Nasi Przyjaciele,

Z pełnym przekonaniem niesiemy w naszym kraju flagę Apelów z Niebios o Zjednoczenie Ludzkości od roku 2006.

Powiedzieliśmy "tak" na Wezwania od Uniwersalnego Braterstwa do Światowego Pokoju poprzez Księgę Wiedzy dla Ludzkości, aby zaakceptowała i objęła siebie nawzajem i zjednoczyła się bez żadnej dyskryminacji.

Poprzez nasze studia w Programie Służby dla Człowieka, dodaliśmy naszą siłę do sieci Energii, które stworzą podwaliny Złotego Wieku.

Wszystkie programy studiów pod dachem Księgi Wiedzy są inwestycjami w sprawiedliwy, szczęśliwy i pokojowy świat braterstwa i siostrzeństwa dni jutrzejszych.

Poprzez pozytywne i świadome odbicia wszystkich naszych Uniwersalnych Braci i Sióstr, którzy biorą na siebie swoją część odpowiedzialności, kładziemy początkowe Kamienie Węgielne tej wspaniałej formacji w imię Pokoju i Ludzkości.

Księga Wiedzy, obecnie przetłumaczona na 28 języków na całym świecie, została przetłumaczona na język angielski i opublikowana w 1996.

Od tego czasu nasze studia są kontynuowane z pełną prędkością jako szkolenia i programy seminaryjne Księgi Wiedzy.

Rozwijamy się każdego dnia wraz z nowymi przyjaciółmi, którzy do nas dołączają.

Byłoby naszą największą radością zobaczyć pewnego dnia wszystkich naszych przyjaciół razem pod dachem Księgi Wiedzy.


  • WSZYSTKIE wykłady wprowadzające w tematykę Księgi Wiedzy są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Usłyszycie podstawowe informacje o Księdze i jej programie planetarnego zjednoczenia. Ci, którzy sobie tego życzą, otrzymają również w prezencie Zestaw Wprowadzający składający się z 3 rozdziałów Księgi Wiedzy, a więc będą mogli zapoznać się z jej energią i informacjami.