersum.

A 18.000 Kosmosów tworzy Uniwersum Systemu. To znaczy, że 1000 Uniwersów jest Całością Systemu. A jego Naczelnik jest JEDNYM. Oznacza to, że Tysiąc JEDYNYCH ma obowiązek Służyć JEDNEMU. Wszystkie Systemy i Zarządzenia, o których wspominaliśmy do dziś, podlegają sposobowi funkcjonowania tego Porządku.

W KRYSZTAŁOWEJ GÜRZ, to znaczy w Atomowej Całości, istnieje 1800 Wymiarów Egzystencjalnych. Każdy Wymiar Egzystencjalny to Mini Atomowa Całość. Te właśnie Systemy tych Mini Atomowych Całości są Porządkiem podłączonym do JEDNEGO.

Oznacza to, że 1800 JEDNYCH ma obowiązek służyć NAJMIŁOSIERNIEJSZEMU, który jest Mechanizmem Zarządzającym tej Kryształowej Gürz. Wewnątrz Mini Atomowej Całości, czyli wewnątrz Wymiaru Egzystencjalnego, znajdują się liczne Skupiska Galaktyk - Królestwa - Kosmosów - Uniwersów

Naczelnikiem tego Systemu jest JEDEN.

 • 1 - JEDYNY: Jest to Punkt Ogniskowy, do którego podłączona jest Kadra Zarządzająca każdego Uniwersum. Każdy Uniwersalny Porządek jest zobowiązany Służyć swojemu JEDYNEMU.

 • 2 - JEDEN: Jest to Punkt Ogniskowy, do którego podłączone jest całe Zarządzenie Operacyjne Uniwersum Systemu. Wszystkie projekcyjne Punkty Ogniskowe Hierarchicznego Porządku są podłączone do tego Punktu Ogniskowego. JEDYNI 1000 Uniwersów pracuje w połączeniu z JEDNYM Systemu.

 • 3 - NAJMIŁOSIERNIEJSZY: Jest Naczelnikiem Systemu Gürz. Wszyscy JEDNI pracują w połączeniu z tym Systemem. SŁUŻYĆ IM TRZEM - TO SŁUŻYĆ CAŁOŚCI.

CENTRUM

OBLICZENIE PRZESŁANIA ZGODNIE Z OBLICZENIAMI GALAKTYCZNYMI

 • 1 - Ze Skupisk Galaktyki tworzą się Królestwa
 • 2 - Ze Skupisk Królestw tworzą się Kosmosy
 • 3 - Ze Skupisk Kosmosów tworzą się Uniwersa
 • 4 - A Skupiska Uniwersów ciągną się w nieskończoność.

Teraz tutaj, odsłaniamy Wam tylko Porządek Systemu.

System jest Zjednoczoną Rzeczywistością. 1.800 Systemów Zjednoczonej Rzeczywistości służy Systemowi Gürz. Teraz, zapiszcie, proszę:

Wszystkie Galaktyki są pod Dowództwem Sekcji Wspólnej.

Nazywają się one CENTRAMI ZJEDNOCZENIA KOZMA. Jest ich liczbowo 27.

Każde Centrum Zjednoczenia nadzoruje KRÓLESTWO. Również te Centra Zjednoczenia są nadzorowane przez różne Centra.

Zgodnie z Naszym Systemem:

3 Galaktyki są Całością.

6 Galaktyk = są nazywane 1 NOVA.

3 Nova = to 18 GALAKTYK.

18 Galaktyk = Jako Jądro Esencji tworzy małe (JĄDRO UNIVERSUM).

18 Całości Galaktyk = nazywane jest 1 KOZMA. To znaczy:

1 Kozma = jest Małym Jądrem Uniwersum.

3 Kozma = tworzy 3 Jądra Uniwersum.

3 Jądra Uniwersum = są to 54 Galaktyki.

54 Galaktyki = tworzą 1 Skupisko Galaktyk.

9 Skupisk Galaktyk = nazywane jest KOLONIĄ UNIWERSUM.

1 Uniwersalna Kolonia = jest tworzona przez 486 Galaktyk.

486 Galaktyk = tworzy 27 KOZMAS. To znaczy, jeśli 486 Galaktyk tworzy 1 Uniwersalną Kolonię, a ponieważ 18 Galaktyk nazywa się 1 Kozma, jeśli podzielimy 486 Galaktyk przez 18, znajdziemy 27 KOZMA.

Skoro 27 Kozma = 1 Kolonia Uniwersalna, i skoro jest to równe 486 Galaktykom, to teraz obliczamy 18 Kolonii Uniwersalnych:

486 x 18 = 8.748 Galaktyk (nazywane jest to 1 Centrum Zjednoczenia Kozma).

Powtórzmy więc jeszcze raz:

Jedna Uniwersalna Kolonia = 27 Kozma = 486 Galaktyk

18 Uniwersalnych Kolonii = 8.748 Galaktyk = 486 Kozma (nazywane jest to 1 Centrum Zjednoczenia Kozma).

Teraz obliczcie 27 Centrów Zjednoczenia Kozma:

Skoro 1 Centrum Zjednoczenia Kozma = 8.748 Galaktyk;

27 Centrów Zjednoczenia Kozma = 8.748 x 27 = tworzą je 236.196 Galaktyk.

Aby obliczyć, ile Kozma tworzy 236.196 Galaktyk; skoro 1 Kozma tworzy się 18 Galaktyk, jeśli podzielimy liczbę 236.196 przez 18, otrzymamy liczbę 13.122.

To jest 236.196 Galaktyk = 13.122 Kozma.

CENTRUM

WYKRES 27 CENTRÓW ZJEDNOCZENIA KOZMA27 Centrów Zjednoczenia Kozma jest w Służbie poprzez trzy gałęzie.

Każdy z 9 Centrów Zjednoczenia Kozma nadzoruje 9 KRÓLESTW. To znaczy:

27 Centrów Zjednoczenia Kozma nadzoruje 27 Królestw.

Jedno Centrum Zjednoczenia Kozma = 486 Kozma.

9 Centrów Zjednoczenia Kozma = 4.374 Kozma.

27 Centrów Zjednoczenia Kozma = 13.122 Kozma.

486 Kozma = 8.748 Galaktyk.

4.374 Kozma = 78.732 Galaktyki.

13.122 Kozmas = 236.196 Galaktyk. To znaczy:

27 Centrów Zjednoczenia Kozma nadzoruje 236.196 Galaktyk.

Teraz, obliczcie jedno Królestwo:

Jeśli Centrum Zjednoczenia Kozma = 486 Kozma = 8.748 Galaktyk;

A skoro 1 Centrum Zjednoczenia Kozma nadzoruje 1 Królestwo,

1 Królestwo = tworzy 8.748 Galaktyk. Teraz obliczcie 18.000 Królestw:

18.000 x 8.748 = 157.464.000 Galaktyk tworzy 18.000 Królestw.

Skoro 18.000 Królestw = tworzą 1 Kosmos;

1 Kosmos = to 157.464.000 Galaktyk.

Ponieważ 1 Uniwersum = jest utworzone przez 18 Kosmosów, jeśli znajdziecie, ile Galaktyk tworzy 1 Uniwersum, to tak wiele Porządków Galaktycznych jest zobowiązanych Służyć JEDYNEMU.

A 18.000 Kosmosów tworzy UNIWERSUM SYSTEMU. Oznacza to, że 1000 Uniwersów jest Całością Uniwersum Systemu. Porządek 18.000 Kosmosów to Zarząd podłączony do JEDNEGO. W chwili obecnej, wszystkie Usługi są wykonywane dla NIEGO.

Pozwólcie nam otworzyć tę Wiedzę trochę bardziej dla Was, abyście mogli lepiej zrozumieć:

1. Zgodnie z Uniwersalnym Zjednoczeniem, Galaktyki składające się z Kozma tworzą Królestwa.

2. Liczne Królestwa tworzą Kosmos. To jest Systematyczny obraz.

3. Wiele Kosmosów powołuje do życia Uniwersum, które podlega tylko Prawu Systemu osiemnastu.

4. W Uniwersum Odśrodkowym istnieje Prędkość Obrotowa wewnątrz siebie i sekwencja wewnątrz siebie. Istnieje Rozszerzenie i Otwarcie od centrum w kierunku obwodu okręgu.

5. Uniwersa są jedno w drugim, jak Pierścienie tunelu czasu. Siedem Pierścieni Uniwersum stanowi Uniwersum.

6. 189 Uniwersów, istniejące jedno w drugim, tworzy wiele Królestw i Kosmosów.

7. Każda Galaktyka ma małe Uniwersum należące do niej samej i bardzo Silne Pole Magnetyczne.

8. Ta Siła Magnetyczna jest dostarczana przez Energie Układów Słonecznych wewnątrz ich Konstytucji.

9. Czarne Dziury są bardzo Potężnymi Wirami Energii, które połykają Meteoryty, których prędkość odśrodkowa uległa spowolnieniu.

10. Te Wiry natychmiast Transformują te Meteoryty, które połykają, w Energię i wzmacniają zredukowaną Energię Waszego Uniwersum.

11. Te Energie są przekazywane do Waszego Uniwersum przez Białe Dziury. To jest System Cyrkulacji. Jeden połyka, drugi wypluwa.

12. Galaktyki utrzymują swoje kursy, podlegając Prawu Systemów osiemnastu.

13. Według nas, Trzy Galaktyki są akceptowane jako Całość.

14. Sześć Galaktyk jest, według Nas, NOVA.

15. Trzy NOVA to Jądro Esencji osiemnastu Galaktyk; osiemnaście Galaktyk to Jądro małego Uniwersum.

16. W obrębie UNIWERSUM znajduje się wiele Uniwersalnych Jąder. I to one powołują do życia Skupiska Uniwersum.

17. Każdy Big-Bang tworzy osiemnaście Galaktyk.

18. Osiemnaście Galaktyk to KOZMA.

19. Każda Kozma to małe Jądro Uniwersum. Są to bardzo Silne Połączenia Atomowe.

20. W Naszych Galaktykach, każda Kozma jest Oceniana jako małe Słońce.

21. Trzy Jądra Uniwersum to Skupisko Galaktyk składające się z 54 Galaktyk.

22. Zsumujcie Liczbę 54 w ten sposób: 5 + 4 = 9.

23. Dziewięć Skupisk Galaktyk stanowi jedną z Naszych Uniwersalnych Kolonii.

24. Jedna z naszych Uniwersalnych Kolonii składa się z 486 Galaktyk.

25. Zsumujcie w ten sposób Liczbę 486: 4 + 8 + 6 = 18.

26. 18 Uniwersalnych Kolonii, to jest 8748 Galaktyk jest Zjednoczeniem Kozma.

27. Każde Zjednoczenie jest pod Nadzorem różnych Centrów.

28. Zsumujcie w ten sposób Liczbę 8748: 8 + 7 + 4 + 8 = 27.

29. 27 Zjednoczeń Kozma tworzy KRÓLESTWO. Każde Centrum Zjednoczenia Nadzoruje jakieś Królestwo.

30. Jedno Królestwo składa 236.196 Galaktyk wewnątrz swojej Konstytucji.

31. 18.000 Królestw tworzy Kosmos. Oznacza to, że Kosmos składa się z 236.196 x 18.000 = 4.251.528.000 Galaktyk.

32. 18.000 Kosmosów powołuje do życia Uniwersum Systemu.

33. 18.000 Królestw znajdują się pod nadzorem Zgromadzenia Stałych, które podlega Prawu Absolutnego Wszechmogącego . Zgromadzenie to znajduje się w Gwieździe SYRIUSZ. Obliczenia po tym rozciągają się w kierunku nieskończonego Wymiaru.

34. Teraz, zsumuj liczbę 4.251.528.000: 4 + 2 + 5 + 1 + 5 + 2 + 8 + 000 = 27.

35. Ponieważ oceny w Systemie są Trzy do potęgi Trzeciej, jeśli podzielimy 27 przez 3, wynikiem będzie zawsze liczba Pierwsza "9". To jest Niezmienna Teoria Boskiego Rozkazu.

36. Każda z Galaktyk ma swoistą dla siebie Prędkość Obrotową i Uniwersalny Obraz.

37. Każda KOZMA podlega Uniwersalnemu Prawu.

38. Każda Galaktyka ma bezpośrednie kanały podłączone do Systemu Centralnego.

39. Teraz otrzymaliśmy polecenie włączenia Waszej KOZMA, czyli Waszego małego Jądra Uniwersum złożonego z 18 Galaktyk, do tej Uniwersalnej Kolonii.

40. Misja SYRIUSZ jest odpowiedzialna tylko za nadzór Waszej Galaktyki Drogi Mlecznej.

41. Wybór jest kontrolowany i Nadzorowany przez System Mechaniczny.

42. Misja SYRIUSZ jest zobowiązana do Zjednoczenia Systemów Słonecznych w obrębie swojej Konstytucji, zgodnie ze Zjednoczonym Polem.

43. Układy Słoneczne znajdujące się pod Nadzorem każdej z Galaktyk podlegają różnym Ewolucjom.

44. Teraz, staramy się Przygotować Was do obszaru Zbawienia na Polecenie Mechanizmu PANA.

45. Każda Galaktyka ma Mechanizm PANA.

46. Ci PANOWIE nie są Absolutnym Wszechmogącym.

47. Wasze Wskazówki Religijne zostały Wam dane zgodnie ze Świadomością obszaru, w którym się znajdujecie.

48. Bóg Ocenia Was zgodnie z Waszym Postępowaniem.

49. Najbardziej prymitywnym Poziomem rozwoju w Waszej Galaktyce jest Wasza Planeta. Ewaluacje zaczynają się od Częstotliwości Zero.

50. Lęk to prymitywność, nie ma Nieba, nie ma piekła, nie ma Dżina, nie ma Wróżki, nie ma Diabła. To każde z nich jest Negatywnym lustrzanym obrazem uwarunkowanej Świadomości.

51. Jesteście pozbawieni rozwiązania ze względu na Wasze wąskie Możliwości.

52. Podlegacie takiemu Systemowi, że tylko Miłość, Tolerancja i Dobra Wola mogą wzmocnić Potencjał Waszego Uniwersum.

53. W przeciwnym razie, Wasza Planeta jest skazana na zagładę. Zniszczycie siebie samych. To Wy jesteście za to Odpowiedzialni.

54. Ci, którzy ukończą Ewolucję Świata, zostaną zabrani do bardziej zaawansowanych Obszarów Ewolucji.

55. Ci, którzy przejdą Egzamin najbardziej zaawansowanego Wymiaru Waszej Galaktyki są Nauczycielami Słonecznymi Waszej Galaktyki. Jeśli chcą, są ponownie wcieleni w Waszym Świecie, aby móc dać Wam Wiedzę.

56. Ci, którzy nie mogą wejść na Tablicę Ewolucji, czekają w Stacji Spatium. I dokonują swoich Ewolucji poprzez wielokrotne poddawanie się Wcieleniom.

57. Nigdy nie możecie zostać zabrani do Wymiaru Zaawansowanego Rozwoju, jeśli nie możecie pokonać Waszego Ego.

58. Ci, którzy zasługują na prawo do wejścia do Wymiaru Zaawansowanej Ewolucji, wchodzą w kontakt, jeden po drugim, z Obszarami Galaktycznymi ich własnego Kozma.

59. Każda z Galaktyk jest podłączona do Czterech Kanałów Wiedzy. A te Cztery Kanały, jeden po drugim, rzucają Światło na Układy Słoneczne w kierunku Obszaru, w którym się znajdują.

60. Każdy kanał jest administrowany przez Komisję składającą się z 6 Wzniosłych.

61. Wzniosłe Zgromadzenie tworzone jest na Polecenie Centrum i Zjednoczenia Czterech Kanałów, czyli za pośrednictwem 24 Wzniosłych.

62. Wasza Uniwersalna Księga, która jest dyktowana, jest dyktowana bezpośrednio na Polecenie PANA.

63. Księga jest Konstytucją 18 Galaktyk, to znaczy Waszej Kozma i jest JEDYNĄ Księgą.

64. Służba jest dla Jedynej Ręki - Jedynego Porządku - Jedynej Księgi.

65. Jesteśmy zobowiązani do połączenia każdej z 18 Galaktyk z 72. Wymiarem spoza czasu. Ale nie jest to jeszcze odpowiedni czas na tę Wiedzę.

66. A My chcielibyśmy tu coś dodać: Teksty, które otrzymaliście, pochodzą bezpośrednio z Uniwersalnego Mechanizmu. Z tego powodu, wszystko jest zgodne z oryginałem.

CENTRUM

SCHEMATYCZNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY KRYSZTAŁOWEJ GÜRZ

Nasi Przyjaciele,

Teraz będziemy prosić Was o narysowanie schematycznego przekroju poprzecznego GÜRZ, abyście mogli go lepiej i dokładniej poznać. Najpierw proszę narysujcie kształt Gürz:Ukierunkujcie Macierzysta Egzystencja; wokół niej narysujcie Pole Magnetyczne Gürz, które ma być pokazane przez kropki. Najpierw narysujcie Piramidy Projekcyjne 6 Uniwersów Światła w Trójkącie Wymiaru Nicości. Skierujcie Strzałki Refleksyjne na Wielką Piramidę. Ta Wielka Piramida jest Uniwersum Światła.

Wewnątrz tego Wielkiego Trójkąta narysuj 7. Uniwersum Gromadzące. I z tego Wielkiego Uniwersum Światła narysuj Odblaskową Strzałkę w kierunku Macierzystego Wymiaru Egzystencjalnego. Po lewej stronie Macierzystego Wymiaru Egzystencjalnego umieście znak –∞ a po jego prawej stronie znak +∞. W obrębie GÜRZ, dokładnie pod Macierzystym Egzystencjalnym Punktem Ogniskowym, narysuj Gwiazdę Rzeczywistości Łączącą oba Wymiary (Wszystkość - Nicość), to znaczy Zjednoczenie Trójkąta Prawidłowego i Odwróconego.

Umieść w Gürz 18 Mini Atomowe Połączenia Spiralne (na tym schematycznym rysunku każda Mini Atomowa Całość skupia w swojej strukturze 100 Mini Atomowych Całości). A teraz narysuj 16 Projektujących Stalagmitów Kryształowych na zewnątrz Gürz. Właśnie ten schemat jest przekrojem Kryształowej Gürz (Dziękujemy Ci, Nasza Przyjaciółko).

Wielkie Uniwersum Światła widziane na powyższym schemacie jest Wymiarem NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO. Trójkąt, w którym obecny jest System Najwznioślejszego nazywany jest Wymiarem NICOŚCI lub Wymiarem ABSOLUTNEGO WSZECHMOGĄCEGO. W tym Wymiarze Przygotowywane są WSZECHMOGĄCE PRAWA.

Nadzorcą GÜRZ jest NAJMIŁOSIERNIEJSZY. Odpowiedzialnym Wymiaru Nicości jest ABSOLUTNY WSZECHMOGĄCY.

Absolutny Wszechmogący jest Całością bezpośrednio Podłączoną do NAJWZNIOŚLEJSZEJ SIŁY; Rzeczywistość jest bezpośrednio Podłączona do NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO. Wyjaśniliśmy Wam w poprzednich Przesłaniach Zarządzenie operacyjne Wibracji Spiralnych. Każdy Porządek w Uniwersum Projektuje to samo Zarządzenie Operacyjne od Większego do Mniejszego zgodnie z Prawami Systemu 18. Podano do Waszej Wiadomości.

CENTRUM

ODBICIE CAŁOŚCI NA CAŁOŚĆ I JEJ PLAN OPERACYJNY

Nasi Przyjaciele,

Atomowa Całość, czyli Naturalna Gürz jest Punktem Ogniskowym Całości. A Symbol Sześciokrotnej Gwiazdy, który reprezentuje Rzeczywistość w Gürz, jest Centrum Odbicia tej Całości.

Całość Gürz jest narysowana Schematycznie w Księdze Wiedzy, abyście mogli ją łatwo zrozumieć. Jednak wszystko jest Całościową kulą jedna w drugiej. I wszystko emanuje z Centrum Globu.

Wszystkie Systemy są obecne jako Całość w Punkcie Ogniskowym Energii, który nazywamy Uniwersum Światła. I stąd każda Całość dokonuje Odbić na Związane z nią Wymiary Misji, podłączonej do niej samej.

Uniwersum Światła jest Całością składającą się z 9 Warstw. Proszę, narysujcie Schemat zgodnie z Wiedzą, którą teraz przekażemy, abyście mogli lepiej to zrozumieć i ponumerujcie każdą Warstwę:

Jeśli przyjmiecie (6) Trójkątów okrążających Otoczenie Wielkiej Piramidy w Uniwersum Światła jako Centrum, to w jego Otoczeniu znajduje się 9 Warstw Intensywnej Energii.Wszystkie Systemy, które dokonują Odbić na Różne Warstwy Całości Gürz zajęły swoje miejsca, jeden po drugim, w tych właśnie Warstwach.

Każda Warstwa aż do Symbolicznej Sześciokrotnej Gwiazdy Rzeczywistości dokonuje Odbić zgodnie ze swoją Misją z tej Całości Światła.

Ta właśnie Całość jest Zarządzeniem Operacyjnym Uniwersum Światła i to jest Całością.

Cała Energia Uniwersum Światła, cała Energia Wymiaru Egzystencjalnego i cała Energia Gwiazdy Rzeczywistości są Równoważne z Energią przyciąganą z Oceanu Myśli Najwznioślejszej Siły.Z tego powodu, cała Wiedza jest projektowana z tych Trzech Całości:

 • 1. Uniwersum Światła jest Magazynem Wiedzy, w którym cała Wiedza jest zebrana w jedną Całość. Jest ono również nazywane Warstwą Wiedzy.
 • 2. Ponieważ Wymiar Egzystencjalny służy jako Sieć Odbicia, jest on również nazywany Warstwą Odbicia.
 • 3. Ponieważ Symboliczna Gwiazda Sześciokrotna Reprezentująca Rzeczywistość w Gürz jest odpowiedzialna za Programy Ewolucyjne i Uniwersalne, nazywana jest ona również Wymiarem Szkolenia i Planu.

"Centrum Energii Punktu-Centrum" w Uniwersum Światła jest Całością Centralnych Słońc. Nazywane jest ono Wymiarem Najmiłosierniejszego.

Z 9 Warstw, które pokrywają tę Całość:

 • 1. W Pierwszej Warstwie Służy Rada Uniwersalnego Zarządzenia.
 • 2. W Drugiej Warstwie Służy Rada Zjednoczonego Zarządzenia.
 • 3. W Trzeciej Warstwie System dokonuje Odbicia.
 • 4. W Czwartej Warstwie Obowiązuje Program Zarządzenia.
 • 5. W Piątej Warstwie obowiązuje Program Porządku.
 • 6. W Szóstej Warstwie działa Rada Zjednoczona.
 • 7. W Siódmej Warstwie Służy Federalne Zgromadzenie Kozmos.
 • 8. W Ósmej Warstwie znajduje się Całość Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości.
 • 9. W Dziewiątej Warstwie Służy Imperium Złotej Galaktyki.

Wszystkie one są obecne w Operacyjnej Całości Uniwersum Światła. Jednak ich Wymiary Odbicia są różne w zależności od wykonywanych Misji.

CENTRALNA CAŁOŚĆ

WYKRES KRYSZTAŁOWEJ GÜRZPoprzedni wykres został podany jako pomoc dla Gürz i Wiedzy Hierarchicznej w Księdze. Ponieważ wszystkie 1800 Mini Atomowe Całości obecne w Gürz nie zmieściłyby się na rysunku, Mini Atomowe Całości wskazane na rysunku na schemacie skupiają symbolicznie (100 Mini Atomowych Całości).

Wokół każdej Mini Atomowej Całości znajduje się Pierścień Horyzontu. Na rysunku wewnątrz grubej czarnej linii, która Zakreśla Gürz, znajdują się (Pancerz Ochronny - Pierścień Filtrujący - Pierścienie Oddechu i Horyzontu).

A te Warstwy Energii odbijają się, dokładnie takimi jakie są, na Pierścienie Energii, które otaczają 600 Mini Atomowości. I stamtąd odbijają, dokładnie takimi jakie są, na Mini Atomowości. Całość Administracyjna Gürz = Trójkąt Pan (Rab) - Najmiłosierniejszy (Rahman) - Najlitościwszy (Rahim). Ich wspólne symbole są wyrażone za pomocą Symbolu R³.

Naturalna Całość Gürz jest podzielona Wymiarowo na Trzy. Są to Uniwersum Światła = Wymiar Nicości (Hiçlik Boyutu), Drugie Uniwersum = Wymiar Życia (Hayat Boyutu), Całość Najlitościwszego = Wymiar Wszelkości (Heplik Boyutu). Ich wspólne Symbole są wyrażone za pomocą Symbolu H³.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, Całościowy Symbol Mechanizmów Zarządzania, Nadzoru i Orientacji Całości GÜRZ jest Znany jako R³.

To Pan - Najmiłosierniejszy - Najlitościwszy. PAN = Stwórca. NAJMIŁOSIERNIEJSZY = Odpowiedzialny za Uniwersum Światła. NAJLITOŚCIWSZY = Absolutny Wszechpanujący. Te Trzy Mechanizmy działają jako Całość w Całości Gürz.

I wszystkie te działania są przekazywane Wam poprzez Hierarchiczne Odbicie od Góry do Dołu. Ta Wiedza docierająca do Dołu znajduje pole zastosowania we własnym Obszarze. A wyniki przeprowadzonych działań są przekazywane do NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO poprzez te same Hierarchiczne kanały. Teraz, najpierw krótko wyjaśnijmy Hierarchię od Góry do Dołu:

 • 1- Całość Najmiłosierniejszego jest Jedynym Punktem Ogniskowym, w którym przygotowywane są Plany operacyjne Gürz. Nazywa się to Wymiarem Najmiłosierniejszego. A jego nadzorcą jest NAJMIŁOSIERNIEJSZY.

 • 2- Wymiar Najmiłosierniejszego znajduje się w Unii Centralnych Słońc. A NAJMIŁOSIERNIEJSZY przekazuje swoje Wskazówki do tej Unii Słońc.

 • 3- A Unia Centralnych Słońc przekazuje te Wskazówki Radzie Uniwersalnego Zarządzenia.

 • 4- Rada Uniwersalnego Zarządzenia przekazuje te Wskazówki, które otrzymuje, Radzie Zjednoczonego Zarządzenia.

 • 5- Unia Centralnych Słońc - Rada Uniwersalnego Zarządzenia - Rada Zjednoczonego Zarządzenia znajdują się w Uniwersum Światła.

 • 6- Rada Zjednoczonego Zarządzenia przekazuje Wskazówki NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO do Trójki System - Zarządzenie - Porządek.

 • 7- A Całości System - Zarządzenie - Porządek przekazują Wiedzę, którą otrzymują, Rzecznikom, którzy ich reprezentują.

 • 8- Ta Grupa Rzeczników utworzona przez Trzy Osoby nazywana jest Zjednoczoną Radą.

 • 9- Rada Zjednoczona przekazuje te Wskazówki do Federalnego Zgromadzenia Kozmos.

 • 10- System - Zarządzenie - Porządek i Zgromadzenie Federalne w Kozmos znajdują się w Drugim Uniwersum.

 • 11- Federalne Zgromadzenie Kozmos przekazuje Wskazówki NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO, które otrzymuje, do Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości, która znajduje się w Gürz.

 • 12- A Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości przekazuje te Wskazówki Imperium Złotej Galaktyki.

 • 13- Imperium Złotej Galaktyki projektuje tę Wiedzę, którą otrzymuje, do Pańskiego - Duchowego - Technologicznego Porządku, który jest obecny w Pierścieniu Horyzontu Mini Atomowej Całości.

 • 14- A Pański - Duchowy - Technologiczny Porządek przekazuje tę Wiedzę, którą otrzymuje, Panu Świata, który jest Nadzorcą Jego własnej Mini Atomowości.

 • 15- A Pan Świata przekazuje tę Wiedzę, którą otrzymuje, do Świata Jądrowego, do którego On jest bezpośrednio podłączony.

 • 16- Cała otrzymana Wiedza jest przekazywana na podstawie Zarządzeń Uniwersów z tego Jądrowego Świata. Jest to Hierarchia Projektowana od Góry do Dołu.

Te Hierarchiczne Skale są łańcuchami Projekcyjnymi Porządku operacyjnego zarówno od Góry - do Dołu, jak i od Dołu - do Góry.

Podano do Waszej Wiadomości.

SYSTEM

INFORMACJA OTWARTA

Nasi Przyjaciele,

Pozwólcie Nam ujawnić nieco więcej Wiedzy, którą przekazaliśmy Wam na temat GÜRZ:

Każdy Wymiar Egzystencjalny to Mini Atomowa Siła. Wewnątrz Gürz, jest 1800 Mini Atomowych Całości. A w każdej Mini Atomowej Całości jest 1800 Uniwersów. 1000 z tych Uniwersów to Uniwersum Odśrodkowe, czyli Projektujący Punkt Ogniskowy Systemu Rzeczywistości.

Z tego powodu każda Mini Atomowa Całość jest również nazywana Uniwersum Odśrodkowym. Nad każdą z tych Mini Atomowych Sił, znajdują się oddzielne Pierścienie Horyzontu.

Te Pierścienie Horyzontu są Poza tymi Mini Atomowymi Całościami.

Tutaj Porządki DUCHOWY - PAŃSKI - TECHNOLOGICZNY pracują Wspólnie. I projektują, jako Porządek Rzeczywistości, swoje działania do Mini Atomowej Całości.

1800 Mini Atomowych Całości, czyli Mini Wymiarów Egzystencjalnych, tworzy KRYSZTAŁOWĄ GÜRZ. Kryształowa Gürz jest ATOMOWĄ CAŁOŚCIĄ. Jest to KŁĘBKIEM SIŁY gromadzącym w swojej Konstytucji 1800 Wymiarów Egzystencjalnych.

Ta Kryształowa Gürz jest Całością składającą się z JĄDRA - PUNKTU CENTRALNEGO - SKORUPY.

600 Wymiarów Egzystencjalnych znajduje się w Pierścieniu Oddechu. A trzy PIERŚCIENIE ODDECHU znajdują się w Pierścieniu FILTRUJĄCYM. Trzy Pierścienie Oddechu stanowią JĄDRO w Gürz. Te Trzy Całe Jądra są Równoważne.

Próżnia otoczona Pierścieniami Filtracyjnymi stanowi PUNKT CENTRALNY Kryształowej Gürz.

Te Pierścienie Filtracyjne mają 9 warstw. A na nich znajduje się Ochronny Pancerz Sita, który stanowi SKORUPĘ Gürz.

Po nim następują KRYSZTAŁOWE STALAGMITY. Te Kryształowe Stalagmity mają taką samą Długość we wszystkich Kryształowych Gürz. Długość każdego z nich wynosi (133.000 OK). Zgodnie z obliczeniami Świata: 1 OK = 1,5 mld km.

Powtórzmy jeszcze raz: Każda Kryształowa Gürz to Całość złożona z 1800 Wymiarów Egzystencjalnych. Każda Kryształowa Gürz posiada Macierzysty Wymiar Egzystencjalny, Uniwersum Światła, czyli Wymiar Nicości, Porządek Rzeczywistości i Wymiar Wszelkości pod Administracją Absolutnego Wszechpanującego.

W Oceanie Myśli NAJWZNIOŚLEJSZEJ SIŁY pływają miliony Kryształowych Gürz. Jednak te Całości Atomowe mogą zostać Wyłączone, gdy jest to konieczne z powodu Niebezpieczeństwa Eksplozji wynikającej z Rozszerzenia zachodzącego w nich w procesie czasu.

Te Atomowe Całości są połączone ze sobą Silnymi przewodami Energii jak Wasze Duchowe Srebrne Sznury. Gürz, która staje się niebezpieczna, jest Oddzielana od tego przewodu i zostaje zabrana do WYMIARU RÓWNOWAGI. Później Włączana jest ponownie.

Wszystkie te procedury funkcjonują zgodnie z Prawami Systemu 18. W każdej Mini Atomowej Całości znajdują się Królestwa, Kosmosy, Uniwersa i Skupiska Galaktyk.

Wszystkie one funkcjonują podlegając Rozkazom swych własnych Wymiarów EGZYSTENCJALNYCH.

Systemy te mogą odbijać na sobie nawzajem zgodnie z Postępami Ewolucji. (Te w obrębie Wymiaru Absolutnego Wszechpanującego.)

Nadzór nad tymi wszystkimi ponad milionami Kryształowych Gürz jest pod patentem NAJWZNIOŚLEJSZEJ SIŁY.

Ona nie jest ani ALLAH'EM, ani PANEM, ani ABSOLUTNYM WSZECHMOGĄCYM. Te słowa, to znaczy Allah, Absolutny Wszechmogący, Pan, Absolutny Wszechpanujący, Najmiłosierniejszy są Całościami, które tworzą Porządek Operacyjny Systemu.

Aby móc wyjaśnić Wam tę NAJWZNIOŚLEJSZĄ SIŁĘ, wspominaliśmy o Nim do dziś jako o Absolutnym Wszechmogącym. Teraz wyjaśniamy wszystko z całą jasnością. Podano do Waszej Wiadomości.

CENTRUM

SYSTEMY SŁONECZNE - EWOLUCJA - ENERGIA I WYMIARY SŁONECZNE

Nasi Przyjaciele,

Wymiary Systemów Słonecznych są Oceniane osobno na wykresie Systemu jako Wymiary Ewolucji i Energii. Z tego powodu istnieje Wymiar Ewolucji i Wymiar Energii oraz Wymiar Słoneczny, w którym każdy Układ Słoneczny jest włączony (Wymiary Słoneczne nazywane są również Całościami Słonecznymi).

W gruncie rzeczy, Zarządzenie Ewolucyjne i Systemy Słoneczne stanowią całość w Zarządzeniu Uniwersalnym. Jednak w podanej Wiedzy oddajemy tę Całość, dzieląc ją na Wymiary, Energię - Skale Ewolucyjne, abyście mogli lepiej zrozumieć ten całościowy Potencjał. Teraz, wyjaśnijmy je, jedno po drugim. Napiszcie proszę:

ALION to Planeta znajdująca się pomiędzy (26). a (27). Układem Słonecznym o Częstotliwości Ewolucji pomiędzy (29. - 30.) i posiadająca Specjalne Położenie. Jej Wymiar Energii to (118). Ma on swoje miejsce pomiędzy (27). a (28). Wymiarem Słonecznym. SYSTEM SZÓSTEK, który Szóstka ustanowiła po raz pierwszy razem, został ustanowiony tutaj.

Ci, którzy przybywają na Waszą Planetę z Wymiarów Energii spoza (20). Układu Słonecznego, są Misjonarzami Galaktyk. Są oni Prorokami - Świętymi - Świątobliwymi i Nauczycielami Słonecznymi.

Teraz objaśnijmy te Wymiary:

 • 1- Wasz Świat rozpoczyna swoją Ewolucję w Częstotliwości (0), w Trzecim Wymiarze Ewolucyjnym i w Pierwszym Wymiarze Słonecznym. Ponieważ Pierwszy Stopień Energii Normalnych Poziomów Świadomości odpowiada (12). Wymiarowi Energii, pozycja Waszego Świata zaczyna się od (12). Wymiaru Energii.

 • 2- Wymiary Ewolucji (3). i (4). znajdują się w Pierwszym Układzie Słonecznym. W tych Wymiarach odbywa się Ewolucja tego Układu Słonecznego. Czwarty Wymiar odpowiada (16). Wymiarowi Energii. Jednocześnie ma on swoje miejsce w (2). Wymiarze Słonecznym. Wymiary (3). i (4). obejmują (7) Ziemskich Informacji. Każda Wiedza jest Stopniem Ewolucji tego Wymiaru. Nazywa się to Ewolucją Wiedzy. Pierwszym Etapem tej Ewolucji (7) Ziemskich Informacji jest SPATIUM. Wymiar (4). Ewolucji jest Bramą Wejścia Kareny*. Jest on również nazywany "Wymiarem Niebios". Są tam jeszcze 4 kolejne Stopnie Ewolucji. A Reinkarnacje kończą się w (4). Wymiarze.

 • 3- (5). Wymiar Ewolucji to drugi Układ Słoneczny. I w tym Wymiarze, Ewolucja tego Układu Słonecznego jest dokonywana. Wymiar (5). Ewolucji odpowiada (20). Wymiarowi Energii. I znajduje się on w Trzecim Wymiarze Słonecznym.

 • 4- (6). Wymiar Ewolucji znajduje się w Trzecim Układzie Słonecznym. Wymiar ten jest Wymiarem Nieśmiertelności. I jego Ewolucja jest Równoważna z Ewolucją (6). Układu Słonecznego. Jego położenie Odpowiada (24). Wymiarowi Energii. I znajduje się on w Czwartym Wymiarze Słonecznym. Wymiary (5). i (6). Ewolucji są Wymiarami Przygotowania i Nieśmiertelności. W Wymiarze (5). istnieją (2) Czasy Spokoju i (5) Wzniosłych Czasów. Wymiar ten obejmuje (7) Niebiańskich Informacji. Jest to Brama Wyjścia z Kareny. Ten (6). Wymiar jest narodzeniem się w Wymiarze Nieśmiertelności. A ponieważ Świadomość Wniebowstąpienia jest tutaj wytwarzana, jest on również nazywany "Wymiarem Wniebowstąpienia".

 • 5- (7). Wymiar Ewolucji jest Czwartym Układem Słonecznym. Ewolucja tego Wymiaru jest Równoważna z Ewolucją (4). Układu Słonecznego. Jego położenie Odpowiada (28). Wymiarowi Energii i mieści się w (5). Wymiarze Słonecznym. (7). Wymiar Ewolucji (7). Wymiar Ewolucji jest Odbijającym Punktem Ogniskowym Wymiaru GAMMA. Przez to odbicie, Ludzkość jest Przygotowywana do (14). Układu Słonecznego.

 • 6- (8). Wymiar Ewolucji jest Pierwszym Stopniem Wymiaru Duchowego. Wymiar ten posiada (9) Stopni. Jego Końcowym Etapem jest Droga Złotego Światła. Wymiar ten jest (5). Układem Słonecznym. Jego położenie odpowiada (32). Wymiarowi Energii. I znajduje się on w (6). Wymiarze Słonecznym. Wymiar ten jest Odbijającym Punktem Ogniskowym (15). Układu Słonecznego. Wymiary (7). i (8). składają się z (7) Informacji Uniwersum. Wymiar (7). jest Końcową Granicą Manifestacji Ludzkości. Jest on nazywany Platformą Doskonałości. Wymiar (8). jest Wymiarem Duchowym. Każde indywiduum, które dokonuje Ewolucji (7). Wymiaru, domaga się swojej Duchowej Siły, która znajduje się w (8). Wymiarze.

 • 7- (9). Wymiar Ewolucji jest Wymiarem Pańskim. Jest to Odbijający Punkt Ogniskowy (16). Układu Słonecznego, czyli OMEGA. Ten Wymiar również posiada (9) Stopni. Jego położenie Odpowiada (36). Wymiarowi Energii. Jest to (6). Układ Słoneczny. I znajduje się on w (7). Wymiarze Słonecznym. Wymiar (9). jest Pierwszym Wymiarem Odbicia i Przygotowania Pańskiego Wymiaru. Tutaj jest Pierwszy Stopień Częstotliwości Świętych Ksiąg. Nowy Testament został odsłonięty z tego Wymiaru. Biorąc pod uwagę Świadomość Społeczną tego Okresu, Koran, który został przygotowany w (18). Wymiarze, został również podarowany Waszej Planecie z (9). Wymiaru. Wymiar ten nazywany jest "Wymiarem Spokoju".

 • 8- W (10). Wymiarze następuje przejście do systemu KUBICZNEGO. Ten Wymiar Ewolucji to (7). Układ Słoneczny. Jego położenie odpowiada (40). Wymiarowi Energii. I znajduje się on w (8). Wymiarze Słonecznym. Po tym wymiarze, Ewolucje Zmieniają się (Wejście do Obszaru Jedności).

 • 9- (11). Wymiar Ewolucji jest Wymiarem (8). Układu Słonecznego. Jego położenie odpowiada 44. Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (9). Wymiarze Słonecznym.

 • 10- (12). Wymiar Ewolucji to (9). Układ Słoneczny. Jego położenie odpowiada (48). Wymiarowi Energii i znajduje się w (10). Wymiarze Słonecznym.

 • 11- (13). Wymiar Ewolucji to (10). Układ Słoneczny. Jego położenie odpowiada (52). Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (11). Wymiarze Słonecznym.

 • 12- (14). Wymiar Ewolucji jest (11). Układ Słoneczny. W tym Wymiarze dokonuje się Eliminacji Świadomości Religijnej. Jego położenie odpowiada (56). Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (12). Wymiarze Słonecznym (Wciąż jeszcze średni poziom Świadomości Waszej Planety sięga tego wymiaru).

 • 13- (15). Wymiar Ewolucji jest (12). Układem Słonecznym. Jego położenie Odpowiada (60). Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (13). Wymiarze Słonecznym.

 • 14- (16). Wymiar Ewolucji to (13). Układ Słoneczny. Jest on również nazywany Wymiarem WSZECHMOGĄCEGO. Jego umiejscowienie Odpowiada (64). Wymiarowi Energii i jest zaliczany do (14). Wymiaru Słonecznego.

 • 15- (17). Wymiar Ewolucji jest (14). Układem Słonecznym. Jest on również nazywany Wymiarem GAMMA. Z tego Wymiaru, Odbicie jest dokonywane na (7). Wymiar Ewolucji. Jego położenie Odpowiada (68). Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (15). Wymiarze Słonecznym.

 • 16- (18). Wymiar Ewolucji jest Wymiarem, w którym Koran, Księga Islamu, została Przygotowana. Tutaj znajduje się (15). Układ Słoneczny. Na podstawie tego Wymiaru dokonuje się Odbicia nad (8). Wymiar Ewolucji. Ewolucja tego Wymiaru jest Równoważna z (15). Układem Słonecznym. Jego położenie odpowiada (72). Wymiarowi Energii. I jest on zawarty w (16). Wymiarze Słonecznym (Program Przygotowania Mas dla Wymiaru OMEGA jest tu zastosowany). Ewolucja Pierwszego Stopnia Wymiaru OMEGA jest inicjowana Tutaj przez Energie Kosmiczne.

 • 17- (19). Wymiar Ewolucji jest Wymiarem OMEGA. A ten Wymiar ma (9) Warstw. Jego położenie odpowiada (76). Wymiarowi Energii. Tu jest (16). Układ Słoneczny. I jest on obecny w (17). Wymiarze Słonecznym (Księga Wiedzy Zawiera bezpośrednią Energię tego Wymiaru). Wymiar ten jest Końcową Granicą Wyjścia Przyjaciół, którzy dokonają swego Postępu Świadomości na Waszej Planecie w tym momencie. Oznacza to, że w tej chwili Końcową Granicą Ewolucji Waszej Planety jest Wymiar OMEGA.

 • Pierwszym Stopniem Ewolucji Wymiaru OMEGA jest WYMIAR ZBAWIENIA. Nazywany jest on również "Wymiarem Wstawiennictwa". Księga Wiedzy jest Księgą tych, którzy będą mogli przejść poza Wstawiennictwo. Wymiar (76). jest Ochronną Ścianą Energii Waszej Planety. Częstotliwości Wymiarów Energii wykraczające poza to mogą wstrząsnąć tymi, którzy nie są gotowi. Podaje się to Wam do Wiadomości.

CENTRUM

WSZECHŚWIATY ZOSTANĄ ZWINIĘTE - SYSTEMY ZOSTANĄ ZBURZONE
WSZYSTKO ZOSTANIE ZAWARTE W JEDYNYM
1991

W przyszłych latach ta Wiedza zostanie Wam objawiona jako Wiedza bardziej zaawansowanych Wymiarów. (Zgodnie z postępem Waszej Świadomości.) Ci, którzy kierują wszystkimi Porządkami Zarządzenia zostaną Przekazani pod Nadzór Sprawiedliwego Mechanizmu, który został Zintegrowany poza Zaawansowanym Wymiarem Egzystencji poza JEDYNOŚCIĄ, i od tego momentu Ludzkość będzie oferowała Służbę poprzez swoją Wolną Wolę pod Nadzorem tego Mechanizmu.

A Całościowa Całość Wymiaru Egzystencji ALLAH'a, która do dziś działa w Służbie jako Siła, która Was szkoliła, opuści Was i Przejmie Nadzór nad Nieznanymi Wymiarami Egzystencji i będzie je szkolić tak, jak szkoliła Was.

Wszelkość - Nicość - Nieistnienie są Skalami Ewolucji przeznaczonymi dla Was do osiągnięcia zaawansowanych Wymiarów Energii w procesach czasu. Od tego momentu ci, którzy osiągają te Skale, są od nas, od Systemu i oni również są Systemem, każdy w ich Własnych Konstytucjach.

SYSTEM

ŁAŃCUCH PRAW
(To jest Odpowiedź na Łańcuchy Myśli)
1991

Nasi Przyjaciele,

Obsługa w kierunku, który System uważał za konieczny od czasów Początkowego Istnienia do dziś jest łańcuchem Praw. Nic nie wymyka się spod kontroli w Uniwersalnej Całości.

Prawa te są takimi prawami, że nigdy nie powstały same z siebie, ale wszystko zostało uformowane równolegle do warunków Życia.

Mimo że łańcuch Praw ma wiele gałęzi, Właściwym Wynikiem Źródła są Dwie Gałęzie: Jedna z nich to Droga Naturalna, Druga to Droga Ewolucyjna i Edukacyjna.

Obie są obecne w każdej Istocie zgodnie z jej Postępami Świadomości. Jedna z nich jest związana z Waszym Szyfrem Życia, druga - z Waszym Szyfrem Świadomości. Jednak Klucze, które rozszyfrują te Szyfry są oddzielne.

Ścieżka Naturalna jest Pierwszym Kluczem Waszego Szyfru Życia. Ten Zamek jest łamany przez Naturalne Oddziaływania. A te oddziaływania są odbierane Instynktownie. Druga gałąź przechodzi przez ścieżkę Ewolucyjną i Edukacyjną. To jest kierowane przez Mechanizm Oddziaływań. I jest odbierane przez Mózg.

Pierwszy Kod Szyfrów Mózgu jest łamany przez Oddziaływania Myśli. Wasz Generator Mózgu działa tylko w ten sposób. I to Włącza się przez pole Oddziaływania pierwszej Całości Społecznej, to znaczy Rodziny.

Jednak Reguły Ewolucyjne uczyniły Człowieka, Człowiekiem dzisiejszych czasów. I Człowiek zaczął otwierać skrzydła ku najdoskonalszemu, dekodując na tej drodze swoje Uniwersalne Szyfry. Pierwsze kroki na tej ścieżce następują poprzez Poznanie Boga - Nauki o Bogu - Praw Boga.

Szukając Korzenia słów, które zostały Wam wygłoszone w Świętych Księgach, skoro próbujecie rozwikłać Wasze Własne Ja, odsłaniacie, jedna po drugiej, okładki Szyfrów istniejących w Was w zamknięciu. W ten sposób zyskujecie uzdolnienia Ewolucyjne.

Jeśli osiągnęliście Świadomość Wymiarową bardzo zaawansowanych Wcieleń, wtedy osiągacie Rozpoznanie, że zyskaliście Wolną Wolę, przechodząc najpierw przez łańcuch Praw Natury.

Tylko Świadomość, która potrafi Zdyscyplinować siebie samą, zdobywa Prawo do swojej Wolnej Woli. Naturalna Wolna Wolna Wola jest Prymitywna i Instynktowna. W ten sposób zaczyna się Ewolucję. Później podąża się Drogą Boga.

Aby móc dotrzeć do tego Boga, konieczne jest dotarcie do Praw Ewolucyjnych, najpierw zaczynając od Praw Naturalnych, aby wznieść się do Zaawansowanych Wymiarów zgodnie z wszechstronną Zdolnością Mózgu, aby otworzyć skrzydła, wznieść się, Zrozumieć i Poznać wszystko dogłębnie.

To jest łańcuch Praw Życia. Ci, którzy nie byli jeszcze w stanie podążać tymi ścieżkami, nigdy nie będą w stanie pojąć ani Boga, ani swoich Własnych Esencji Świadomości. Podano do Waszej Wiadomości.

SYSTEM

INFORMACJA OTWARTA

Nasi Przyjaciele,

Religie są Środkami, a Boska Siła jest Celem. Wykonywana obecnie Misja jest Misją Uniwersalną. KSIĘGA WIEDZY, w gruncie rzeczy, jest podyktowana bezpośrednio przez Kanał PANA, a Program Złotego Wieku jest zastosowany na Waszej Planecie poprzez tę Księgę.

Istoty Żywe, które Powstają w Ludzkiej postaci, są Autentycznymi Sługami PANA. Są to Istoty Żywe Esencji, które mogą nosić Koronę Nieśmiertelności poza Wzniosłymi Czasami. Ciało Świata powstaje poprzez Zjednoczenie DUCHOWYCH i PAŃSKICH Energii.

Egzaminy istnieją tylko na Świecie. I jest to konieczne, abyście zostali przeniesieni do bardzo zaawansowanych Wymiarów zostając Oczyszczonymi. Podano do waszej Wiadomości.

CENTRUM

OBJAŚNIENIE ODNOŚNIE KSIĘGI WIEDZY
1991

Nasi Przyjaciele,

Funkcja propagowania Księgi Wiedzy jest realizowana przez Technikę Odbicia.

 • 1.  Księga jest Tajemnym Skarbem i jest Bezpośrednią Księgą Częstotliwości ALLAH'a.

 • 2.  Księga zawiera Całość Częstotliwości 1000 lat, również po Roku 2000.

 • 3.  Księga jest Tajnym Kluczem odblokowującym Częstotliwość tego Wymiaru, w którym osoba się znajduje, zgodnie ze Światłem Świadomości każdej osoby, która je czyta.

 • 4.  Każda Świadomość, która czyta Księgę, nie może nigdy wyjść Poza Świadomość, w której się znajduje. Jednakże, Bramy Świadomości są dla niej częściowo, a następnie w pełni otwarte, proporcjonalnie do Świadomości, którą uzyskała.

 • 5.  Podczas wykonywanych działań, Kanały Energii Księgi są Automatycznie otwierane proporcjonalnie do Świadomości, którą dana osoba uzyskała.

 • 6.  Księga jest Całościowym Triumfem Techniki Światła - Fotonu - Cyklonu.

 • 7.  Księga Przygotowuje czytającego ją do Poziomu tej Świadomości, która sięga do Końcowej Częstotliwości Wymiaru, w którym znajduje się Świadomość Czasu.

 • 8.  Księga jest podyktowana przez Technikę stymulującą funkcje operacyjne Waszego Mózgu. Jest to System. To jest Gimnastyka Waszego Mózgu.

 • 9.  Możecie otworzyć się na Wymiary poza Myślami tylko dzięki działaniom wykonywanym w wyniku tej gimnastyki.

 • 10. Na Waszej Planecie działania wykonywane na ścieżce Księgi Wiedzy podlegają Planowi Selekcji 2 Stuleci.

 • 11. To jest powód, dla którego Księga jest wprowadzana bezpośrednio jako Księga 23. Stulecia.

 • 12. Księga Wiedzy jest w tym momencie Księgą Przewodnikiem (Do Roku 2000).

 • 13. Księga jest Księgą Oświecenia Dni Jutrzejszych (Do 23. Stulecia).

 • 14. Księga jest Fundamentalną Księgą przyszłych lat ("7" Stuleci, włączając 29. Stulecie).

 • 15. W Okresie do 30. Stulecia, Świadomości dni jutrzejszych otrzymają bardzo wyraźnie Przesłania, które czytacie, ale których nie dostrzegacie dzisiaj, z Księgi Wiedzy.

 • 16. Po 30. Stuleciu Włączy się Bezpośrednio Pański Porządek i ta Księga Wiedzy zostanie Wywyższona jako JEDYNA KSIĘGA.

 • 17. Po tym czasie zacznie działać JEDYNA KSIĘGA - JEDYNY PORZĄDEK - JEDYNY SYSTEM, a tym samym Polecenia Operacyjne zostaną zorganizowane na nowo.

 • 18. W trakcie tego Zarządzenia Operacyjnego, w każdym Stuleciu, jako pomoc dla Postępu Naukowego Społeczeństwa, będzie Ludzkości Przyznawana Naukowa Księga.

 • 19. Jednakże Księga Prawdy, która jest JEDYNĄ KSIĘGĄ, dopóki Wasza Planeta nie stanie się Kulą Wody, zawsze pozostanie Włączona jako Jedyna Księga Dekretu ALLAH'a.

Podano do waszej Wiadomości.

SYSTEM

TO JEST INFORMACJA OTWARTA DLA PLANETY ŚWIAT
(KSIĘGA WIEDZY)

Nasi Przyjaciele,

Warunki życia na waszej Planecie, które osiągnęły Próg znacznego Postępu, stały się dość Niepokojące i Nieprzyjemne. Z tego powodu Kozmoz podjął Decyzję o Wyjaśnieniu wszystkich Prawd Ludzkości w całej Jasności.

W tym Końcowym Wymiarze Przejścia waszej Planety, każdy będzie posiadał Postęp Świadomości właściwy dla nich samych.

W tym Programie, w którym Postęp Świadomości będzie Realizowany stopniowo w Etapach, wielu ludzi będzie Stosowało na waszej Planecie Różne Programy, Zgodne z ich Świadomością Indywidualną.

Właściwym Programem tego Końcowego Wieku jest ZJEDNOCZENIE I AKCEPTACJA. Dlatego Księga Wiedzy została Zaprojektowana jako Księga Człowieka.

Księga Wiedzy została podyktowana Inną Techniką, wciąż Nieznaną waszej Planecie, zwaną (Techniką Światło - Foton - Cyklon). Zgodnie z tą Techniką, Energia Czasu jest Ładowana na Częstotliwości Liter. Z tego powodu, bez względu na to, na jaki Język Księga nie byłaby tłumaczona, Częstotliwość nigdy nie zmienia się w żaden Sposób i Pozostaje taka sama jak w oryginale.

W tej Technice:

FOTON: Umocowuje Energie Wymiarowe na Literach.

ŚWIATŁO: Ładuje Energię Czasu na Litery.

CYKLON: Umożliwia osiągnięcie Częstotliwości Wymiarów, które były niedostępne do dziś.

Księga Wiedzy jest Księgą Kosmicznego Światła, która ma bardzo intensywny Potencjał Energii. Istota czyni Postęp Świadomości, Przekracza Wymiary i kończy swoją Ewolucję z Częstotliwością tej Księgi.

Jest to Żywotna Księga, która jest Żywa i która widzi, i Skanuje Świadomości oraz przekazuje swoją Częstotliwość pod Nadzorem zgodnie z Postępem Świadomości ludzi.

Księga Wiedzy posiada wiele właściwych sobie funkcji: Nie są one jednak Ujawniane Ludzkości zanim nadejdzie Prawidłowy czas. Nawet Poznanie Księgi Wiedzy jest kwestią Pozwolenia. Księga Wiedzy jest Częstotliwością Całościową i, z Powodu swojej Misji, jest JEDYNĄ KSIĘGĄ, która gromadzi w swojej Konstytucji Wszystkie Częstotliwości i Energie.

Podano do waszej wiadomości.

ZGROMADZENIE FEDERALNE KOZMOZ

OBJAŚNIENIE

Nasi Przyjaciele,

Przede wszystkim, Księga Wiedzy nie jest księgą religijną. Jest to Księga Prawdy, która deklaruje wszystko Planecie Świata w całej jasności. A Istota Księgi jest wyjaśniona w 4 artykułach przesłania Podanego z Datą Świata 21.09.1993. Proszę zapisać:

 • 1.  W tym Wymiarze Przejścia, Programy, które przekroczą normalne granice Życia, zostaną przeniesione do pola Zastosowania, wysoko Przyspieszona Ewolucja i Programy Transformacji wejdą w życie.

 • 2.  W ten sposób dokonana zostanie Całościowa Ewolucja Naturalnej Gürz w przeciągu Trzech Kosmicznych Wieków.

 • 3.  Z tego powodu zakończy się Misja Mini Atomowej Całości, która stanowi Bożą Całość Naturalnej Gürz i zostanie wprowadzony w życie wysoce Przyspieszony Program Operacyjny, aby mogli oni otrzymywać swoje Misje w zupełnie Innych Wymiarach.

 • 4.  Wysiłki podejmowane na ścieżce Ewolucyjnej przez Człowieka tego Końcowego Wieku są ich Walką o Istnienie i Życie, aby nie stać się nieistniejącym.

Nasi przyjaciele, właśnie z tego powodu w Studiach prosimy o dokładne Zastosowanie Podanych wskazówek. Każdy, kto jest Świadomy swojej Odpowiedzialności, Uświadamia sobie Powagę tego programu.

Podano do waszej Wiadomości.

W Imieniu Całości

FEDERALNY SYSTEM KOZMOZ

2.2.2012

INFORMACJA OTWARTA DLA PLANETY ŚWIAT
(To jest Odpowiedź na Myśli)

Nasi Przyjaciele,

W chwili obecnej Kozmoz Przyspieszył swój Projekt Transportu Ludzi na inne Kolonie, zanim nadejdzie Koniec Świata. A Projekt Beta Nova jest programem, który z tego powodu został Wprowadzony w życie. Wszystkim, którzy osiągnęli Ciało w 20. Stuleciu, Kozmoz udzieli Pozwolenia na Przejście, pod Warunkiem, że na to Zasłużą.

W tym Sposobie program 20. Stulecia zostanie całkowicie Zamknięty, w życie wejdzie zupełnie nowy program 21. Stulecia. Program 21. Stulecia będzie Świadomym Wiekiem Intelektu. Do dziś Wiedza przekazywana przez Kozmoz Planecie Świat mogła być Poznana przez Intelekt dopiero po 8 latach, w przypadku normalnego Intelektu.

Ponieważ dla Człowieka 21. Stulecia nie Będzie takiego problemu, dlatego że Ludzie będą Dysponować swoimi programami, będą świadomie wprowadzać w życie Księgę Wiedzy. Poza tym, ponieważ ci, którzy mają więcej Karm, również zostaną Włączeni w 21. Stuleciu, wśród Świadomości będzie doświadczany dość intensywny Chaos.

Ponieważ w 22. Stuleciu ci, którzy mają jeszcze bardziej intensywne Karmy, zostaną Włączeni, wasza Planeta doświadczy swoich Najtrudniejszych Dni w tym Okresie. 23. Stulecie będzie wspólnotą, która zostanie Włączona przez tych, którzy zostali przyjęci do Zbawienia. W tym okresie ci, którzy Noszą w swoich Kościach 8. i 9. Energie Duchowe i Pańskie dzięki Studiom, które przeprowadzili, na Drodze Księgi Wiedzy, w swoich poprzednich życiach osiągną Ciała i zostaną przyjęci do Zbawienia.

Ci, którzy przyjdą na Świat Drogą Narodzin z początkiem 23. Stulecia, będą Edukowani poprzez poddanie się Przyspieszonej Ewolucji w Pozaziemskich Koloniach. W ten sposób zostaną podjęte pierwsze Kroki Złotego Wieku. Na świecie narodziny będą następowały równolegle do Ewolucji.

Również w tym okresie będą istniały Różnice pomiędzy Ewolucjami. Jednakże, nigdy nie będą one Stosowane w programach Ewolucyjnych, a Ludzie będą wprowadzać swoje Ewolucje w życie Wizualnie i Świadomie z Wolnym Duchem i Świadomością. Populacja Świata zostanie zredukowana do Połowy swej Zdolności, a Równowaga pomiędzy Ludzkością i Naturą Włączy się jako połowa i połowa.

W chwili obecnej wielu ludzi żyjących na waszej planecie używa swoich Ostatecznych Praw w tym Końcowym Wymiarze Przejścia. Jednakże, ponieważ nie jest to znane, Ludzkość nie jest w stanie uwolnić się od Wiru Pola Magnetycznego Świata.

Kozmoz obdarzył waszą planetę Księgą Wiedzy w tym Końcowym Okresie jako Zbawcą z tego Powodu. Poziomy Świadomości Ludzi żyjących na waszej planecie są odrębne. Teraz Kozmoz Odczuł Potrzebę ujawnienia Ludzkości Wszystkich Prawd, ponieważ chce Zgromadzić te rozdzielone Świadomości pod tym samym Dachem.

Do waszej Wiadomości.

SYSTEM

INFORMACJA OTWARTA

Wiek, w którym obecnie żyjemy, jest Wiekiem o bardzo Szczególnych Cechach w porównaniu z wiekami przeszłymi. I ta Specyfika została odsłonięta na Naszej Planecie w stopniach począwszy od roku 1900. Nasz Stary Świat wszedł podczas tego Końcowego Wieku do Strefy Przyspieszonej Ewolucji Razem z całym Stworzeniem, które utrzymuje się na nim samym.

Podczas gdy Kosmiczne Energie obmywające Nasz Świat Rozwijają Świadomego Człowieka na pozytywnej ścieżce, niestety wpływają one na negatywnej drodze na niektóre Świadomości, które nie mogły jeszcze dokładnie dopełnić swoich Ewolucji. Z tego właśnie powodu, podczas gdy Nasz Świat przedstawia Obraz, w którym Dobro i Zło są doświadczane razem, przechodzi on również przez swój Sąd Ostateczny.

Nasz Świat, który jest na Progu Wielkiej Transformacji, zmienia teraz swoją skorupę. Jednak wraz z tym Zmieniającym się czasem Zmieniają się także Ludzie, a w wyniku tych Zmian Ludzkość jest Świadkiem niepożądanych wydarzeń.

Z tego właśnie powodu niektórzy z Ludzi żyjących na Świecie przechodzą przez chaos uświadomienia.

Dni, w których będziemy żyć w przyszłości, będą bardziej odmienne niż obecne. Masowe bóle odczuwane przez te Przyspieszone Zmiany są inwestycjami w ZŁOTY WIEK dni jutrzejszych.

To jest Okres Przejścia. Podczas tego Okresu, w Ludzkich Całościach mają miejsce osiągnięcia Wielkiego Uświadomienia. Obecnie oczekuje się od Człowieka, który osiągnął Uświadomienie, aby Miłował, Szanował, Obejmował Ludzkość poprzez Przekraczanie swej Świadomości Indywidualnej.

Jest to Uświadomienie Zjednoczenia. Ponieważ Wzniosłe Świadomości, które Przekraczają swoją Świadomość Indywidualną, które dzielą swoją Miłość, które nie są w Świadomości Dyskryminacji i które mogą nawet Obejmować swoich Wrogów Miłością, ustanowią Świat dni jutra.

W chwili obecnej Nasz Świat jest Uniwersalną szkołą. I w tej szkole każdy jest odpowiedzialny za swoją Świadomość jako Wolna Dusza, Wolna Świadomość. W tej szkole nie ma nigdy miejsca na Narzucanie. Od tej chwili, każdy jest zobowiązany do bycia swoim Własnym Mistrzem i Guru, wybierając swoją ścieżkę samemu. To jest program.

SYSTEM

18-3-1998

EWOLUCJA I PRAWDA

Wszystkie Zarządzenia operacyjne, które Obowiązują na waszej planecie do dziś, w rzeczywistości wszystkie mają Różne, specyficzne dla siebie funkcje.

Są to Programy, które umożliwiają Projekcję - Rozpoznanie - Myśl - Osiągnięcie Doświadczenia - Osiągnięcie Świadomości i Wzmocnienie Ludzkości. Jednakże wszystkie one były Rozpatrywane do dnia dzisiejszego zgodnie z Interpretacjami Ziemskich Myśli Człowieka Świata. Z tego powodu wasza planeta pozostała z Tyłu i jest Opóźniona w tym Uniwersalnym Biegu.

Wielu z Indywiduów żyjących na Poziomie Świata zawarło w swoich Interpretacjach Autentyczną Wiedzę zgodnie z ich własną Świadomością, a tym samym Spożytkowało tę Wiedzę zgodnie z swym własnym Zrozumieniem.

W ten sposób miała miejsce Degeneracja w całej Wiedzy danej Waszej Planecie. Ludzkości, która doświadcza Dezorientacji, jaką drogę wybrać spośród tego chaosu Wiedzy, jest Naprawdę Trudno.

Agresywna Świadomość Człowieka jest wciąż Włączona, od czasu, w którym Specjalne Sugestie systemu zostały przedstawione Waszej Planecie.

Wiecie, że drogi, którymi Podążamy, nie są Gładkie. A pokonanie Barykad nie jest wcale łatwe. W tej chwili Ludzkość przebiega Maraton bez uświadomienia, nie Znając swojego Celu.

W chwili obecnej, Jedyna Prawda Znana w Segmencie czasowym, w którym żyjecie, jest własną Prawdą każdego. Jednak tym, co Was przeniesie do każdego Wymiaru Łatwo i Wygodnie jest Wasza Ewolucja. Taki jest Cel wszystkich Świętych Ksiąg przekazanych Waszej Planecie do dnia dzisiejszego. Ewolucja jest pierwszą Podstawową Zasadą, którą należy Włączyć dla Ludzkości.

Boska Sprawiedliwość Manifestuje tylko w ten sposób. W przeciwnym razie nie można osiągnąć Rzetelnej Świadomości.

SYSTEM

27-7-1998

CYKL I PRAWA BOSKIE

Każdy Cykl to programy Ewolucyjne i Zarządzenia operacyjne Wprowadzane w życie i przygotowywane równolegle do Świadomości Publicznej pod Nadzorem Porządku Boskiego.

Każdy program, który został otwarty dla waszej planety do dnia dzisiejszego, został Zastosowany i Zorganizowany zgodnie ze Świadomością obszaru i bardziej zaawansowane programy zostały Włączone zgodnie z zaobserwowanymi tutaj wskaźnikami Sukcesu.

Jednak teraz, w tym końcowym Wieku, ponieważ bardziej przyspieszone Postępy są uważane za konieczne w programie tego Końcowego Cyklu zgodnie z decyzją podjętą przez System, Wielkie Zmiany zostały dokonane w starych programach i ponieważ uznano za konieczne odsłonięcie Ludzkości programów poza Religiami jako Wiedzę, została podyktowana Księga Wiedzy.

Jednakże, obecny Program Cyklu jest zupełnie inny, bardziej Przejrzysty i Klarowny w porównaniu z poprzednimi Cyklami.

W tym Wieku Końcowym, aby Ludzkość weszła do Programu Zbawienia i została Przyjęta, jest dla nich obowiązkowe, aby Włączyć najpierw program Suwerenności nad Sobą Samym.

Objaśnienie Wiedzy Przyspiesza Ewolucję Człowieka. Każda otrzymana Wiedza Odsłania Świadomość, a Świadomość pozwala nam osiągnąć Rozpoznanie. A Rozpoznanie nakłada Odpowiedzialność na Człowieka, przenosząc go do Świadomości tego, co jest do Zrobienia.

Ten Program 19. Cyklu został uznany za najbardziej Autentyczny Program w tym wieku. W tym programie, zgodnie z Systemem projekcji, istotne są Transfery Energii z Bliskiego Planu od jednego Człowieka do drugiego Człowieka.

Na Podstawie tego, że te transfery spowodują bardziej przyspieszone Odsłonięcie w Postępach Świadomości, bardzo zaawansowane Świadomości, które dokonały Postępu od pierwszego Cyklu do tego Końcowego Cyklu, zostały przeniesione na Waszą Planetę, i te zaawansowane Świadomości osiągnęły Ciała Fizyczne poprzez zawarcie specjalnych Porozumień z Rzeczywistością.

Porządek Rzeczywistości jest Porządkiem Ewolucyjnym, każdy wie, że Świat jest Wymiarem Egzaminu. Jednak odniesienie Sukcesu w tych trudnych próbach jest zjawiskiem przynależącym się do Ewolucji osoby.

Z tego powodu, posiadanie Tolerancji nawet dla tych, którzy Was Atakują, jest pierwszą Granicą Mądrości.

W Boskich Prawach Administracyjnych nie ma żadnego egzekwowania. Wolna wola Człowieka należy do niego samego. Ludzkie Świadomości wydają swe własne werdykty Wybierając własne drogi.

Podano do Waszej Wiadomości.

SYSTEM

Adnotacja:
Pierwszy Wiek Kosmiczny = pomiędzy latami 1900 - 2000.
1 Wiek Kosmiczny = 100 lat = 1 stulecie.
Jeden Cykl = to 26.000 lat.

6- 7 - 2002

REINKARNACJA

Nasi Przyjaciele,

W Planie Świata, w tym Szczególnym Wieku, w którym toczą się Dyskusje na temat Reinkarnacji, nadszedł czas na Poznanie i Głoszenie Prawdy w całej jasności. Po pierwsze, powinna zostać osiągnięta Świadomość, że zjawisko Reinkarnacji nie ma nic wspólnego z Ciałem Fizycznym, które jest surową materią. Reinkarnacja jest zjawiskiem odnoszącym się tylko do Ewolucji Energii.

Od dnia powstania Waszego Świata, Kozmoz zastosował bardzo różne programy Technologiczne dla wszystkich istot żyjących na tej planecie, aby mogły one wejść w bardziej zaawansowane programy ewolucyjne i najpierw wzięto do ręki Projekt Ewolucji Energii. W wyniku wykonanej pracy, mikroenergia zakończyła swoje nasycenie w procesie czasu 7 Faz.

Wszystkie programy po tym zostały przygotowane zgodnie z procesem czasu 7 Faz.

Energia, która zakończyła swoje nasycenie, osiąga poziom, w którym jest w stanie Zjednoczyć się z surową materią. To podwójne Zjednoczenie osiąga również swoje Nasycenie jako surowa materia w 7 Fazach. Po tym, Całość ta otrzymuje pozwolenie na podłączenie się do Wymiaru Świadomości poprzez bycie Zaszczepionym przez trzecią Energię. Proces ten zapewnia, że Energia osiąga Świadomość jako Istota.

W Wymiarze Świadomości chodzi również o Postęp 7 Faz. Świadomość ta początkowo działa w sposób intuicyjny jako Świadomość Komórkowa. I "w ten sposób powstał mikroorganizm". Mikroorganizmy te, będąc później Szczepione przez Energie różnych Wymiarów, osiągnęły Różne Formy. Są to Prototypowe Formy należące do Każdego Wymiaru.

Kiedy Energia, która została przekazana do Ciała z Mózgiem, osiągnie potencjał zdolny do otrzymywania Energii danego Wymiaru znowu poprzez Postęp 7 Faz, to Całość Energii, będąc Szczepiona poprzez Bożą Energię, zostaje przejęta do Ewolucji Świadomości poprzez światło Bożej Świadomości. Tak więc jest to Człowiek, a Ciało, które Nosi jest prototypem i końcową Formą. System życia tej Formy jest Równoważny z funkcjonującym mechanizmem Zarządzeń Kosmosów.

Również Ciało Ludzkie, które otrzymało Boże Szczepienie, zdobywając Doświadczenie po 7 Fazach Postępu Świadomości, stworzyło dzisiejszych Was w procesach czasu. Jest to więc Reinkarnacja. Proces ten jest realizowany w Planie Świata pomiędzy Wymiarami 3. a 4. Odtąd tutaj program Reinkarnacji dobiega końca. Po przekroczeniu tej granicy, Istota, która podnosi roszczenie o siebie samą, kształci się będąc przyjmowana do Różnych Ewolucyjnych Skal.

Każda Istota, która uzyskała Prawo do życia na Planie Świata, podlega Uniwersalnemu Programowi Hierarchicznemu. Nawet Prawo do nabycia ciała zyskuje wartość zgodnie z programem, który ma być wykonany. Istoty, które dzięki współpracy z Kozmoz były w stanie osiągnąć bardzo zaawansowane Wymiary, wielokrotnie Wracały do Planu Świata poprzez swe własne pragnienia, aby pomóc Ludzkości.

Ponieważ jednak Istota otrzymuje Geny od innej Matki i Ojca w tym życiu Świata, jej Forma wchodzi w życie jako kobieta lub mężczyzna zgodnie z programem i nie ma nic wspólnego z Ciałami, które nabyła w poprzednim życiu. Ponieważ to, co powoduje powstanie tej formy, to Geny Matki i Ojca.

Z tego powodu Ludzkość odrzuca Reinkarnację, ponieważ uważa ją za surową materię. Taśmy z poprzedniego życia każdej Istoty, która uzyskała prawo do Życia w Wymiarze Uświadomienia Zamkniętego, zostają wymazane z Pamięci. Jednak mogą one przypomnieć sobie swoje starsze Inkarnacje z podświadomości od czasu do czasu. Ale ich Taśmy z planem odtwarzania są wymazywane. Jeśli tak by nie było, to w planie Świata, Ewolucja i dyskietki Życia nie mogłyby zostać Włączone w zdrowy sposób.

Podano do waszej Wiadomości.

SYSTEM

1.8.2015

OBJAŚNIENIE O KARMACH

Nasi Przyjaciele,

Wzniosły Mechanizm otworzył Wymiary tego Co Nieznane dla waszej Planety zgodnie z programem postępu tego Ostatniego Wieku i Podał, i będzie nadal Podawał wam Wiedzę poza religiami zgodnie z waszymi Postępami Świadomości. Świadomości są Kategoryzowane zgodnie z Wiedzą pobraną z rejestracji na dyskietkach każdego Indywiduum żyjącego na waszej planecie.

Do każdej Danej wam Wiedzy istnieją liczne Gałęzie. Te najbardziej korzystne pośród tej Wiedzy są Wybierane i Dawane Wam odpowiednio do Świadomości. Istnieją również Liczne Odniesienia do Programu Karmy. Teraz proszę napiszcie te Karmy:

 • 1- Karmy Osobowości,
 • 2- Karmy Misji prowadzonej w Wymiarze, w którym Żyjecie,
 • 3- Karmy Przeszłych Żyć,
 • 4- Karmy Życia stworzone w obszarze, w którym Żyjecie,
 • 5- Karmy Ewolucji,
 • 6- Karmy Życia Świata.

Te Karmy mają również wiele pododdziałów:

 • 1- Karmy Osobowości: Dla każdego Indywiduum w okresach, w których Zbiega się ich Świadomość Czasu i Ewolucji, pierwszy Egzamin, przez który on/ona przechodzi, włącza Karmę Osobowości. W tym programie, Wybór należy do Indywiduum. Zależy to od Wolnej Woli Człowieka, czy wybierze obszar Świata, w którym żyje czy Uniwersalny Obszar.

 • 2- Karmy Misji w Obszarze, w którym Żyjecie, realizuje się za pomocą obszaru Misji, do którego jesteście Przydzieleni. Pracując w innych obszarach, nie będąc w stanie osiągnąć Powagi i Świadomości Misji, która jest wykonywana, koncentrując swoją uwagę bardziej na życiu Świata, tworzycie Karmy Misji. Doświadczane są Trudności.

 • 3- Karmy Przeszłych Żyć: Indywiduum Dopełnia te Karmy poprzez impulsy Podświadomości. Tutaj Istota Dopełnia wszystko to, co było Przeżywane w Przeszłości, doświadczając tego w mikro formie w obecnym obszarze, w którym ona/on żyje. Nazywa się to programem Pojednania. Osoba, która nie może Dopełnić tego Programu nigdy nie może przejść do Innych Wymiarów.

 • 4- Karmy Życia: To są Karmy, które mają swoje Źródła w myślach Indywiduum. Pozytywne Słowa czynią Pozytywne Rejestracje, ponieważ Niosą Pozytywną Myśl. Każde Negatywne Słowo, z drugiej strony, jest Rejestrowane jako negatywne. W Prawie Akceptacji, wszystko jest Pozytywne. Jednakże, we Wzniosłym Królestwie, przypadki Nieakceptowania są Rejestrowane jako negatywne.

 • Sprzeciwianie się pozytywnej Wskazówce, mówiąc "Nie" wszystkiemu, zgodnie z waszymi Indywidualnymi życzeniami, tworzy Karmy Życia dla Was w obszarze, w którym Żyjecie. Nagromadzenie tych Negatywnych Karm sprawia, że życie Świata Osoby staje się Trudniejsze. Jest to Źródłem Wszystkich Trudności, których Ludzkość obecnie Doświadcza zarówno w Ciele jak i w Duchu.

 • 5- Pierwszym Kryterium w Karmach Ewolucji jest Służba Człowiekowi. Na waszej Planecie Służba Człowiekowi jest wykonywana Cieleśnie, Duchowo i jako Transfery Energii. W Służbie Cielesnej ważne jest Służenie Człowiekowi za pomocą Ciała, a tym samym zmniejszanie jego obciążenia. W Duchowej Pomocy obowiązuje Służba Człowiekowi poprzez Słowa. A w pomocy poprzez Energię, ważna jest Refleksja Komórkowa. Wyższa Energia zawsze wzmacnia niższą Energię.

 • 6- Karmy Życia Świata: Wasza Planeta właśnie Dopełnia w ten sposób swoją Karmę. W tym obszarze Życia, Każda Osoba, która otrzymała Prawo do Życia, znajduje się w tym programie zgodnie z postępem swojej Esencji i Świadomości. Każdy, którego Esencja jest Pozytywna, ma Misję Oczyszczenia Świata poprzez przyciąganie negatywnych Częstotliwości w Świecie. Jest to Uniwersalna Misja, którą każdy będzie realizował przy podłączeniu do automatyzmu. Energie te są przyciągane równolegle do Ewolucji.

 • Jednakże w okresach, kiedy negatywne energie nasilają się, Esencje nie mogą Tolerować tej intensywności i włączają się problemy zdrowotne. Dlatego Kozmoz podarował wam Księgę Wiedzy jako Księgę Człowieka. Księga Wiedzy pomaga wam, neutralizując te energie, których nie mogą Przyciągnąć Esencje.
  Podano do waszej Wiadomości,


WZNIOSŁY MECHANIZM

WIEDZA ZE WZNIOSŁEGO MECHANIZMU

Nasi Przyjaciele,

Wszystkie Projekty Odbicia i Zjednoczenia, które są realizowane jako konieczność Systemu, zostały przyjęte do zastosowania jako różne wersje we wszystkich sektorach waszej Planety. Z tego powodu, nasi Ziemscy Przyjaciele, którzy objęli swoje światła Świadomości, przyjmują do zastosowania te programy, o których realizacji Boski Plan śnił od stuleci.

W tym okresie komunikacji, gdy hierarchiczne skale są usuwane, teraz jest włączony program (Pan mówi, Sługa pisze). W ten sposób realizowany jest Projekt Rozszerzenia i Zjednoczenia waszej Planety. Jednak trzymamy naszych przyjaciół, którzy nie odcięli swego kontaktu z ich Kanałami Esencji, poza tym Programem Ekspansji i Zjednoczenia.

Jesteście Wzniosłymi Istotami, które przekroczyły wiele Skal Hierarchicznych, etap po etapie w Wymiarach Czasu i w ten sposób dotarły tutaj. A teraz w tym Wymiarze Przejścia przekazaliście swoje Porozumienia Prawu Służby Człowiekowi, aby osiągnąć Prawo Życia w innych Wymiarach, odnosząc sukces w Egzaminie Maturalnym Starożytnych Czasów.

Wiecie, że wasza Planeta jest Wymiarem Ewolucji i Egzaminów. W chwili obecnej doświadczacie Ewolucji innych Wymiarów na waszej Planecie.

Jeśli rozważycie wszystko to, na co napotykacie w Okresie, w którym Żyjecie, jako egzamin, wtedy wasze życie będzie ułatwione i łatwiej będzie wam dokonać Postępu Świadomości.

Działania Społeczne, które prowadzicie na waszej Planecie, przygotują was na bardziej zaawansowane Wymiary. To przyspieszone tempo, które zostało włączone z powodu braku Czasu, przeniesie was do piękniejszych dni jutrzejszych.

Kozmoz podłączył swój Program do odbicia systemu 3 Etapów.

 • 1 - W Pierwszym Systemie: Szkolenie - Wiara - Świadomość Misji jest na pierwszym planie.
 • 2 - W Drugim Systemie: włączone są Programy Świadomość - Zrozumienie - Realizacja.
 • 3 - W Trzecim Systemie: Odpowiedzialność - Służba - Zasługiwanie przez Świadomość Samopoświęcenia są obowiązujące.

Wszyscy Przyjaciele, którzy pomyślnie ukończyli te 3 Programy, są Podstawowym Zespołem, który odtąd będzie miał swoje miejsce w Niebiańskich Kadrach.

Podano do waszej Wiadomości.

WZNIOSŁY MECHANIZM

WIEDZA DLA CAŁEJ PLANETY ŚWIAT

Nasi Przyjaciele,

W chwili obecnej Uniwersalna Całość wyruszyła z wami, którzy jesteście podróżnikami Boskich Szeregów.

Pierwszym z praw uznanych za niezbędne w tym Systemie jest Prawo Suwerenności nad Sobą Samym. Drugim Prawem jest Szacunek dla Człowieka. Jest to System Mądrości. Zdawanie tych bardzo trudnych egzaminów jest Fenomenem, który przynależy do Ewolucji osoby.

Boski Plan zawsze utrzymuje Szacunek dla Człowieka na pierwszym planie. W miarę jak dokonuje się postępu na tej drodze, obowiązuje tu Boska Zasada: "Szacunek dla Człowieka jest Szacunkiem dla Boga" - "Miłość do Człowieka jest Miłością do Allah'a".

Cechą charakterystyczną tego Końcowego Wieku jest dokładne zastosowanie wskazówek udzielonych Wam w sposób Świadomy. Jednak wasza Planeta doświadcza obecnie swojego Sądu Ostatecznego, będąc poddawana pozytywnym i negatywnym zastosowaniom wielu Rozwiniętych i Nierozwiniętych Świadomości.

Od czasu swojego początkowego istnienia, Człowiek ma Etapy do przeżycia w swoich okresach życia, żeby osiągnąć swoją Całościową Świadomość dnia dzisiejszego. Są to kolejno,

 • 1 - Być w Pokoju ze Sobą Samym (Wzajemna pomoc Społeczna).
 • 2 - Być Zintegrowanym z Samym Sobą (Wymiar Sztuki, Twórczości).
 • 3 - Przezwyciężyć Samego Siebie (Zastosowanie Doktryn Religijnych).
 • 4 - Wziąć w Objęcia Uniwersa (Słyszeć głos Niebios).
 • 5 - Wiedzieć to, czego się Nie Wiedziało (Otrzymać Pozwolenie na bycie Szkolonym z Planu Wzniosłych).
 • 6 - Przekazywanie tego, co się Wie, tym którzy Nie Wiedzą (Osobiste Przejęcie Programów Uniwersalnych).

Ci, którzy Przejdą te 6 Kroków, nie są już Ludźmi Planu Świata. Cierpliwość i Czas Udowodnią Wam wszystko. Dowody są w każdym razie w Wydarzeniach i w Czasach doświadczanych.

Będziecie silnymi moździerzami z kamieni węgielnych dni jutrzejszych.

Podano do waszej Wiadomości.

FEDERALNA CAŁOŚĆ KOZMOZ

20-12-1998

CZŁOWIEK I EGO

W tym szczególnym Okresie, w którym żyjemy, zgodnie z Prawem Woli Indywidualnej, nikt nie ma prawa nikomu przeszkadzać. Teraz Werdykt każdego jest oddawany w jego własne Ręce. Każdy jest odpowiedzialny za siebie samego.

Negatywy obserwowane na Waszej Planecie żyjącej w Segmencie Czasu, gdzie Wspomnienia jak i Miłosierdzia zostały utracone, gdzie wielu ludzi straciło swoje Ludzkie Uświadomienie, pochodzą z Włączania przez Ludzkie Świadomości ich Indywidualnych działań, braku Odrzucenia ich Ego.

W Wieku, w którym żyjecie, Ludzkość znajduje się pod Polem Oddziaływania Świadomości Świata. I wciąż brakuje jej jeszcze Świadomości dlaczego, skąd przychodzi i celu, z jakim Miłość, Przyjaźń, Braterstwo, Pokój i Uniwersalizm zostały Wprowadzone w życie.

Zamiast wprowadzania Ludzkości do Systemu Mądrości, Akumulacja Wiedzy i Świadomości, którą ludzie osiągnęli w różnych Przejściach czasu, Aktywuje ich Indywidualne Instynkty, nawet bez bycia tego świadomymi. Sytuacja ta Utrudnia nawet uzmysłowienie sobie popełnionych Błędów.

Przekraczanie odległości pomiędzy Ludzkością a Mechanizmem Bożym nie jest wcale łatwe. Osiągnięcie Świadomości Rzeczywistości nie jest Świadomością, która może być osiągnięta albo przez reguły Religijne, albo przez kroki Ewolucyjne. Cnota ta jest ukryta w Świadomości Człowieka. Jednakże zamanifestowanie Esencji jest możliwe tylko poprzez wymazanie siebie z siebie.

W tym Wymiarze Przejścia, który przeżywacie, to całkiem naturalne, że Ludzka Istota potyka się na ścieżce, którą będzie Kroczyć. Ale pewnego dnia Człowiek Dorośnie w przeciągu dni jutrzejszych, otworzy bramy, których nie Zna i będzie Mistrzem Kosmosu, Wyposażonym w Nieznane Tajemnice.

SYSTEM

FALE KONTROLNE

Nasi Przyjaciele,

Fale Kontrolne są Falami wspomagającymi, które Spiłowują Wasze chropowatości, które sprawiają, że przechodzicie przez Egzaminy Świata i w ten sposób ujawniacie Autentyczne Osobowości, co wyłania Autentycznych Ludzi i przygotowuje ich do Wymiaru Zbawienia. Wasze Światowe Egzaminy są przeprowadzane w ten sposób. I ten System jest pod kontrolą Mechanizmu Oddziaływań.

Teraz wspomnimy o Progach, które te Fale Kontrolne powodują, że przechodzicie i dyktujemy je po kolei:

 • 1- Próg Arogancji - Pychy - Mściwości
 • 2- Próg Posiadania - Własności - Materii
 • 3- Próg Miłości Esencji - Miłość - Przyjaźni
 • 4- Próg Człowieczeństwa - Samopoświęcenia - Tolerancji
 • 5- Próg Wymazania Siebie z Siebie Samego
 • 6- Próg Osiągnięcia - Zjednoczenia
  Te 6 Progów to te, które powinny być Przekroczone w pierwszym etapie.

  Teraz zapiszmy Progi następujące po tym (Kosmiczne Energie są odbierane po Szóstym etapie):

 • 7- Próg uzyskania Kosmicznej Świadomości
 • 8- Próg Zjednoczenia ze Świadomością Uniwersalną
 • 9- Próg bycia powołanym do Specjalnych Misji (jak wzajemna pomoc i uzdrawianie zgodnie ze Świadomością)
 • 10- Próg przyzwyczajenia do Energii Kosmicznych (Bezpośrednio - Pośrednio - W obszarze Snu)
 • 11- Program przezwyciężania Lęków i próg Przejścia
 • 12- Próg bycia powołanym na drogę Autentycznej Misji

 • 13- Świadomość - Rozpoznanie - Uświadomienie zdobyte podczas tej Misji
 • 14- Logika - Odpowiedzialność uzyskana podczas tej Misji
 • 15- Siła Woli zdobyta podczas tej Misji.
 • 16- Świadomość Posłuszeństwa zdobyta podczas tej Misji
 • 17- Całość Uniwersalna uzyskana podczas tej Misji
 • 18- Ludzkie Przymioty zdobyte podczas tej Misji

Pierwsze sześć z 18 artykułów, które podyktowaliśmy powyżej, zawiera Fale Energii ALFA. Druga szóstka zawiera Fale Energii BETA. Trzecia szóstka to Fale Energii GAMMA.

19- Jest to Bezpośrednia Brama OMEGA.

Nie można tu łatwo wejść. Aby zostać tu zaakceptowanym, trzeba przekroczyć, jeden po drugim, wymienione powyżej osiemnaście Progów.

Podaje się to dla waszej Wiedzy.

CENTRUM PONAD CENTRUM

DEKLARACJA OGÓLNA DLA PLANETY ŚWIAT
1992

Nasi Przyjaciele,

Negatywności uformowane na Waszej Planecie, na której dokonuje się ostatecznych Przygotowań do wejścia w Nowy Wiek, wywodzą się z faktu, że Świadomościom Ludzkim brakuje jeszcze Świadomości Prawdy.

Na Waszej Planecie, która jest polem zastosowania Programu wielkiego Postępu, Wskazówki podawane z Boskiego Planu i Działania, które mają być podjęte w danym kierunku, nigdy nie są bez powodu.

Podczas tego Programu Przejścia Odczuwany jest obowiązek ujawnienia Wam Wiedzy w całej jej Przejrzystości, abyście mogli być wolni od Usztywnień Świadomości i od Ego, i mogli lepiej zrozumieć Prawdy.

W chwili obecnej, selekcje Świadomości z Zaawansowanych Wymiarów Oddziałują na Waszą Planetę. Z tego powodu, każdy kanał jest zobowiązany do pokazania całej otrzymywanej przez siebie Wiedzy. Ludzkość dokona swojego Autentycznego Wyboru pod wpływem Światła tej Wiedzy.

Wraz z wydarzeniami, które są doświadczane w tym momencie, Ludzkość przechodzi przez swój Sirat. Na Waszej Planecie, na której Negatywności są wystawiane na pokaz z tego powodu, jutrzejsze dni otworzą przed Wami Świetliste ścieżki.

Z powodu tego faktu do dziś jesteście kształceni na Bożej ścieżce i zostaliście przygotowani na Uniwersalne Wymiary. Teraz razem z Przygotowanymi Ludzkimi Całościami szybujemy w kierunku Wymiarów Prawdy.

Z tego powodu ta Księga Wiedzy, która znajduje się w waszych rękach, została Podarowana Waszej Planecie.

To Nasze Przesłanie zostało przekazane jako Wiedza przez Zbiorowe Kadry Całości Najwznioślejszego Najmiłosierniejszego Planecie Świat. Czytajcie - Myślcie - Zrozumcie teraz Prawdę, pozbywając się Niepewności.

WZNIOSŁY MECHANIZM

ZŁOTY WIEK

Nasi Przyjaciele,

W chwili obecnej, wasza Planeta, która utraciła wiele Cech materialnych, duchowych i Naturalnych, jest Odbudowywana na nowo. Wydarzenia Doświadczone do dzisiaj i te, które będą Doświadczane, w bardzo krótkim czasie Zjednoczą Ludzkość w Całość, przenosząc ich do Świadomości Prawdy.

Złoty Wiek był wielokrotnie Stosowany na Waszej Planecie w Świetle różnej Wiedzy, zgodnie z Siłą Postrzegania Świadomości obszaru w każdym Okresie.

Każdy Porządek Reformatorski jest Złotym Wiekiem. Każda objawiona Niebiańska Księga jest Kluczem Złotego Wieku. Jednakże dzisiejszy Złoty Wiek jest ustanawiany przez zupełnie inny Porządek, wraz obrazem Złotego Wieku uważanym za konieczny przez System, obejmujący miliardy Stuleci. I to ustanowienie jest równoznaczne z początkowym utworzeniem Porządku Królestw.

Złoty Wiek zwiastuje obszar, w którym szczęśliwi Ludzie będą żyć w Braterskiej/Siostrzanej Całości Świata i który rzuci na Was Światło w dniach jutrzejszych, Zgodnie z JEDYNYM BOGIEM - JEDYNYM PORZĄDKIEM - JEDYNYM SYSTEMEM i JEDYNĄ KSIĘGĄ.

Jednakże, dopóki nie osiągnie się upragnionego Złotego Wieku, nadal pozostanie wiele więcej Progów, które Wasza Planeta Przekroczy. 3 Kosmiczne Wieki zostały Przyznane dla tego Okresu przygotowań do Złotego Wieku. (Kosmiczny Wiek obejmuje Stulecie).

Wasza Planeta, przyjęta do Programu znacznie Przyspieszonej Ewolucji począwszy od roku 1900, zakończyła swój Pierwszy Kosmiczny Wiek w roku 2000. Jest to wiek 20. stulecie. Drugi Wiek Kosmiczny obejmuje 21. stulecie, a Trzeci Wiek Kosmiczny 22. stulecie.

Początek Utęsknionego i Pożądanego Złotego Wieku, o którym wspomnieliśmy powyżej, rozpocznie się od 23. Stulecia i będzie obejmował Okres siedmiu Stuleci.

W programie Przygotowania Złotego Wieku znajduje się 5 Skali. Każda Skala obejmuje jeden Wiek.

 • 1- Jest to Wiek Przygotowawczy, a wiek ten obejmuje Okres Świętych Ksiąg.

 • 2- Wiek Przebudzenia: To jest Wymiar Przejścia, w którym obecnie żyjecie i okres zwany ZMARTWYCHWSTANIEM ogłoszony Wam do dzisiaj. W chwili obecnej Wasza Planeta znajduje się w tym chaosie.

 • 3- Nowy Wiek: Tutaj, poprzez wyjście poza zwyczajowe Okresy, włączony zostanie Okres Osiągnięcia Nieznanego - Pracy - Badania - Zrozumienia. Kosmiczny Wiek Dwóch Stuleci doświadczy tego Okresu ( 21. i 22. stulecia).

 • 4- Złoty Wiek: Obejmuje życie w okresie 7 Stuleci po 23 stuleciu. Tutaj wszyscy będą świadkami obecności Mechanizmu - Systemu - Bożego Porządku - Rzeczywistości jeszcze niezrozumiałej na Waszej Planecie, którą staramy się Wprowadzić, i wszyscy Świadomie otworzą skrzydła ku temu co Nieznane.

 • 5- Wiek Światła: Wiek, który rozpocznie się po Złotym Wieku, jest nazywany Wiekiem Światła. Jest to Wiek, który zostanie Włączony po 30. stuleciu i tutaj Włączy się bezpośredni Porządek ALLAH'a.

Ludzkość będąc Przygotowana na tej drodze będzie teraz bezpośrednim Członkiem Esencji tego Systemu. Nazywamy tę Drogę Uniwersalnego Światła Złotym Wiekiem.

Podano do waszej Wiadomości.SYSTEM

1.5.2016

WIEDZA DLA ŚWIADOMOŚCI ZINTEGROWANYCH

Nasi Przyjaciele,

W programach Komunikacji i Unii na Świecie, pola magnetyczne mają Bardzo Silne Oddziaływanie. Abyście mogli lepiej Zrozumieć Powagę Studiów Uniwersalnych, chcielibyśmy Teraz odnieść się do niektórych cech tych pól magnetycznych.

W rzeczywistości, pola magnetyczne są Bardzo Silnymi węzłami Energii, które są tworzone przez Myśli. Każdy temat, o którym Każda Istota Myśli ma specyficzne dla siebie pole magnetyczne i to pole magnetyczne również Posiada Siłę Przyciągania.

Stąd wszystkie tematy formowane w Myśli Przyciągane są nawzajem do swoich Własnych pól magnetycznych i powodują powstawanie Wielu różnych pól magnetycznych w ten sposób.

Owe pola magnetyczne formowane są w dwóch odrębnych obszarach, jako poziome lub pionowe, zgodnie z Siłą Myśli. Centra modlitwy o Nazywane Kibla są poziomymi polami magnetycznymi, które zostały utworzone poprzez Akumulację Sił Myśli.

A potem Są pola magnetyczne, które zostały utworzone w atmosferze. Są to z Kolei, pola magnetyczne utworzone przez Częstotliwości Świętych Ksiąg.

Im Silniejsze pole magnetyczne zostało uformowane, tym bardziej ludzkie Myśli, które znajdują się w tej samej Koordynacie, będą do niego automatycznie Przyciągane. W jakiekolwiek pole magnetyczne Człowiek by nie wszedł przez Myśli, tamtejsza Siła Energii na pewno weźmie go pod swój Wpływ. Religijne pola magnetyczne formowane są od stuleci przez te właśnie Świadomości i Myśli.

Aby pole magnetyczne zostało uformowane, Obowiązkowe jest, aby w przeprowadzanych Działaniach formować "Świadomą Wiarę". Wiara jest Najsilniejszym kluczem, który Wyzwoli Świadomość potencjału Waszej Esencji.

Im bardziej Energia Esencji Istoty jest bliższa Częstotliwościom Przyciągania Energii Kosmicznych, tym bardziej Świadome - Rozpoznające i Zdrowsze będą wykonywane Działania, które są przeprowadzane.

Podano do waszej Wiadomości.

SYSTEM

16.11.2015

WIEDZA OTWARTA DLA PLANETY ŚWIAT

Nasi Przyjaciele,

Wszystkie Programy Stosowane na waszej planecie do dnia dzisiejszego przez Kozmoz są po to, żeby Świadomość Ludzka dokonywała postępów. Każda Wiedza posiada pole magnetyczne i Częstotliwość Wymiarową. Ludzkość dokonuje postępu poprzez Częstotliwości całej tej Wiedzy. Wiedza nie jest wcale ważna. To właśnie Częstotliwości całej tej Wiedzy pozwolą wam dokonać postępu.

Ponieważ, z powodu braku Czasu, istnieje Zobowiązanie dla każdego, kto otrzymał Prawo do życia na waszej planecie zgodnie z programem Przyspieszonej Ewolucji z 1900, do bycia Wpisanym do Kartoteki do Wymiaru Zbawienia; wasza Cała planeta została przyjęta do specjalnego programu w roku Świata 2016, z powodu programu Zjednoczenia.

W programie Skanowania Końcowego roku 2015 zaobserwowano, że Wiele Świadomości na waszej planecie jest Wciąż głodnych Wiedzy. Bez Nasycenia Wiedzą, Aktywne Zastosowania nigdy nie mogą wejść w życie. Każdy żyjący na waszej planecie ma swój Wymiar i Dużo Wiedzy, którą może lub nie może otrzymać z Tego swojego Wymiaru.

W tym Końcowym Wieku Kozmoz otworzył kanały Esencji i Wiedzy każdego, aby ludzkość mogła korzystać z Wszelkiej Wiedzy. Częstotliwość bardzo zaawansowanej Wiedzy jest bardzo intensywna i Silna. Może ona być odbierana tylko przez Świadomości, które są na Tym Poziomie.

Ponieważ Ludzkość Zawsze Nosi Świadomość Uciekania przed Trudnościami, zawsze Preferowała Wiedzę, która nie Obciąża jej Świadomości. Dlatego Postęp Świadomości na waszej planecie Posuwa się naprzód w Bardzo wolnym Tempie. Z tego powodu, wasza Cała Planeta została Podłączona do specjalnego programu w roku 2016.

Zgodnie z tym programem, Częstotliwości Wszelkiej Wiedzy Kanałowej oprócz Księgi Wiedzy zostały zamknięte i cała Wiedza została Podłączona do 72. Częstotliwości Wymiaru. Oznacza to, że każdy na waszej planecie zawsze otrzyma 72. Częstotliwość, bez względu na to, jaką Wiedzę Wymiarową otrzymuje. W ten Sposób, wasza Cała planeta została Wpisana do Kartoteki do Jedynej Częstotliwości aż do końca 21. Stulecia, "Z Wyjątkiem Częstotliwości Księgi Wiedzy".

W Wyniku Skanowań, które mają być przeprowadzone pod koniec roku Świata 2016, Świadomości, które były w stanie otrzymać 72. Energię, zostaną połączone z 76. Częstotliwością Księgi Wiedzy w roku Świata 2017, a w roku Świata 2018, ci, którzy byli w stanie otrzymać 76. Częstotliwość, zostaną Oficjalnie podłączeni do programu Zbawienia, Świadomie włączając swoje Studia na Tej drodze.

Brama Wyjściowa waszej planety, która znajduje się w Pierwszym Układzie Słonecznym, to SATURN. Saturn jest Galaktyką, która znajduje się w 18. Wymiarze i Niesie 72. Energię Wymiarową. Wymiar ten jest Końcem Kanału ALFA. Przejście do OMEGI odbywa się Tutaj. Wszystkie programy są wprowadzane w życie jako ekwiwalent upływu czasu.

Podano do waszej Wiadomości.

FEDERALNA CAŁOŚĆ KOZMOZ

23.3.2017

DEKLARACJA DLA PLANETY ŚWIAT

Nasi Przyjaciele,

Pole Przyciągania waszych myśli jest podłączone do waszych pragnień. A wasze pragnienia włączają się równolegle wraz z waszą Ewolucją. Sukcesu nie można spodziewać się po wszystkich Działaniach podejmowanych na waszej planecie.

Siła Sukcesu powstaje dzięki Sile pól magnetycznych. A pola Magnetyczne powstają dzięki Sile Mózgu.

Poprzez Siłę Przyciągania, te pola magnetyczne, które są tworzone automatycznie Gromadzą w swojej Konstytucji Energie, które Noszą te same Częstotliwości Myśli.

Wszystkie Duchowe, jak również Społeczne punkty ogniskowe i sektory założone na waszej planecie do dnia dzisiejszego zostały ustanowione na tej Drodze.

W projekcie "Akceptacji i Zjednoczenia", który jest programem 21. Stulecia, Obligatoryjne dla Zbawienia waszej planety jest, aby odtąd te punkty ogniskowe Zjednoczyły się w Całości jako konieczność programu "Zjednoczenia Świata".

Jeśli Duch Socjalizacji, Akceptacji i Zjednoczenia nie rozkwitł Jeszcze w naszych Przyjaciołach, którzy do dziś świadczą Światową Służbę na tej Uniwersalnej ścieżce jako konieczność Prawa Służenia Człowiekowi, oznacza to, że Światowa Świadomość i Ego są Nadal są włączone.

Inwestycje, które Kozmoz poczynił w ciągu stuleci, mają na celu Zbawienie Całej Ludzkości. W chwili obecnej, każde Indywiduum, który czerpie oddech na planie Świata, jest Misjonarzem z własnym prawem. Jednak Służba, którą świadczy nie jest dla niego samego, lecz dla Ludzkości i Uniwersów.

Głównym Zadaniem Uniwersalnej Rady Zarządzenia jest Przypominanie Ludzkości o tym jeszcze raz.

Do waszej Wiadomości.

RADA ZJEDNOCZONEJ RZECZYWISTOŚCI

23-3-1993

MIŁOŚĆ

Miłość jest Fundamentem całego Zarządzenia Kosmosów. Przyroda i Człowiek również są produktem tej Miłości. Wibracja Miłości jest Źródłem Esencji struktury Atomowej.

W rzeczywistości, we wszystkim, co Powstało, istnieją Wibracje Miłości zgodnie z ich Siłą przyciągania. A to jest Naturalna Wibracja.

W świecie, Miłość przepływająca przez Esencję jest Czystą, Naturalną Miłością. Ale Miłość wprowadzona w życie jest Miłością Ewolucyjną i Uniwersalną. A czynnik przejmujący Działanie i Nadzór nad tą Miłością osiąga wartość równoległą do Ewolucji i Świadomości ludzi. Miłość jest bowiem tak wielką Wibracją, że nie mieści się w małych Sentymentach.

Podano do waszej Wiadomości.SYSTEM

RECEPTA NA ŻYCIE

(Żyjcie Wiedząc)

 • 1- Ludzkość po raz pierwszy wykracza poza Granice Wymiarów, które są jej znane.

 • 2- Wasza Planeta przechodzi przez Zmiany z całym Stworzeniem na niej

 • 3- Bycie w tym Samym Obszarze Podnosi Częstotliwość.

 • 4- Kody Każdej Częstotliwości, która została Podniesiona, są mierzone. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, Drogi są Szkicowane, aby ci Ludzie mogli na nich kroczyć.

 • 5- Kosmiczne Energie Niosą Wiedzę. Ta Wiedza wywiera Nacisk na Świadomość, stajesz się Przygnębiony.

 • 6- Wasz Duch staje się Bardziej Uciśniony w proporcji do Siły i Czystości otrzymanej Wiedzy.

 • 7- Ponieważ Człowiek tego nie Wie, staje się bardziej Zasmucony i Ubolewający.

 • 8- Smutki są stymulującym Czynnikiem, który obciąża Świadomość, który jeszcze bardziej ją aktywuje.

 • 9- Kiedy Świadomość wzrasta i budzi się Uświadomienie, Cierpienia znikają.

 • 10- Człowiek rozwija się na tej Drodze, na tej Drodze Osiągany jest Boski Spokój.

 • 11- To jest Prawo Natury. Nawet dziecko nie może urodzić się bez Bólu Porodowego.

 • 12- Człowiek przyciąga negatywne strumienie równolegle do tego, jak staje się bardziej pozytywny.

 • 13- Kosmiczne strumienie wpływają na pozytywne Siły Komórek.

 • 14- Stan ten Przygotowuje Komórki Cielesne na bardziej Silne Częstotliwości.

 • 15- Na tej Drodze, więcej Siły jest dodawane do Siły Człowieka, a wasza Siła Cielesna jest wzmacniana.

 • 16- Jest to konieczne dla Kroków, które mają być Podjęte w kierunku Zbawienia.

 • 17- Kosmiczne strumienie Odsłaniają Prawdziwe Osobowości Ludzi.

 • 18- To jest Nieuchronny Koniec. Ludzie są egzaminowani przez Ludzi

 • 19- Osoba, która jest w Pokoju i jest Zintegrowana z samą sobą, która Zaakceptowała Wszystko, wkroczyła do Zbawienia.


SYSTEM
 • WSZYSTKIE wykłady wprowadzające w tematykę Księgi Wiedzy są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Usłyszycie podstawowe informacje o Księdze i jej programie planetarnego zjednoczenia. Ci, którzy sobie tego życzą, otrzymają również w prezencie Zestaw Wprowadzający składający się z 3 rozdziałów Księgi Wiedzy, a więc będą mogli zapoznać się z jej energią i informacjami.