KSIĘGA WIEDZY
bootstrap carousel
PROGRAM CZYTANIA
Przyczyną wprowadzenia tego programu jest pilna potrzeba, aby utworzyć zbiorową świadomość na bardziej pozytywnej podstawie, odkąd nasz świat doszedł do punktu, w którym nie może już wytrzymać negatywnych wpływów, będąc nasyconym negatywnymi energiami. Program czytania jest programem indywidualnym, i osoba może go stosować bez względu na to czy jest aktywna w innych programach Księgi Wiedzy czy też nie.

KIEDY ZACZĄĆ
Każdy kto chce, może wziąć udział w Programie Czytania, który zaczyna się 19-tego Lutego, dla tych którzy zaczynają go po raz pierwszy. 19-tego Lutego, czytany jest rozdział 1, następnie rozdział numer 2 , 20-tego Lutego, i tak dalej w okresie jednego roku. W ten sposób Księga czytana jest 6 razy do 25-tego Lutego następnego roku. Osoba może kontynuować w ten sam sposób, przez tyle lat ile chce.

HARMONOGRAM CZYTANIA 2018:

Przez lata, Program Czytania rozgałęził się na wiele różnych harmonogramów, w zależności od tego czy czytelnik pomyślnie zakończył program lub czy to jest jego pierwsza próba do zrobienia tego. Aby pobrać harmonogram Programu Czytania, odwiedzić należy odpowiednią główną stronę Księgi Wiedzy i kliknąć.

JAK POSTĘPOWAĆ
Aby z sukcesem zakończyć Program Czytania, osoba musi czytać każdy rozdział w jednym ciągu, bez przerywania, i w ciągu 24 godzin tego poszczególnego dnia (upewniając się, że skończy przed północą, w przeciwnym razie przyjaciel jest poza programem).
Członkowie tej samej rodziny nie czytają swych dziennych rozdziałów w tym samym czasie – 30 minut to zalecane minimum pomiędzy tymi czytaniami.
Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, rozdział nie jest przeczytany, osoba jest poza Programem Czytania, i może zacząć program od nowa 19-tego Lutego następnego roku.

Przyjaciel, który jest zdyskwalifikowany z Programu Czytania może kontynuować czytanie przez postępowanie według harmonogramu czytania. W tym przypadku pełna korzyść Programu Czytania nie jest doświadczana – jednak zaleca się kontynuować czytanie..

OSOBISTE KORZYŚCI Z PROGRAMU CZYTANIA
Te korzyści pochodzą z Techniki Światło- Foton- Cyklon, zawartej w Księdze, która jest w stanie nadzorować i wspierać czytającego :

 • Nasza biologiczna konstytucja otrzymuje maksymalną ilość energii każdego rozdziału,zgodnie z naszą zdolnością odbioru i poziomem świadomości, stąd my nie jesteśmy wstrząśnięci przez wysoką energię Księgi.
 • Nasza cała struktura komórkowa i nasza osobista aura ciała jest wzmacniana 1000 razy więcejniż byśmy mogli osiągnąć przez jakąkolwiek inną pracę energetyczną.

W tym samym czasie, podczas gdy czytamy, nasza częstotliwość jest ładowana na litery Księgi Wiedzy. Tym samym, Księga zawiera energetyczny podpis każdej osoby, której udało się zakończyć Program Czytania. Z tego powodu Księga Wiedzy jest również nazywana Księgą Istot Ludzkich, lub Księgą Zjednoczenia.

PLANETARNE KORZYŚCI Z PROGRAMU CZYTANIA
W tym programie, jakiegokolwiek  dnia, ten sam rozdział jest czytany na całym świecie przez licznych przyjaciół, którzy śledzą ten sam harmonogram czytania. Częstotliwości tego samego rozdziału, emanują przez segment 24 godzinny, wchodzą  w rezonans i wzmacniają energię danego rozdziału globalnie. Tak więc z tego wynika:

 • oczyszczenie aury magnetycznej planety,
 • wzrost jej poziomu wibracji, i
 • neutralizacja negatywności.

 

WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU CZYTANIA


powrót do początku
PROGRAM PISANIA
Na Program Pisania składa się przepisanie całej Księgi Wiedzy dokładnie w 100% i własnoręcznie, za pomocą pióra wiecznego przy użyciu czarnego atramentu. Podczas tego procesu, energia Beta Księgi jest wchłaniana najefektywniej przez nasze kości.


Ten program był po raz pierwszy wprowadzony w Turcji w 1981 roku i został później otwarty dla każdego na całej planecie.

 • Jeśli przyjaciel przepisuje Księgę Wiedzy własnoręcznie, nie ma dla tego zadania ostatecznego terminu. Przepisywanie może trwać dwa miesiące lub dwa lata.
 • Przyjaciel, który napisał Księgę Wiedzy indywidualnie jest zarejestrowany w Systemie jedynie po tym jak dołączył do grupy pracy i otrzymał podpisy wszystkich członków grupy.
 • Ci, którzy pracują w grupie 3 przyjaciół (Rada), lub Punkcie Ogniskowym, muszą zakończyć swoje pisanie w 62 tygodnie – od dnia, w którym weszli do Rady (średnio, pisząc jeden rozdział na tydzień).
Ci, którzy pracują w Całości 18-tu, mają 6 miesięcy (26 tygodni) aby zakończyć przepisywanie Księgi własnoręcznie – począwszy od dnia, w którym dołączyli do grupy.

PISANIE KSIĘGI WIEDZY W PUNKCIE OGNISKOWYM

Ten program jest dostępny dla przyjaciół, którzy regularnie uczęszczają do Punktu Ogniskowego (Fokusa). Przyjaciel, który wejdzie do tego programu jest zobowiązany do przepisywania w domu, tego rozdziału Księgi Wiedzy, danego mu/jej każdej Soboty przez Nauczyciela Słonecznego w Punkcie Ogniskowym. Stosując się do tej procedury, w 62 tygodnie on/ona zakańcza przepisywanie Księgi i wtedy znajduje 2 przyjaciół aby utworzyć nową Radę i zostać Nauczycielem Słonecznym.

PRZYDATNE PORADY DLA POMYŚLNEGO PRZEPISYWANIA:

 • Używaj pióra wiecznego na atrament rozpuszczalny w wodzie koloru CZARNEGO (nie żelowy).
 • Przepisywanie Księgi własnoręcznie zaczyna się przez narysowanie 6 trójkątnych emblematów, które pokrywają PIERWSZY rozdział.
 • Przepisywanie kontynuowane jest przez napisanie przez osobę pełnego imienia na górze następnej strony, razem z datą, z którą osoba zaczęła rysować emblematy.
 • Po czym osoba kontynuuje przez przepisywanie pierwszego rozdziału, tekstu, który zaczyna się od: „1984 Pierwszy Miesiąc Fascykuł 1” i od pierwszego przesłania, od którego ten rozdział jest zatytułowany: „W imieniu NAJWZNIOŚLEJSZEGO ”.
 • Odtąd osoba kontynuuje przez pisanie własnoręczne CAŁEGO TEKSTU i  rysowanie WSZYSTKICH RYSUNKÓW TAKIMI JAKIMI SĄ, aż osoba osiągnie koniec Księgi.
 • Osoba przepisuje Księgę w sekwencyjnej kolejności rozdziałów.
 • Osoba przepisuje wszystkie litery takimi jakie są (małe, duże); śledzi układ paragrafów i używa czerwonego atramentu gdy jest to wskazane w Księdze.
 • Nie jest koniecznym śledzić układu stron.
 • Jeżeli osoba dojdzie do numeru strony, nawet jeżeli to nie wypadnie na koniec naszej strony, osoba pisze go – ponieważ to pomaga w kontroli dokładności naszego przepisywania w odniesieniu do rozdziału i całej Księgi.
 • Osoba może używać do pisania zeszytu dużego formatu lub luźnych kartek A4
 • Jeżeli osoba zrobi błąd, to przekreśla go jedną linią, i pisze poprawny tekst z boku.
 • Płyn korekcyjny ( tippex ) nie jest używany.
 • Rysunki mogą być wykonane przez kalkowanie ołówkiem z oryginału, i później dokańczane za pomocą pióra wiecznego.
 • Jeżeli rysunek ma duży błąd nie do naprawienia, rysunek jest wykonywany na nowo na oddzielnej kartce tej samej wielkości jak rysunek. Ta kartka jest potem naklejana na niepoprawny rysunek. Zanim naklei się go, osoba przekreśla niepoprawny rysunek.
 • Jeżeli papier, którego osoba używa do pisania jest za cienki, i atrament poprzedniej strony przebija do tego stopnia, że wpływa na wyrazistość tego co jest napisane, pisanie jest do wykonania na jedynie jednej stronie kartki, lub osoba zmienia na pisanie  na grubszej kartce
 • Jest wskazanym, aby przepisywać Księgę w innym czasie niż drugi przyjaciel w tym samym gospodarstwie domowym czyta lub przepisuje Księgę Wiedzy. W przypadku gdy osoba nie postępuje według tych wskazówek, pola magnetyczne Księgi Wiedzy wytworzone przez różnych przyjaciół będą kolidować jedno z drugim.
 • Jeżeli osoba siedzi sama w pomieszczeniu i skupia się na tekście  przepisując go, maksymalne korzyści będą uzyskane z tego programu. 
 • Gdy osoba zakończy przepisywanie Księgi, wtedy stawia na ostatniej stronie swój osobisty podpis razem z datą tego dnia.

 

WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU PISANIA


powrót do początku

PROGRAMY WYJŚCIA Z OMEGA – GRUPY PRACY
Programy pracy Rad 3 i Całości 18 odbijają Uniwersalne zarządzenia operacyjne, i są one sugerowane i nadzorowane przez Kozmoz. Te programy zostały przygotowane aby umożliwić Istotom Ludzkim na naszej planecie dopełnienie ich ewolucji wymiaru Omega. Przez studiowanie Księgi Wiedzy i śledzenie jej programów, my:
 • służymy Ludzkości,
 • praktykujemy i wzmacniamy naszą samodyscyplinę, bezwarunkową miłość, akceptację, respekt, odpowiedzialność, samo poświęcenie, lojalność, i
 • stopniowo osiągamy Świadomość Uniwersalnego Zarządzenia. • Jak działamy na podstawie tych cnót, wewnątrz pola magnetycznego Księgi Wiedzy, z czasem nasza biologiczna konstytucja otrzymuje energię wszystkich warstw wymiaru Omega. Stąd my mamy możliwość dopełnienia ewolucji tego wymiaru i osiągnięcia naszego nieśmiertelnego ciała, które jest niezbędne aby istnieć w zaawansowanych rzeczywistościach.
  • Każda Istota Ludzka, która czuje pragnienie swej esencji aby pomóc Ludzkości, może utworzyć swą własną grupę 3 lub dołączyć do istniejącej grupy pracy (jeżeli jest tam wolne miejsce).
  • Pośród grup pracy, dbamy o szacunek, miłość i bezwarunkową akceptację siebie nawzajem.
  • Stopniowo, my osiągamy Kosmiczną perspektywę i możność zrozumienia ewolucyjnych przyczyn wszystkich wydarzeń, bez względu na to czy odnoszą się one do nas osobiście czy nie i osiągamy zdolność bardziej efektywnego  kontrolowania naszych myśli i zachowań.
  • Ta dojrzałość jest czynnikiem podstawowym sukcesu w Kosmicznej edukacji, który oferują nam programy Księgi Wiedzy.
  •Przyjaciele, którzy pracują w grupach studiujących Księgę Wiedzy są postrzegani jako misjonarze Księgi.

  powrót do początku

  RADA – grupa pracy trzech osób
  Trzej przyjaciele, którzy chcą studiować Księgę Wiedzy śledząc program Kosmiczny, spotykają się razem w dowolny Wtorek i tworzą to co nazwane jest Radą. Odtąd oni spotykają się w każdy Wtorek aby studiować jeden rozdział Księgi kolejno i tym samym stale przyciągają częstotliwość Księgi Wiedzy i odbijają ją poziomo. Im więcej Rad działa w kraju, tym mocniejsze są wpływy energii Księgi Wiedzy w tym danym kraju w walce z negatywnościami i w budzeniu przyjaciół do ich misji życiowej.

  Dalsze obowiązki członków Rady polegają na:

  • rozdawanie materiałów wprowadzających na temat Księgi Wiedzy ( zestaw rozdziałów 1,20 i 25 ) nowym przyjaciołom każdego tygodnia w wybrany dzień, i
  • zakończenie własnoręcznego przepisywania Księgi Wiedzy podczas okresu 62 tygodni ( idealnie poprzez pisanie jednego rozdziału tygodniowo ) od daty utworzenia Rady.

  Jeżeli przyjaciele osiągną sukces we wszystkich tych zadaniach, każdy z nich zostanie Nauczycielem Słonecznym  i :

  • od 63-ciego tygodnia, otwierają to czym określa się Punkt Ogniskowy, gdzie każdej Soboty oni czytają i wyjaśniają Księgę Wiedzy członkom społeczeństwa, poczynając od 1 Rozdziału;
  • kontynuują Wtorkowe spotkaia pracy;
  • kontynuują propagowanie Księgi (przez dawanie rozdziałów zestawu wprowadzającego w ich świadome dni misyjne);
  • spotykają się w ostatnią Niedzielę każdego miesiąca na to co określane jest Posiłkiem Przyjaźni;
  • studiują materiały Zarządzeń Pracy w jedną niedzielę na miesiąc.
  Te warunki nałożone przy pracy w Radzie, nie mogą być uważane za żadne narzucenia, to wszystko jest zależne od pragnienia z esencji przyjaciela.

  powrót do początku

  CAŁOŚĆ 18-tu – grupa pracy osiemnastu osób
  Całość 18 jest linią energetyczną pomiędzy danym krajem i Kozmoz, i raz otworzona całość T18 oznacza przetrwanie przez cały Złoty Wiek – do roku 3000.

  Celem Całości 18 jest połączenie danego pola magnetycznego kraju, zarysowanego przez jego granice administracyjne, do Kozmoz, i utworzenie aury Księgi Wiedzy w Uniwersalnej Całości poprzez pionowe odbicie. W ten sposób, każdy kraj będzie wzięty do planu zjednoczenia światowego, opartego na Uniwersalnym Zarządzeniu Operacyjnym.

  Prace nad Księgą Wiedzy w Całości 18 odbywają się we Wtorki, Soboty i od pewnego punktu w programie, w Piątki. Każdy z członków przepisuje Księgę Wiedzy własnoręcznie w 6 miesięcy i rozpowszechnia zestawy wprowadzające Księgi Wiedzy raz w tygodniu.

  Po zakończeniu przepisywania Księgi Wiedzy, członek zostaje Nauczycielem Słonecznym, i od wtedy zbiera 6 studentów w 6 miesięcy aby uformować mniejszą grupę pracy nazywaną Kwiatem (6+1).

  Po ukończeniu studiów 18x6 Nauczycieli Słonecznych, Całość 18 w kraju osiąga prawo utworzenia gałęzi Unii Braterstwa Świata, którego centrum jest w Stambule. (www.dkb-mevlana.org.tr)

   

  Turcja ma najbardziej złożony i intensywny program na drodze Księgi Wiedzy. Na przykład, ich program Satelitarny gromadzi razem 342 sił mózgowych w jednej grupie pracy (18+18x18), i oni mają wiele takich grup.

  Izrael ma specyficzny program. Oni potrzebują uformować i uruchomić 6 grup 18 i każdy z 18 członków kompletuje Kwiat pracy (trenowanie 6 przyjaciół). W takiej Całości T18, jest 126 sił mózgowych (18+18x6) w działaniu. Izrael tym samym pracuje w kierunku uruchomienia 6x126 sił mózgowych w koordynacie Księgi Wiedzy -  na jej energii wymiaru Omega.

  Przyjaciele pracujący w Całości 18 również spotykają się na Posiłku Przyjaźni w ostatnią Niedzielę każdego miesiąca i również raz w miesiącu w inną Niedzielę, spotykają się aby studiować Akta Zarządzenia Pracy. Raz w tygodniu, oni również dają jako prezent rozdziały wprowadzające Księgi Wiedzy.

  Wielka Brytania jest na drodze uformowania Całości 18, poprzez utworzenie na początek bazy tego programu przez otwieranie wielu Rad.

  Proszę, pomyślcie dogłębnie o tym programie. Wyobraźcie sobie co może być osiągnięte, jeżeli nasze pragnienie serca aby pomóc Ludzkości zjednoczy się z Prawami Uniwersum i z sugestiami pochodzącymi od PANA, dla naszej pomyślnej przyszłości,  jako dostarczone przez Księgę Wiedzy i jej programy!

  Wszyscy ci, którzy jedynie wyczuwają lub jasno widzą znaczenie Księgi Wiedzy, proszę niech wasza esencja was prowadzi.

  Nawet jeżeli wy jesteście ciekawi i macie wiele wątpliwości,  czy nawiązać kontakt z nami, po prostu przyjdźcie do naszych publicznych miejsc gdzie pracujemy z Księgą Wiedzy. 

  Bezpośrednie doświadczenie Księgi będzie waszym przewodnikiem.
  powrót do początku

  PUNKT OGNISKOWY
  Punkty Ogniskowe są jak Kosmiczne elektrownie. Przyjaciele obecni na tych PUBLICZNYCH spotkaniach pracy Księgi Wiedzy, odbijają poprzez swoje zaangażowanie mózgowe energię wymiaru Omega przenoszoną przez Księgę – i przez czynienie tego oni generują pewną wyższą energię wibracyjną na środowisko.

  Punkt Ogniskowy zostaje otwarty przez Nauczycieli Słonecznych zarówno Rad jak i Całości 18. Spotkania odbywają się w każdą Sobotę, w tym samym czasie i w tym samym miejscu, bez względu na publiczne święta.

  W Każdą Sobotę, nowy rozdział Księgi Wiedzy jest czytany kolejno, a potem wyjaśniany gościom zaproszonym przez Nauczycieli Słonecznych, jak i odpowiada się na pytania gości odnoszące się do danego rozdziału.

  Sobotnie spotkania Punktu Ogniskowego są OTWARTE dla wszystkich członków ogółu społeczeństwa, i uczęszczanie jest darmowe.

  Nie jest koniecznym posiadanie żadnej wcześniejszej wiedzy o Księdze, ani uczęszczanie regularne do Punktu Ogniskowego.

  OSOBISTA KORZYŚĆ Z UCZĘSZCZANIA DO PUNKTU OGNISKOWEGO
  Przyjaciele obecni w tych pracach, będą brali tyle energii Beta ile jest to dla nich komfortowe, w obszarze, który jest nadzorowany przez Kozmoz. Ta energia podnosi naszą ewolucję – w związku z brakami energetycznymi. Stąd:

  • nasze spojrzenie na nas samych i życie stopniowo się zmienia;
  • wyłania się niepowstrzymanie lepsza Istota Ludzka;
  • my obserwujemy nowe tendencje w nas aby zaakceptować sprawy bez stresu;
  • otwieramy się na innych, znajdujemy przyjemność w pomaganiu innym, dzieleniem się i współpracą;
  • zauważamy, że pozbywamy się wielu wątpliwości, strachu i ego podczas zdobywania zaufania z każdym krokiem, który robimy;
  • stopniowo i konsekwentnie odkrywamy łatwiejsze przejście poprzez wyczerpujące życie codzienne w tym trudnym okresie intensywnej ewolucji na Ziemi.
  • Energia wymiaru Omega, która jest niezbędna dla naszej bieżącej ewolucji i która jest generowana w Punkcie Ogniskowym, nie może być wytworzona przez jakąkolwiek indywidualną pracę energetyczną dostępną na naszej planecie.

  KORZYŚCI DLA SZERSZEGO OBSZARU
  Częstotliwość rozdziału Księgi Wiedzy, który jest czytany, jest odbijana przez aktywność mentalną przyjaciół zebranych w Punkcie Ogniskowym. Stąd, im więcej mózgów obecnych, tym większe odbicie i szybsza budowa pola magnetycznego Księgi Wiedzy.
  Po opuszczeniu Punktu Ogniskowego, goście będą odbijać przyciągniętą energię Beta i czynić ją dostępną dla każdego z kim się spotkają lub będą blisko. Przez rozprzestrzenianie się energii Beta w ten sposób, uczestnicy Punktu Ogniskowego służą Ludzkości w jeszcze inny sposób.

  Dla wszystkich powyższych powodów, uczestniczenie w Punkcie Ogniskowym jest uważane jako służba Ludzkości. Dlatego zapraszamy wszystkich przyjaciół do ;zrobienia świadomego kroku w kierunku pomocy sobie samemu, innym Istotom Ludzkim i planecie, przez branie aktywnej roli w podnoszeniu poziomu wibracji na Ziemi, przez przychodzenie do publicznych prac Księgi Wiedzy dostępnych w następujących miejscach w Polsce. Spotkania Pracy

  Dopóki nie czynimy wysiłków, aby przystąpić do tych programów, Kozmoz nie może pomóc naszej planecie.
  Te programy pracy Księgi Wiedzy w grupach są ostatecznie dla osobistej ewolucji przyjaciół w tych grupach -  są one wykonywane jako służba społeczeństwu.

  Nikt nie może zrobić ewolucji za nas, stąd, nasi przyjaciele, weźcie waszą ewolucję w wasze ręce i:
  • PRZYJDŹCIE !
  • DOŁĄCZCIE DO NAS w budowaniu lepszych nas i lepszego świata!

  JEDYNIE RAZEM MOŻEMY DOPEŁNIĆ NASZEJ OSOBISTEJ EWOLUCJI!

  Wszyscy ci, którzy chcą więcej informacji lub życzą sobie dołączyć do nas w pracach Punktu Ogniskowego, proszę zobaczcie Spotkania Pracy,Spotkania Pracy


  powrót do początku

  ZACZNIJMY PRACĘ RAZEM  >  
  Spotkania
  Prezentacje
  Aktualności