Nasi Przyjaciele,

Księga Wiedzy została przetłumaczona na nasz język 2005 i nasze studia są kontynuowane z pełną prędkością jako szkolenia z Księgi Wiedzy i programy seminaryjne.

Studia te obejmują regularne cotygodniowe szkolenia i bezpłatne publiczne seminaria, na których Księga Wiedzy jest przeglądana i wyjaśniana przesłanie po przesłaniu.

Naszym celem jest zarówno odkrycie głębi znaczenia tych przesłań, jak również pomoc w postępach świadomości ludzkości poprzez odbicia energii.

W ten sposób realizujemy programy służby człowiekowi, w ich dążeniu do osiągnięcia wysokiej świadomości wartości Ludzkości, jak również programy wspierania naszej zmęczonej ziemi w jej potrzebie odnowy poprzez oczyszczanie negatywności za pomocą pozytywnych odbić energii.

Dla szybkich postępów świadomości możemy doradzić ŚWIATŁO jako książka wprowadzająca do KSIĘGA WIEDZY oraz Z PRZESTWORZY DO ŚWIATA jako Książka Referencyjna.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych seminariów i programów szkoleniowych, możecie wysłać do nas e-mail: info@ksiegawiedzy.com.pl lub odwiedzić stronę kontakty strona do sprawdzenia, czy w waszym regionie są jakieś studia.


  • WSZYSTKIE wykłady wprowadzające w tematykę Księgi Wiedzy są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Usłyszycie podstawowe informacje o Księdze i jej programie planetarnego zjednoczenia. Ci, którzy sobie tego życzą, otrzymają również w prezencie Zestaw Wprowadzający składający się z 3 rozdziałów Księgi Wiedzy, a więc będą mogli zapoznać się z jej energią i informacjami.