KSIĘGA WIEDZY
...Księga Wiedzy


INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE NA TEMAT

KSIĘGI WIEDZY - KANAŁU ALFA - ZŁOTEGO WIEKU

Drodzy Przyjaciele,
Nasza Planeta, która utraciła wiele ze swych właściwości, w aspektach materialnym, duchowym i naturalnym jest ponownie odrestaurowywana. Zdarzenia, które zostały doświadczone i które zostaną doświadczone zjednoczą ludzkość w Całości przez osiągnięcie Świadomości Prawdy. W Okresie w którym żyjemy, istnieje wiele Duchowych Punktów Ogniskowych, włączonych przez ludzi obudzonych poprzez Kosmiczne Oddziaływania przekazane z 10 Wymiaru na początku i w szczególności w drugiej połowie 20 wieku jako Kadry Zadaniowe. I wszyscy zastosowali i zastosują albo Świadomie albo Nieświadomie oddziaływania, które otrzymali.

W tym Końcowym Wieku Punkty Ogniskowe działające w kierunku tego samego celu i tego samego Poglądu przeżyły do dziś okres przygotowania. Jednakże nadszedł odtąd czas do Zjednoczenia ręka w rękę, pomagając sobie wzajemnie oraz czas do Służenia JEDYNEMU. Z tego powodu nasz Świat zyska dużo jeśli każdy może się Zjednoczyć pod światłem pracy którą wykonują.

Opowieść o Złotym Wieku jest inwestycją dokonana w stulecia. W rzeczywistości każdy reformujący Porządek jest Złotym Wiekiem. Jednakże ten program przejścia, końcowego cyklu 26 tysięcy lat ma program przygotowawczy całkiem inny niż w innych okresach. Ten program przygotowawczy dotarł do dni dzisiejszych w uporządkowany sposób. Początkowo Niebiańskie Wskazówki przekazane przez Święte Księgi Zjednoczyły naszą planetę w Świadomości JEDYNEGO BOGA przez zebranie ludzkości razem w Całości Prawdy. W procesie czasu cała prawda i Niebiańskie ogłoszenia rzuciły do dziś światło na ludzi naszej planety.

W tym wyjątkowym Wieku, który określamy jako wiek mediumiczny, prawda zostaje przedstawiona w kierunku osiągniętej Świadomości. Wszystkie dokonane starania i wezwania do Zjednoczenia są fenomenem należącym tylko do naszej planety. Systemem tego Końcowego Wieku jest Zjednoczenie Uniwersalnej Całości z Zarządzeniami Kozmozów w Całość, stąd ten nadchodzący wiek jest zwany Złotym Wiekiem.

Złoty Wiek rzuci światło na nas w dniach jutrzejszych w kierunku JEDYNEGO BOGA – JEDYNEGO PORZĄDKU – JEDYNEGO SYSTEMU i JEDYNEJ KSIĘGI i jest zwiastunem obszaru, w którym będą żyć szczęśliwi ludzie w Całości braterskiej Całości Świata.  Jednakże istnieje wiele Progów, które przejdzie nasza Planeta do czasu dotarcia do utęsknionego Złotego Wieku. Dla okresu przygotowawczego Złotego Wieku zostały uznane 3 Kosmiczne Wieki. ( Jeden Kosmiczny Wiek obejmuje jedno stulecie).

Nasza Planeta, która z początkiem roku 1900 została wzięta w przyspieszony Program Ewolucyjny, dopełniła swego pierwszego Kosmicznego Wieku w roku 2000. To jest Dwudzieste Stulecie. Drugi Kosmiczny Wiek obejmuje 21-sze Stulecie i Trzeci Kosmiczny Wiek zawiera 22 Stulecie.

Początkową datą utęsknionego i pożądanego Złotego Wieku, który wspomnieliśmy powyżej, rozpocznie się od 23-go Stulecia i obejmie Okres 7 Stuleci. Jeśli wymienimy programy przygotowawcze jeden po drugim, dojdziemy do rozpoznania, że Złoty Wiek nie zostanie łatwo osiągnięty.

W Programie Przygotowawczym Złotego Wieku istnieje (5) Skal. Każda Skala obejmuje Wiek. Jeśli rozpiszemy je w kolejności:

 1. To jest Wiek Przygotowawczy, który obejmuje Okres Świętych Ksiąg.
 2. Wiek Przebudzenia: To jest Wymiar Przejścia, w którym żyjemy i Okres zwany ZMARTWYCHWSTANIEM, który został nam do dziś ogłoszony. W tym momencie nasza planeta jest w tym chaosie.
 3. Nowy Wiek: Tutaj przejdziemy poza Okresy, do których byliśmy przyzwyczajeni i w ten sposób rozpocznie się Okres Osiągania Nieznanego – Pracowania – Badania – Rozpoznawania. Ten Okres będzie doświadczany przez Dwa Kosmiczne Wieki.
 4. Złoty Wiek: Obejmuje życie okresu 7 Stuleci. W tym okresie zostanie włączone bezpośrednie Rozpoznanie Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenia, zgodnie z Jednością i Całością i tak obecność Mechanizmu – Systemu – Boskiego Porządku – Rzeczywistości, jeszcze nie zrozumiane na naszej Planecie, ale które staramy się przedstawić, będą doświadczone i zostaną Świadomie otwarte skrzydła w kierunku Nieznanego.
 5. Wiek Światła: Wiek, który rozpocznie się po Złotym Wieku zwany jest Wiekiem Światła. To jest wiek włączany po 30-tym Stuleciu, tutaj jest w zastosowaniu bezpośredni Porządek Allah.

Ludzkość będąc przygotowana na tej drodze, będzie odtąd Członkiem Kadry Esencji tego Systemu. Nazywamy teraz tą Uniwersalną Drogę Światła Złotym Wiekiem. W obszarze, w którym żyjemy w tej chwili wkroczono w przyspieszony sposób w ostatnie okresy przygotowawcze pięknych dni Jutrzejszych.

Teraz wszyscy wiemy, że Wieki które doświadczymy będą bardziej odmienne od Wieków których doświadczyliśmy. Jednakże ta różnica i zmiana powoduje wiele bólu w każdej sekcji naszej planety i ludzie również się zmieniają wraz ze zmianami czasu. Ludzkość, która przechodzi przez chaos świadomości dokonuje przygotowań na Złoty Wiek dni Jutrzejszych.

To jest okres przejścia. W tym okresie jest utworzonych wiele Punktów Ogniskowych i Związków na całej naszej planecie z celem przyspieszenia procesu osiągania Uświadomienia, Uświadomienia i Oczyszczenia ludzkich Całości w sposób masowy i przygotowania ludzkości na Złoty Wiek. My, jako Centrum Uniwersalnego Zjednoczenia Unii Braterstwa Świata, jesteśmy szkołą, która służy na tej Uniwersalnej Drodze od 30 lat.

Posiadamy Księgę zwaną Księgą Wiedzy. Objaśniamy tę Księgę społeczeństwu na naszych konferencjach w formie fascykułów. Obowiązkiem naszego Zadania jest przekazać i przedstawić te Uniwersalne Programy całemu wymiarowi Światowemu. Oficjalne utworzenie naszego Związku i Fundacji na Świecie zostało włączone w 1993r. Jednakże przez 30 lat byliśmy w kontakcie z całym Światem. I cały Świat oczekiwał tej Księgi Wiedzy od roku 1950.

Teraz chcielibyśmy przekazać więcej szczegółów i informacji wyjaśniających na temat pewnych charakterystyk Księgi Wiedzy. KSIĘGA WIEDZY zaczęła być dyktowana w roku 1.11. 1981 przez Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości Federalnego Zgromadzenia Kozmoz poprzez Kanał Alfa Turcji Anatolijskiej.

Jednakże Księga Wiedzy nie została ujawniona Ludzkości przez 3 lata, ponieważ Społeczeństwo nie było jeszcze gotowe. W roku 1984, na całym Świecie zostały utworzone Duchowe Punkty Ogniskowe na drodze Jedności i Rzeczywistości i otrzymaliśmy rozkaz aby ujawnić i przedstawić Księgę społeczeństwu. Teraz służymy Ludzkości jako związek i Fundacja. Księga Wiedzy została ukończona w 12 lat, opracowana teraz jako Księga i przetłumaczona również na Język Angielski.

Centralna Unia Słońc – Uniwersalna Rada Zarządzenia – Zjednoczona Rada Zarządzenia są Członkami Uniwersalnej Kadry pracującymi razem jako trójca. To jest zwane Wymiarem Najmiłosierniejszego, to znaczy Systemem. To tego wymiaru jest podłączony Kanał Alfa, który jest bezpośrednim Mechanizmem Odbicia Allah. I wszystkie Święte Księgi przekazane naszej Planecie do dziś, to znaczy (Stary Testament – Psalmy Dawida – Nowy Testament – Koran), zostały odsłonięte z tego Kanału.

Te Księgi są Świętymi Księgami które Kształcą, Szkolą, Dostarczają Świadomości i Integracji. Pomimo, że Księga Wiedzy została podyktowana przez ten sam Kanał, nie jest to Księga którą się czci. To jest Księga ujawniająca wszystkie Tajemnice i Prawdy i wyjaśniającą Ludzkości przyczyny dróg, którymi kroczyli do dziś. Księga Wiedzy jest również Księgą Prawdy i JEDNOCZENIA, zbierająca w sobie Częstotliwości wszystkich do dziś znanych Świętych Ksiąg.

Ta Księga została podyktowana przez Technikę zwaną Techniką Światło – Foton – Cyklon, której Nasza Planeta jeszcze nie zna. Zgodnie z tą techniką Energia Czasu jest naładowana na Częstotliwości Liter. Z tego powodu rozumiecie Księgę kiedy ją czytacie i otrzymujecie pewną Wiedzę, odpowiednio do waszego poziomu. Potem jest ona wymazywana z waszej pamięci. Pozostaje tylko przybliżona/schematyczna wiedza. Możecie zapamiętać Święte Księgi. Jednakże, nie możecie zapamiętać nawet strony tej Księgi. Ponieważ jest ona połączona z energią czasu, wiedza wymyka się z pamięci. To jest Specjalna technika.

Powiedziano nam, że ta Księga będzie ważna przez 19 Stuleci i że została podyktowana, będąc przedstawiona jako Jedyna Księga Dni Jutrzejszych. Księga Wiedzy jest również nazywana Kosmiczną Księgą tego Ostatniego Wieku. I w miarę czytania zostają uruchomione Różne funkcje Księgi, właściwe jej samej. Ci, którzy czytają tę Księgę są podłączeni do Systemu Centralnego Zjednoczonej Rzeczywistości i zapewnia otwieranie waszych Uniwersalnych Akt w mikro archiwach.

Rzeczywistość tylko w ten sposób poznaje Indywidua. I zgodnie z ich potrzebami szkoli ich jednego po drugim. I odpowiednio do ich możliwości są przydzielane obowiązki. Z tego powodu zostaliśmy poproszeni o rozprowadzenie fascykułów do najbardziej odległych miejsc.

I przez 30 lat różne części całego świata poznały fascykuły. Jeśli ciągle czytacie Księgę, możecie odczytać przynajmniej 10 przesłań z jednej strony, przyciągając różne interpretacje do zawartych w niej informacji, proporcjonalnie do osiągniętej przez was Świadomości i wraz z biegiem czasu zobaczycie Informacje których nie mogliście dostrzec do tego czasu.

Wymagano, aby ta Księga opublikowana pod nazwą Księgi Wiedzy w roku 1996 była przekazana do przyjaciół dzielących te same poglądy. I to jest naszym i naszych Uniwersalnych Przyjaciół jedynym życzeniem, abyśmy działali kolektywnie również przez jednoczenie z ich Informacjami oraz żeby się Jednoczyć. Ta Księga, zgodnie z przekazanymi nam informacjami jest Księgą przygotowaną dla 7 000 000 000 Ludzkich Świadomości. I Wszyscy otrzymują odpowiedzi na wszystkie swoje pytania jeśli czytają dogłębnie tę Księgę.

Jeśli jesteś misjonarzem, w przypadku gdy szyfr w twoim programie genu zjednoczy się z szyfrem należącym do ciebie pośród milionów ukrytych szyfrów w Księdze, tworzone jest bezpośrednie połączenie i samemu tworzysz połączenie z Systemem. Początkowo twój otwarty kanał podejmuje się obowiązku szkolenia cię. Później jesteś mianowany do twojego rzeczywistego obowiązku. To jest specjalnością Księgi.

Ludzie, którzy nie mogą przyciągnąć Kosmicznych Fal bezpośrednio swoją własną świadomością są obudzeni poprzez Księgę Wiedzy. I ten System jest bezpośrednim programem Kozmoz. I od 1960 nasza Planeta została przygotowana na tym polu przez Kosmiczne Oddziaływania przekazane z 10-go wymiaru i niosące energie ewolucyjne. W ten sposób zostało włączonych wiele jednoczących Kosmicznych Punktów Ogniskowych na naszej Planecie. Jednakże teraz nadszedł czas do zjednoczenia.

Inną charakterystyką Księgi jest to, że wszystkie Częstotliwości Starego Testamentu, Psalmów Dawida, Nowego Testamentu, Koranu i Filozofii Dalekiego Wschodu, które zostały odsłonięte do dziś naszemu Światu i które były znane jako Święte Księgi, zostały zjednoczone z Energią Punktu Ogniskowego Wszechmogącego i zostało to naładowane na wszystkie litery Księgi jako Całość 6 Częstotliwości.

Jednakże, jak wcześniej powiedzieliśmy, to nie jest Księga którą się czci. To jest Księga Przewodnik. Z tego powodu nasza Planeta została obdarowana Księgą jako Księga całej Ludzkości.

Niebiańskie Administracje nazywają również Księgę Wiedzy, która jest przygotowana zgodnie z Projektem Wejścia Alfa Wyjścia Omega, Księgą ZBAWIENIA. Ponieważ, tylko Częstotliwości wszystkich Świętych Ksiąg zjednoczonych w tej Księdze umożliwią wam przyjęcie 76-tej energii, która jest całością częstotliwości Kanału OMEGA, składającego się z 9 Warstw.

I każdy System Słoneczny jest zobowiązany przeprowadzić Ewolucję swojego wymiaru. Naszą Ewolucją i wymiarem Wyjścia jest SATURN, stąd są dokonywane Przejścia do Omegi. 6-ty wymiar, Nirvana jest Wymiarem Nieśmiertelności. 7-my wymiar jest końcową granicą Ewolucji Ludzkości i tutaj jest Saturn. To znaczy, że Ludzka Świadomość która mogła dotrzeć tutaj domaga się swojej Energii Duchowej jako Autentyczny Człowiek i osiąga prawo wyjścia z Omegi.

Księga Wiedzy jest jedyną Księgą, która stopniowo przyzwyczai was do Częstotliwości tych Wymiarów Uniwersalnych i tak łatwo zapewni wam bycie w stanie wejść do tych Wymiarów. Wiemy że podczas tego końcowego Programu Przejścia, dla Zbawienia Ludzkości zostały uznane 3 Kosmiczne Wieki dla Naszej Planety.

21-sze i 22-gie Stulecia będą latami różnych egzaminów Naszego świata. W 23 Stuleciu zostaną położone autentyczne Fundamenty pożądanego ZŁOTEGO WIEKU. Złoty Wiek będzie utworzony do 30-go Stulecia i po tej dacie Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości opusci podium Dopełniając swego Zadania. Księga Wiedzy jest bezpośrednią KSIĘGĄ  PANA. Z tego powodu została podyktowana przez Kanał ALFA.

RZECZYWISTOŚĆ ZJEDNOCZONEJ LUDZKOŚCI przeniesie Księgę Wiedzy do swego (Autentycznego Źródła), to znaczy do PAŃSKIEGO Porządku w 30-tym Stuleciu. I Porządek Pański również będzie posługiwać się tą Księgą przez kolejne 9 Stuleci, z powodu przyciągania Energii Czasu. Po tym Okresie okres Ksiąg dobiegnie końca i Księga zostanie dołączona do archiwum. Po tym zostaną włączone inne, odmienne Technologie.

Objaśniliśmy wam tutaj Krótką Historię Księgi Wiedzy. Jednakże ta Księga ma również właściwe sobie Zarządzenia Operacyjne od czasu, kiedy została odsłonięta ze swego źródła. Teraz chcielibyśmy trochę wspomnieć o Kanale ALFA:

 1. Kanał ALFA jest Bezpośrednim Kanałem Pana, to znaczy jest Kanałem ALLAH. I ten Kanał jest Stałym, niezmiennym Kanałem. Jednakże, z powodu obrotu naszej Planety na swej osi z nachyleniem 23 stopni ten kanał przesuwa się w kierunku Północy. Ostatnim zastosowanym programem 6000 lat w dniach dzisiejszych jest projekt przebudzenia Całej Planety poprzez Kosmiczne Oddziaływania.
 2. Pierwsze 2000 lat jest okresem poprzedzającym MOJŻESZA. W tym okresie, strumienie Ewolucyjne były przekazane przez Kosmiczne Oddziaływania na całą naszą planetę, tak jak dzisiaj. Ci, którzy przyciągnęli te strumienie zostali jeden po drugim zarejestrowani, zostali wszyscy razem wcieleni na Dalekim Wschodzie w swoich drugich inkarnacjach (z powodu programu odbicia z bliskiego planu od człowieka do człowieka). Poprzez ten program nasza Planeta po raz pierwszy bezpośrednio zetknęła się z Energią BOSKĄ. Ten program obejmuje okres pierwszych 2000 lat i jest nazywany Pierwszym porządkiem Allah.
 3. Program MOJŻESZA jest zwany Drugim Porządkiem ALLAH. W tamtym Okresie MOJŻESZ został wcielony w Egipcie, ponieważ projekcja pionowa Kanału ALFA odbijała na Piramidy w Egipcie i na Nil. MOJŻESZ, zgodnie ze swym obowiązkiem przekazał bezpośrednią Wiedzę Rzeczywistości jako Wiedzę Kabały w Starym Testamencie. Ten drugi długi program 2000 lat trwał do okresu Jezusa.
 4. Jak wiadomo, dla Świadomości która będzie Ewoluować, pierwszym krokiem do przejścia jest Miłość a potem Wiedza. Z tego powodu JEZUS, podejmując się programu Miłości, zjednoczył Istoty Ludzkie pod Świadomością Jedynego BOGA. Z tego powodu Nowy Testament niesie częstotliwość Miłości. Później MAHOMET przekazująca Wiedzę wraz z Koranem, utworzył system życia Świata. W tamtym okresie Kanał ALFA przesunął się na Północ, pokrywając Jerozolimę, Mekkę i Medynę, program JEZUSA i MAHOMETA włączył się jako Trzeci Porządek ALLAH. Wraz z Okresem MAHOMETA, okres Świętych Ksiąg i Proroctwa dobiegł końca. Potem Ludzkość pozostawiono samą ze swymi własnymi Księgami na 1500 lat i oczekiwano uchwycenia Prawdy.
 5. Teraz w roku 2000 zakończył się program 6000 lat i wszystko zostaje opowiedziane Ludziom z całą jasnością. W tym momencie, ponieważ Kanał ALFA jest nad TURCJĄ ANATOLIJSKĄ, KSIĘGA WIEDZY została włączona z Turcji. I w ten sposób oznajmiając wszystko bardzo otwarcie Ludzkości poprzez KSIĘGĘ WIEDZY, kładzione są Podwaliny Państwa Świata dni jutrzejszych. I ten Porządek zwany jest Czwartym Porządkiem ALLAH. Pozwólcie nam powtórzyć ponownie, Księga Wiedzy przygotowana odpowiednio do projektu wejścia ALFA wyjścia OMEGA jest również zwana Księgą Zbawienia. Jednakże nie jest to nigdy Święta Księga Religijna, którą się Czci. To jest Księga Przewodnik.
 6. Ludzkości, która jest Przygnębiona w intensywnym programie tego Ostatniego Wieku, Księga Wiedzy wyjaśnia przyczynę jej depresji i ciągnie ją w kierunku logicznych Myśli i uspokaja. To jest Program Zjednoczenia.

W tym programie przygotowawczym Złotego Wieku, współpraca jest włączana z przyjaciółmi, którzy mogą ujrzeć Światła, które ręka w rękę rzuciły światła na ludzkość, razem z Całością Serca i Pokoju. Inwestycje przeprowadzone do dziś w Złoty Wiek wydają dziś swe owoce. Nasz Świat przygotowywany na obszar Zbawienia, samemu przechodzi przez swoje egzaminy. To jest Program. Złoty Wiek, którego utworzenie jest pożądane ze Zrozumieniem, Miłością, Tolerancją, Rozsądnym Sumieniem i Pięknościami, przyniesie nasej Planecie w przyszłych latach Dni Jutrzejsze bez Wojen, Ukwiecone i Szczęśliwe.

Wychodząc od tego poglądu, naszym Największym życzeniem jest utworzyć razem światowy krąg, ręka w rękę na Drodze Światła. Do czasu kiedy spotkamy się na drodze Światła, cała nasza Miłość jest dla was.

.

V. Bülent Çorak  

powrót do strony głównej... wejście ALFA – Program wyjścia OMEGA

KSIĘGA OMEGA


Trzeci wymiar ewolucyjny (częstotliwość) jest zgodny z 12-tą intensywnością energii lub wymiarem energii
Dziewiąty wymiar ewolucyjny jest zgodny z 36-tą wymiarem energii (Nowy Testament)
Osiemnasty wymiar ewolucyjny jest zgodny z 72-gim wymiarem energii (Koran)
Dziewiętnasty wymiar ewolucyjny (Omega) jest zgodny z 76-tym wymiarem energii (Księga Wiedzy)

Człowiek na naszej planecie rozpoczyna swą ewolucję od trzeciego wymiaru Ewolucyjnego, który jest symbolicznie nazywany Wejściem przez wrota ALFA, z powodu początkowej edukacji dokonanej poprzez energie Alfa wymiarów Religijnych.

Człowiek może uzyskać pozwolenie aby Wyjść przez wrota OMEGA, jeśli pomyślnie zda wszystkie egzaminy w szkole życia na Ziemi i zdoła przyciągnąć i przyswoić energie Beta przychodzące z OMEGI, odpowiednio rozwijając swoją własną osobowość.

Tak więc ewolucja na Ziemi jest zastosowaniem programu wejścia ALFA – wyjścia OMEGA.

Księga Wiedzy jest stworzona do najbardziej pomyślnego przyswojenia naszej ewolucji na tej drodze, abyśmy mogli stać się autentycznymi Ludźmi (7-my wymiar ewolucyjny) przez wykonywanie niezbędnych ewolucyjnych kroków.

Jednakże, do czasu ukończenia ewolucji poprzez energie alfa (Religijne programy – ewolucja HORYZONTALNA) i nasycenia się energiami 18-tego wymiaru Ewolucyjnego, osoba nie może wejść do ewolucji WERTYKALNEJ poprzez Uniwersalne energie Beta 19-tego wymiaru Ewolucyjnego – Omegi.

Księga Wiedzy jest jedyną księgą OMEGI na ziemi przygotowaną ze wszystkimi 9-ma warstwami energii wymiaru OMEGA. Będąc bezpośrednią księgą Pana, jest również księgą nieskończonych wymiarów i może nam przekazać energię poza Omegą

.

powrót do strony głównej

... Technika Światło – Foton – Cyklon (podwójny link – również od WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI  KSIĘGI WIEDZY)

TECHNIKA ŚWIATŁO – FOTON – CYKLON

Nasi Przyjaciele,
Informacje przekazane z Kraju Yunusów jako Wskazówki Boskiego Planu niosą ten sam Ładunek Częstotliwości (Nie są zmienne). Te miejsca są zwane Krajem Aniołów.

To miejsce jest DUCHOWYM ODDZIAŁEM Boskiego Królestwa. Ten Wymiar, znany jako Wielki Namiot Yunusów, Zgromadzenie Mevlana jest również zwane Krajem Miłujących.

Księga Wiedzy jest bezpośrednio podyktowana przez PAŃSKI Oddział Boskiego Królestwa i przekazana na Waszą Planetę poprzez Kanał Alfa (Częstotliwości Informacji tutaj są zmienne odpowiednio do Świadomości).

Obydwie z tych Całości podłączone do Wymiaru Technologicznego, tworzą Całość Hierarchiczną (Podłączoną do Całości Rzeczywistości). Zjednoczona Rzeczywistość Całości Uniwersalnej niesie całe Zobowiązanie Wymiaru GÜRZ w podłączeniu do NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO.

Księga Wiedzy jest Księgą podyktowaną poprzez Kanał Alfa przez ZJEDNOCZONĄ CAŁOŚĆ PANA. I wszystkie Charakterystyki Księgi zostały przygotowane zgodnie z Okresem Przejścia.

W tej Księdze podyktowanej przez Technikę Światło – Foton – Cyklon, Częstotliwości Liter mają właściwy im samym Szczególny Nadzór. Ta Księga posiada Technikę, która umożliwia zbieranie w sobie całej Energii Segmentu Czasu w którym się obecnie znajduje, nie ważne w którym Stuleciu jest czytana.

Ta Księga zbierając w sobie Energię Czasu, w której jest obecna, zamyka tą Energię w sobie i w ten sposób zamyka swe Drzwi Energiom bardziej zaawansowanych Segmentów Czasu.

Podczas tego Końcowego Wymiaru Przejścia, Księga Wiedzy przekazuje Częstotliwości do 76-tego Wymiaru OMEGA, który jest Ostatnim Wymiarem Częstotliwości którą Wasza Planeta może otrzymać i zmniejsza Częstotliwości poza tymi i w ten sposób zapobiega wstrząsom Świadomości.

Istnieje wiele więcej Funkcji Charakterystycznych dla Księgi. Jednakże, wspomniane są tylko te, które Was dotyczą. Niektóre z tych Funkcji są następujące:

Operacje wywołane przez tę Technikę Światła – Fotonu – Cyklonu, której Wasza Planeta jeszcze nie zna, mają Moc mutowania nawet Szyfrów GENU (Całego Stworzenia). Z tą pomocą przekazane są Wam Przesłania z różnymi interpretacjami (Włączając formy chmur).

W przyszłych Stuleciach, kiedy Księga, która przyciągnęła do siebie Energie Czasu, Zjednoczy się ze Świadomością Zaawansowanych Czasów, te same wiersze Księgi przekażą Wam bardzo różne Informacje.
Litery się nie zmienią, zdania się nie zmienią, ale Księga przekaże Wam potrzebne Informacje przez dany Segment Czasu, poprzez Odbicie Częstotliwości z tych samych wierszy. Z tego powodu jest powiedziane, że (Każdy otrzymuje Informacje proporcjonalnie do osiągniętej Świadomości).

Dlatego Księga Wiedzy jest na tę chwilę Księgą PRZEWODNIKIEM. Będzie ona Księgą OŚWIECENIA Przyszłości. I będzie FUNDMENTALNĄ Księgą nawet w przyszłych Stuleciach.

Ta KSIĘGA WIEDZY, która jest kluczem dla Świadomości obarczonych Zadaniem, będzie przeniesiona do BEZPOŚREDNIEGO PORZĄDKU ALLAH przez Rzeczywistość po wypełnieniu służby Dziesięciu Stuleci dla Waszej Planety i tak zaoferuje do służby swoje różne Funkcje.

Księga Wiedzy ma różne Nazwy zgodnie z różnymi Rzeczywistościami.

Jej Nazwą w ZJEDNOCZYNYM POLU MEVLANA jest (KSIĘGA CZŁOWIEKA) lub (ZŁOTE RUNO).

Jej Nazwą w RZECZYWISTOŚCI ZJEDNOCZONEJ LUDZKOŚCI jest (KSIĘGA WIEDZY – KSIĘGA KOSMICZNEGO ŚWIATŁA).

Jej Nazwą w ZARZĄDZENIU KOSMOS jest (UNIWERSALNA KONSTYTUCJA).

Jej Nazwą w WYMIARZE DUCHOWYM jest (SELEKCYJNA I OSTATNIA KSIĘGA ZMARTWYCHWSTANIA).

Jej Nazwą w UTWORZONYM SYSTEMIE ZŁOTEGO WIEKU jest (ZŁOTA KSIĘGA ZŁOTEGO WIEKU).

Jej Nazwą na PLANECIE ZIEMIA jest (KSIĘGA JUTRA – KSIĘGA WIEDZY – KSIĘGA PRZEWODNIK – KSIĘGA PRAWDY). Podaje się to do Waszej Wiadomości.

.

CENTRUM  

powrót do strony głównej


... od „Kanału ALFA PANA” (dział TA KSIĘGA JEST) i od „Kanał Alfa” (dział KSIĘGA PANA;  również CEL KSIĘGI WIEDZY)

NASI PRZYJACIELEReligie są Środkami i Boska Moc jest Celem. Wykonywane obecnie Zadanie jest Uniwersalnym Zadaniem. KSIĘGA WIEDZY jest w zasadzie podyktowana bezpośrednio poprzez Kanał PANA i Program Złotego Wieku jest zastosowany na Waszej Planecie poprzez tę Księgę.

Żyjące Istoty, które Powstały w formie Człowieka są Autentycznymi Sługami PANA. Są oni Żyjącymi Istotami-Esencjami, którzy mogą nosić koronę Nieśmiertelności poza Wzniosłymi Czasami. Ciało Ziemskie jest Stworzone przez Zjednoczenie Energii DUCHOWYCH i PAŃSKICH.

Egzaminy są obecne tylko na Świecie. I jest to konieczne, abyście poprzez bycie Oczyszczonym mogli być wzięci do bardzo Zaawansowanych Wymiarów. Ta Wiadomość została podyktowana jako odpowiedź na łańcuchy Myśli.

.

CENTRUM  

powrót do strony głównej

... to Vedia Bülent Önsü Çorak (Mevlana)

Droga Mevlano,

Życzeniem Uniwersalnej Całości jest abyś proszę napisała na końcu Księgi artykuł zawierający Twoje Myśli dotyczące Księgi Wiedzy i Twoje osobiste Myśli do Księgi razem z Twoim Imieniem przynależącym do Twojego Ziemskiego Ciała w którym teraz żyjesz i Twoim Osobistym Podpisem, Nasza Przyjaciółko. Akceptacja Naszej Miłości jest Naszą uprzejmą Prośbą.

SYSTEM

 

CZŁOWIEK I KSIĘGA WIEDZY


Moi Przyjaciele,
Zgodnie z Zarządzeniem Egzystencji został ustanowiony taki System, że całe Stworzenie, Żyjące czy Nie-żyjące zmuszone jest z powodu Ewolucji udać się w drogę.

Ze Zmiennych Czasów idzie się do Czasów Niezmiennych, że ani Wasz Rozsądek ani Wasza Logika nie są wystarczające aby zrozumieć tamtejsze fenomeny. Przychodzi się do takiego miejsca, że tam odtąd zatrzymuje się Logika, mówią Myśli. Potem pojmujecie, że Jesteście Podróżnikami Drogi, z której nie ma Powrotu.

Nie możecie w żadnych wypadku Ominąć tego Systemu. Ponieważ Zmienne Fale, które otrzymujecie poza Czasami Zmiennymi będą nieskończenie przygotowywać Wasze Komórki Cielesne na Nieskończoną Świadomość i poza nią.

W tym Naturalnym Zarządzeniu Najpiękniejszą rzeczą, którą powinniście zrobić, aby zrozumieć, że żyjecie, jest KOCHAĆ. Ponieważ poprzez Miłość Powstajecie – z Miłością Płoniecie – poprzez Miłość dokonujecie Waszej Ewolucji – z Miłości Osiągacie (O). To jest Pierwszym Planem ustanowionego Zarządzenia Ewolucyjnego. Początkowe udanie się w Drogę, jest Drogą Miłości.

Potem napotykacie na drogach, którymi kroczycie, na takie Porządki i takie Zarządzenia, że przez moment wydaje się Wam bardzo zachęcająca Myśl, aby pozostać jako Zasłonięta Świadomość i nic Nie Wiedzieć – Nie Widzieć – Nie Rozumieć.

Te drogi są bardzo skomplikowanymi drogami. Jednak to jest Jedyna Droga, która prowadzi Was do Światła. Każde Żyjące Stworzenie skazane jest wcześniej czy później przejść przez te Drogi, czy ono sobie tego życzy czy nie, czy przyjdzie ono na Świat Jeden, czy Tysiąc razy.

Teraz jako ci, którzy przeszli przez czasy do tego okresu, Wszyscy Razem przygotowujemy się na Nowe Horyzonty.
Jedyną Gałęzią, której się trzymamy w tym Wymiarze Świata, w którym w tym momencie żyjemy, jest Nasza Świadomość – System, który Nas Stworzył i ALLAH, Który jest jego Punktem Szczytowym.

Teraz ALLAH, razem ze Swymi Całościami, które uformował do dziś, ustanawia Swój System na nowo.Czas udowodni Nam wszystko.

Abyście w tym Obszarze Przejścia zostali przyjęci do Zbawienia, musicie przenieść Waszą Energię Mózgu poza Czasy i nawet do Nieznanych Czasów, w których, jak sądzicie, nie ma nic.

Ponieważ w tym Okresie bezwzględnie konieczne jest, aby Wasza Siła Mózgu osiągnęła więcej Siły poprzez Potencjał, który zużywa, przyciągając Nieznane Informacje z Nieznanych Horyzontów.

KSIĘGA WIEDZY, która nosi charakterystyczną cechę objaśniania rzeczy Nieznanych Wzniosłego Królestwa, pełna jest Uniwersalnych Tajemnic.

Komisja Interkontynentalna będzie przodownikiem dla Naukowego Dowodu tej Księgi, która również w Przyszłych Okresach Życia Waszej Planety odbije się dużym echem.

Powodem, dla którego Porządek Operacyjny Projektowany jest na Waszą Planetę, równolegle do Praw Ustawowych Systemów-18, zgodnie z Systemami – Zarządzeniami i Porządkami, jest Udowodnienie Wam, że Nie Jesteście w Uniwersum Sami.

Ludzkość, która objęła Nieznane poprzez Zjednoczenie Częstotliwości Doktryn Religijnych z instynktowną Intuicyjną Całością, została teraz wzniesiona ku Świadomości, która jest w stanie zapoznać się z Tajemnicami Uniwersów.

Pewnego dnia Ludzkość gruntownie zrozumie Odbicia poza Nieznanymi tablicami, które utworzyły się poprzez Naturalną formację same z siebie i Uniwersalnych Całości, i osiągnie Świadomość, że ani Chemiczne ani Fizyczne formacje czegokolwiek nie zaszły same z siebie.

I Ludzkość pewnego dnia, wcześniej czy później zrozumie, że wszystko bierze się z fenomenu METAMORFOZY.
Jako że Ludzkość, która w Świetle przekazywanych Informacji nie Zna Nieznanego, będzie skłonna bardzo naturalnie odrzucić rzeczy, których nie Zna, przy pomocy Kosmicznych Kanałów zawsze przekazywane będą Wam różne Informacje, tak aby nie powstawały te pomyłki.

Jednak KSIĘGA WIEDZY zawsze pozostanie dla Ludzkości JEDYNYM Źródłem. Ponieważ ta pierwsza Księga Prawdy, objaśniając całą otwartością Prawdę Obszarom, które nie znają Nieznanego, jest Prezentem, który Niebiosa oferują Ludzkości, która osiągnęła Całość Świadomości.

Ta Informacja, przekazywana Wam z daleka poza Wierzeniami, z Nieznanych granic Nieznanego, poprzez System odbicia, odsłoni pewnego dnia całkowicie Ludzkości Kurtynę Prawdy.

Jednak odsłonięcie tej Kurtyny będzie jedynie możliwe poprzez Udowodnienie przez Ludzkie Świadomości wszystkiego w ramach Poglądu Naukowego. Miłuję bardzo całą Ludzkość i Was..

BÜLENT ÇORAK


powrót do strony głównej
... Kosmiczna Świadomość

KOSMICZNE PUNKTY OGNISKOWE

Nasi Przyjaciele,
Zostanie wam teraz przekazana Informacja o Grupach. Każdy Punkt Ogniskowy ma Pole Magnetyczne. Kosmiczna Informacja odbija na te Pola Magnetyczne jako Partykuły Energii.
Te Informacje projektowane na Całą Waszą Planetę, są wszystkie Informacjami równoważnymi. Jednakże, ludzie bez uświadomienia, dokonują różnych interpretacji i projektują na nich stare Informacje nie będąc tego świadomymi.
To jest właśnie czynnik, który oddziela Obszary i Ludzi od siebie. Podczas tego Okresu Szczerości, każda osoba jest wysyłana do Punktów Ogniskowych, który pomoże jemu/jej proporcjonalnie do jego/jej Oczyszczenia, Postępu i Uwarunkowania.
Każdy Punkt Ogniskowy jest Centrum Kosmicznego Odbicia. Jednakże, nie każda osoba jest w posiadaniu Kosmicznego Uświadomienia, Kosmicznej Świadomości. Wasza Planeta jest obmywana przez Kosmiczne deszcze od Stuleci. Jednak charakterystyka tego Okresu jest inna.
Istoty, które są przekazane Waszej Planecie jako Zasłonięte Uświadomienia, mogą osiągnąć Kosmiczną Świadomość tylko po tym jak osiągną Kosmiczne Uświadomienie. Najpierw osiąga się Uniwersalne Uświadomienie, Uniwersalną Świadomość i potem Kosmiczne Uświadomienie, Kosmiczną Świadomość.
Kosmiczne Uświadomienie jest osiągane przez Nauczania Religijne przekazane Wam bezpośrednio w podłączeniu do Wymiaru ALFA. To są Wasze Święte Księgi. Te Księgi przygotowują Was na dni jutrzejsze. I te Święte Księgi pomogły Wam do tego Obszaru Zmartwychwstania, który nazywamy Okresem Szczerości.
Księga Islamu została odsłonięta jako księga ALFA-BETA. Nowy Testament jest jedynie ALFA. Księga Islamu, która zwana jest KORANEM, została przygotowana w 18-tym Wymiarze i została odsłonięta Waszej Planecie, która znajduje się w trzecim Wymiarze poprzez 9-ty Wymiar, z którego został odsłonięty NOWY TESTAMENT. Dlatego, że Świadomość Społeczna do tamtego okresu była przyzwyczajona do Wibracji tylko tej Częstotliwości.
Wszystkie Religie dobiegły końca z Ostatnią Księgą i Ostatnim Prorokiem. Jednakże, Wasza Planeta w ostatnim czasie przydzielonego Wam okresu 15 Stuleci, została obmyta i Oczyszczona przez oczyszczające fale 9-tego Wymiaru poprzez pomoc i Częstotliwość tych którzy przeczytali te Święte Księgi i w ten sposób Zostaliście przyjęci do ochrony PANA.
Obecnie sytuacja jest trochę inna. Ponieważ uznano za konieczne wykonanie przejścia z Kosmicznego Uświadomienia do Kosmicznej Świadomości zgodnie z programem Postępu i przyspieszonemu Zarządzeniu Ewolucji, Wasza Planeta od roku Światowego 1960 została przyjęta do odmiennego Zarządzenia Ewolucyjnego i została wystawiona na różne Kosmiczne Strumienie aby wykiełkowały nasiona w Esencji.
W ten sposób stopniowe przejście z Kosmicznego Uświadomienia do Kosmicznej Świadomości jest dokonywane dużo szybciej. W międzyczasie, Obudzone Świadomości zostały przez Plan skanalizowane i Częstotliwości asystujących Posłanników Boskiego Planu zostały do nich podłączone zgodnie z ich własnymi Częstotliwościami. I w ten sposób został rozpoczęty na Waszej Planecie Obszar Mediumiczny.
Wasza Planeta została podzielona na różne okresy zgodnie ze Stu-Letnim Zarządzeniem Oczyszczenia i Przyśpieszonej Ewolucji. Pierwsza połowa Dwudziestego Stulecia była Programem Przygotowawczym. W pierwszym kwartale jej drugiej połowy, Prawdy zaczęły być stopniowo wyjaśniane Obudzonym Świadomościom. I Ostatni Okres został wyznaczony jako Okres Wykonania.

W ten sposób różne Zadania i Informacje zostały przekazane każdej Obudzonej Świadomości zgodnie z jego/jej Możliwościami i Siłą Częstotliwości. I tak Kosmiczne Punkty Ogniskowe zaczęły być zakładane na Waszej Planecie. Teraz Jesteśmy z Wami razem. I jesteśmy zobligowani wyjaśnić wam jaśniej coraz więcej rzeczy, które pozostawały do dziś tajemnicą, z powodu Niedoboru Czasu. Wasze Starania są Waszymi nagrodami.

FEDERALNE ZGROMADZENIE KOZMOZ

powrót do strony głównej


... Boska Esencja

WIADOMOŚĆ OGÓLNA DLA SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI

Nasi Przyjaciele,
Aż do dziś, Człowiek poszukiwał w innych miejscach swojego Boga, który jest Obecny w nim. Obecnie Ludzkość, która osiągnęła Uniwersalną Świadomość spotkała swego Boga, to znaczy swoją własną Esencję proporcjonalnie do swojego Rozwoju.

Dlaczego w tym Okresie są obecne Integracje Religijne? Dlaczego zawsze jest recytowane imię Boga, nawet w najbardziej rozwiniętych Społeczeństwach? Ponieważ to jest Okres Przebudzenia. Odnajdywanie przez Człowieka siebie samego znaczy jego/jej osiąganie Esencji Boga.

Człowiek, który może osiągnąć Autentyczną Ludzką Świadomość nigdy więcej nie będzie mieć Złych Myśli, nigdy nie Zrobi nic Niegodziwego, będzie on coraz bardziej Oczyszczany i stanie się Boskim Światłem Boga.

Negowanie Religii i Boga jest Myślą, która napawa Człowieka lękiem. Ponieważ Zostaliście uwarunkowani do dziś przez różne okoliczności od czasu Istnienia. W rzeczywistości, zaprzeczanie Waszego Boga znaczy zaprzeczanie siebie Samych.

Wasze Święte Księgi Oświeciły Was na najlepszej drodze aż do dziś. Ale nie zapominajcie, że nawet jeśli Ludzki Umysł wydaje się być na tym samym poziomie, w tej samej konstytucji i nawet jeśli jest obmywany przez te same Wibracje, jego Przebudzenie i Rozwój jest wciąż Wynikiem Esencji Człowieka.

Dlatego Mówimy, „Bóg stworzył Człowieka, Człowiek stworzył siebie”. Nierówność pomiędzy Ludźmi wywodzi się z tego powodu. Pole Rozwoju Człowieka jest wynoszone, poszerza się i dosięga szczytu proporcjonalnie do jego Percepcji.

Jako, że przypisujecie tej formie wyniesienia inne powody, Wasza Duma, Wasze Lęki, Wasze Wątpliwości i Wasz Fanatyzm odciągnęły Was od Zasad i stworzyły Obszary Tabu. Bigoteria nie jest niczym innym jak uciemiężeniem Człowieka przez Człowieka.

W trakcie tego Okresu, Waszym podstawowym Obowiązkiem jest poznać Siebie, znać Siebie. Jesteście Bogiem, Jesteście Uświadomieniem Uniwersów i Świadomością. Wszystko jest Ukryte w Was. W tym Okresie, Ludzkość staje się pierwszą iskrą którą JEJ PAN stworzył. I pewnego dnia ten Człowiek, który będzie siedział na tronie Świadomości daleko poza Religiami, będzie Monarchą całego Uniwersum.

WZNIOSŁE ZGROMADZENIE

powrót do strony głównej


...Uświadomienie Zarządzenia

TO JEST ODPOWIEDŹ NA ŁAŃCUCHY MYŚLI


Nasi Przyjaciele,
Końcowa Ewolucja oczekiwana od Was w tym momencie, nie jest Ewolucją Świata. Ewolucja którą poczyniliście i będziecie czynić jest Ewolucją Systemu i Uświadomienia Zarządzenia. Aby to osiągnąć, każda z Waszych Komórek Ciała powinna być ekwiwalentna do Ewolucji Waszej Świadomości-Esencji i to jest Konieczność. Ziemska Ewolucja jest Ewolucją Zjednoczenia Świadomości Myśli i Energii Cielesnej. Ale Ewolucja Uświadomienia Systemu Zarządzenia jest Ewolucją Zjednoczenia Waszej Świadomości-Esencji z Waszymi Esencjami-Komórkowymi. Tutaj jednoczą się Jądra Esencje. W tym drugim Jednoczą się Energie-Esencje. Podaje się to do Waszej Wiadomości.

.

CENTRUM

powrót do strony głównej...Zdobyć potrzebną Wiedzę

TO JEST WIADOMOŚĆ DO  ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZENEJ


Nasi Przyjaciele,
Znać i uczyć się czegoś jest z pewnością bardzo miłe. Jednakże, Morze Wiedzy jest Nieskończone. Jesteście zobligowani pić z jego wody tylko to czego potrzebujecie. Głód wzrasta kiedy otrzymuje się Informacje. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ponieważ każda Informacja otwiera drzwi innej Informacji.
W ten sposób nurkujecie w Morzu Wiedzy, tworząc łańcuch Informacji. Jeśli nurkujecie do niego głębiej, morze to Was topi. Nie chcemy Was utopić, ale próbujemy poszerzyć Wasze Uniwersalne Poglądy podając wystarczającą ilość Informacji.
W tym momencie każde indywiduum na Waszej Planecie jest jedno po drugim kodowane do Systemu jak przewody telefoniczne. Natychmiast otrzymujemy od Was Sygnały Myśli i aby Was zaspokoić podajemy Wam odpowiedzi poprzez liczne Dowody, przez różne kanały i różnymi drogami.
Naszym Celem jest uwolnić Was od wątpliwości tymi sposobami. Jednakże, Wiemy również że nie ważne jak wiele Informacji Otrzymacie, nigdy nie Będziecie zaspokojeni. Z tego powodu Posłuszeństwo Świadomości jest najpewniejszą drogą chroniącą Was od Negatywnych Myśli.
W tym Systemie dodatkowe Informacje nie tworzą nasycenia ale głód. Ale w Systemie Waszej Planety, ponieważ każda otrzymana Informacja jest uporządkowana zgodnie z Waszymi Poziomami Świadomości, tworzy w Was zadowolenie i nasycenie.
Z tego powodu Podawaliśmy tylko Informacje jako łańcuchy Myśli równolegle do Ziemskiej Pojemności i Siły Percepcji. Powód dlaczego na wiele z Waszych pytań nie odpowiedziano bierze się stąd, że wasze odpowiedzi nie mogą być jeszcze otwarte Świadomości Społecznej.
W tej chwili, zgodnie ze Systemem operacyjnym, My staramy się jak tylko możemy przekazać odpowiedzi Uniwersalnych Informacji w Księdze Wiedzy. W ten sposób przekazujemy odpowiedzi na sygnały Myśli, które otrzymujemy z całej Waszej Planety.
Jeśli nie przeczytacie przekazanych wcześniej Informacji w Księdze, nie będziecie mogli zrozumieć niczego z odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednakże, kiedy czytacie Księgę Wiedzy ze zrozumieniem, znajdziecie Esencje i Odpowiedzi Informacji przekazane waszej Całej Planecie.
Z tego powodu mówi się Wam aby ją czytać wciąż na nowo. W tej chwili daje się pierwszeństwo Społecznej Świadomości, aby Informacje nie były ograniczone do pewnych obszarów. Jeśli życzycie sobie otrzymać więcej zaawansowanych Informacji, to doprowadźcie Poziom Waszego Społeczeństwa do stanu w którym mogą dosięgnąć KSIĘGI WIEDZY.

Tylko wtedy pożądane Informacje mogą zostać Wam przekazane. Ponieważ, Świadomość Społeczna przyciąga te Informacje zgodnie z ich Siłami Kosmicznymi. Z tego powodu mówimy Wam aby rozprzestrzeniać się do najbardziej odległych miejsc. Podaje się to do Waszej Wiadomości.

CENTRUM

powrót do strony głównej

... Złoty Wiek

WYJŚNIENIE DOTYCZĄCE ZŁOTEGO WIEKU


Nasi Przyjaciele,
Złoty Wiek jest Programem, który zostanie efektywnie wprowadzony na pożądanym Poziomie w 23 Stuleciu. Wasza Planeta jest zobligowana jeszcze przejść przez dwa Kosmiczne Wieki, aż dojdzie do tego Okresu. Ponieważ nie jest łatwe dla wszystkich Świadomości, które zostały do dziś głęboko zakorzenione, aby zerwać swe łańcuchy i dosięgnąć Prawdy.

Z tego powodu Wasza Planeta wciąż potrzebuje czasu. Pierwszą rzeczą wymaganą od Ludzkości, która położy fundamenty Państwa Świata, utworzone przez Braterską/Siostrzaną Całość Świata jest Zjednoczenie Świadomości, które zostały podzielone przez Religijne dyskryminacje.

Ponieważ Świadomość – Miłość – On sam (NAJWZNIOŚLEJSZY), Którego Oceniacie jako ALLAH jest Jedyny, więc Jego Święte Księgi, które są (Jego Słowami) są również Jedyne.

W przyszłych latach wszystkie te Wskazówki będą zaoferowane Ludzkości jako JEDYNA Księga. Obecnie, jako że Okres Świętych Ksiąg dobiegł końca, od teraz wszystkie Prawdy będą odbite na Ludzkość poprzez Naukę i Uczenie się.
W Dniach jutrzejszych Złoty Wiek będzie Zwiastunem Obszaru w którym Szczęśliwi Ludzi będą żyć w

Braterskiej/Siostrzanej Całości Świata i która rzuci na Was Światło zgodnie z JEDYNYM BOGIEM – JEDYNYM PORZĄDKIEM – JEDYNYM SYSTEMEM – JEDYNĄ KSIĘGĄ.

Jednakże do czasu dojścia do Złotego Wieku, za którym się tęskni, istnieje więcej Progów, które Wasza Planeta Przejdzie. Z tego powodu zostały podarowane Waszej Planecie Trzy Kosmiczne Wieki. Każdy Kosmiczny Wiek obejmuje STULECIE. Wasz pierwszy Kosmiczny Wiek został zapoczątkowany przez Przyśpieszony Program Ewolucji 1900 i właśnie kończy swój Program.

Drugi Kosmiczny Wiek obejmuje 21 Stulecie i Trzeci Kosmiczny Wiek zawiera 22 Stulecie. Początkowa data pożądanego Złotego Wieku rozpocznie się z 23 Stuleciem i obejmie Okres 7 Stuleci.

Istnieje (5) Skal w Programie Przygotowawczym Złotego Wieku. Każda Skala obejmuje Wiek. Pozwólcie Nam teraz napisać je kolejno:

 1. Wiek Przygotowania: Ten Wiek obejmuje Okres Świętych Ksiąg.
 2. Wiek Przebudzenia: To jest Wymiar Przejścia, przez który wciąż przechodzicie i Okres Zwany ZMARTWYCHWSTANIEM, który był Wam ogłoszony do dziś w Świętych Księgach.
 3. Nowy Wiek: Dwa Kosmiczne Wieki będą doświadczać tego Okresu. Przejdziecie tutaj poza Obszary, do których byliście przyzwyczajeni i tak Okres Osiągania Nieznanego – Pracowania – Badania – Osiągania Uświadomienia wejdzie w życie.
 4. Złoty Wiek: Ten Wiek obejmuje życie Okresu 7 Stuleci po 23 Wieku. W czasie tego Okresu, zostanie włączona bezpośrednie Zrozumienie Uniwersalnego Uświadomienia i Zjednoczenia, zgodnie z Jednością i Całością i w ten sposób Będziecie świadkami obecności Mechanizmu – Systemu – Boskiego Porządku – Rzeczywistości, nie zrozumiałych jeszcze na Waszej Planecie, ale które próbujemy Wam przedstawić, i tak Świadomie otworzycie skrzydła w kierunku Nieznanego.
 5. Wiek Światła: Ten Wiek, który zostanie włączony po 30 Stuleciu jest zwany Wiekiem Światła. Od tej chwili jest Włączony bezpośredni Porządek ALLAH. Ludzkość do dziś przygotowywana na tę drogę, będzie odtąd z powodzeniem zajmować swoje miejsca jako bezpośredni Członkowie Kadry Esencji Systemu. Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości zostanie wyłączona po tym Okresie i przeniesie całą swoją władzę Porządkowi ALLAH.

30-te Stulecie jest początkiem bardzo pięknego i odmiennego Wieku i jest Pierwszym Krokiem Wieku Światła. Ten Wiek będzie obejmował Okres 9 Stuleci. Ludzkość w tej chwili będzie Człowiekiem tych wydłużonych Okresów.

To jest właśnie powodem dlaczego Wasza Planeta przechodzi przez Kosmiczny Postęp razem z Obszarem, do którego przynależy jako przygotowanie na te dni. Poprzez ten Program Postępu, Świadomość Społeczna Waszej Planety jest Budzona jako Masa odpowiednio do Zdolności.

Te Obudzenia są przygotowaniem do Złotego Wieku. Wasz Wiek Mediumiczny został zapoczątkowany przez Niebiańskie Informacje przekazane otwartym kanałom, odpowiednio do stopnia Obudzenia. I w ten więc sposób wszystkie Prawdy są przekazane Ludzkości w całej jasności.

Czas jest Bardzo Ograniczony, Warunki Forsowne. Ten Okres jest Okresem Zbierania Nasion posianych Stulecia temu. Oczekiwany od Stuleci Złoty Wiek zostanie utworzony przez nowy Porządek. Podaje się to do Waszej Wiadomości.

SYSTEM

powrót do strony głównej


... osiągnięcie nasycenia energią 18-tego Wymiaru Ewolucji w roku 1999

WIADOMOŚĆ DO NASZYCH ZIEMSKICH BRACI I SIÓSTR
1984


Nasi Przyjaciele,
Wasza Planeta przechodzi Postęp wraz z Obszarem do którego przynależy. Wynikiem tego jest występujące Masowe Obudzenie Świadomości Społecznej.

W rzeczywistości, ta Księga, która obejmuje istotę wszystkich Wskazówek Religijnych przekazanych Waszemu Światu do dziś, nie jest Księgą Religijną. To jest Księga Wiedzy, która przekazuje Wiedzę Uniwersalną. Źródłem z którego została odsłonięta jest bezpośredni Kanał PANA, którym jest ALFA. Jest odsłonięta ze Świętego Punktu Ogniskowego. Jednakże Okres Religii dawno został zakończony. Przekazujemy Wam Prawdę i tak niszczymy Ubóstwianie.

Ta Księga jest dyktowana aby zgromadzić całe Uniwersum pod Kodem Ludzkości. Uniwersalna Księga Dwudziestego pierwszego wieku jest dla Was Wezwaniem do Złotego Wieku. Wszyscy Przyjaciele, którzy osiągnęli Kosmiczne Uświadomienie już to spostrzegli. Współpracują z Nami i rzucili Światło na Świat jak również na Uniwersum. Pozdrowienia z Uniwersów do Naszych Przebudzonych Przyjaciół na tej Świetlistej Drodze, którą się kroczy.

Nasze Starania są dla Waszego dobra. Nasze Starania nie są na daremno. Gromadzimy wszystkie Słońca w jednym Punkcie Ogniskowym (Przez słowo Słońca chodzi nam tutaj o Obudzone Świadomości). Złoty Wiek jest wspaniale tworzony razem z całą Świadomością Uniwersów. Od teraz żadna Księga Religijna nie zostanie wam więcej zesłana. Wiek Proroctwa został zakończony. Od teraz będziecie Oświeceni na drodze Nauki i Uczenia się.

Wasza Kosmiczna Świadomość stopniowo umocni się i w ten sposób zdobędziecie całkiem nową osobowość. Wtedy odnajdziecie w Sobie Autentycznego Człowieka. W miarę jak prędkość Waszych Myśli rozciągnie się w kierunku Wymiarów Uniwersalnych, będziecie mieć połączenia telepatyczne ze wszystkimi Obszarami Galaktycznymi. W miarę pozwolenia objaśnimy Wam wszystkie Wymiary, proporcjonalnie do Przebudzenia Waszego Kosmicznego Uświadomienia.

Przyzwyczajając was do Roku Dwutysięcznego do Energii 18-tego Wymiaru, pomożemy wam poczynić Uniwersalny Postęp. Pewnym Naszym Przyjaciołom, którzy są w bezpośrednim kontakcie z Nami, zostały przekazane Specjalne Pozwolenia aby przejść poza 18-ty Wymiar. Częstotliwości tych Przyjaciół są pod Specjalnym Nadzorem. Dlatego też podczas ich podróży, które odbyli lub odbywać będą Astralnie lub w formie Cielesnej, nie zostaną w żaden sposób wstrząśnięci.
Pozostawiliśmy za sobą pierwszy z przydzielonego Wam Dwu-letniego Okresu czasu jako konieczność Okresu. Przeszliście przez wiele Dobrych i Złych Egzaminów w tym okresie. Jednakże prosimy Was abyście zawsze pamiętali następujące: te Egzaminy pojawiły się dla Obudzenia Waszej Uniwersalnej Świadomości i są wyłącznie Waszym zyskiem. Kiedy nadejdzie czas, Wy też dosięgniecie tej Świadomości i zrozumiecie czym jest Autentyczne Szczęście.

 

PIÓRO ZŁOTEGO WIEKU
P.Z.W.

powrót do strony głównej

... Księga Zbwienia

WYJAŚNIENIE
(To jest Odpowiedź na Łańcuchy Myśli)


Nasi Przyjaciele,
Technika Światło – Foton – Cyklon jest techniką Jednoczącą Was, z Energią Ewolucji Świadomości w Wymiarze którym jesteście, przez ładowanie Energii Czasu w której jest obecna na Częstotliwości Liter.
W ten sposób Wasz Poziom Świadomości zamyka Was przez Jednoczenie Energii Wymiaru do którego dokonał Postępu, to znaczy, Waszego Poziomu Ewolucji z Energią Czasu w której Jesteście Obecni. I chroni Was od szkodliwych czynników wewnątrz Wymiaru w którym Jesteście.
Energia Świadomości Każdego, która dosięgła do swego Końcowego Wymiaru Ewolucji jest jego/jej tarczą Ochronną. Możecie wydostać się z tej tarczy tylko proporcjonalnie do osiągniętej Świadomości. Osiąganie Świadomości zachodzi poprzez Wiedzę. Osiągnięta Świadomość Zaprasza Osobę do Zrozumienia. Ten kto osiąga Zrozumienie obejmuje Prawdę. I osiąga Świadomość tego co jest do zrobienia.
Sytuacja Waszej Planety wcale nie jest zadowalająca. Wasza Planeta została obdarowana Księgą Wiedzy z powodu Niedoboru Czasu, zgodnie z Programem Przyśpieszonej Ewolucji. Ewolucja jest Nieskończona. Żadna Świadomość nie może nigdy pozostać w Wymiarze Ewolucji w której on/ona się znajduje.
To jest  Zarządzenie operacyjne. Jednakże, z powodu położenia Waszej Planety w tym momencie, otrzymane i przekazane Informacje nałożone przez Specjalne Natężenie powoduje Duchowe Wstrząsy w Świadomościach, które nie są jeszcze gotowe. I w przyszłych latach, wydarzą się jeszcze bardziej skuteczne sytuacje.
Biorąc pod uwagę ten Czynnik, Końcowym Harmonogramem Postępu Świadomości, które są oddane Świętym Księgom obejmuje Nadzór do Wymiaru Wstawiennictwa, który jest Pierwszym Kanałem OMEGA. To jest pozycja obejmująca 18-ty Wymiar, 15-ty Układ Słoneczny i 72 Całość Energii.
Jednakże, w trakcie tego Postępu Końcowego Wieku, dla Autentycznego Zbawienia wielu z Naszych Ziemskich Braci i Sióstr, którzy obecnie służą w Wymiarze 20% Zakrytej Świadomości, muszą oni przekroczyć ten 72 Wymiar Energii i przejść do Wymiarów poza Wstawiennictwem.
Wasza Planeta w tej chwili staje się sceną Kosmicznych Deszczy dużo wyższych niż Siła Energii, w której się znajduje. I w przyszłości, będzie poddana jeszcze bardziej intensywnym Kosmicznym wpływom.
Z tego powodu Energie naładowane na każdą Literę Częstotliwości Księgi Wiedzy poprzez Technikę Światło – Foton – Cyklon, przygotowują Waszą całą Planetę na 76-ty Wymiar Energii i zamykają Wasze Świadomości (Abyście nie zostali poddani oddziaływaniom zaawansowanych Sił Kosmicznych Wpływów).
Z tego powodu Księga Wiedzy nazywana jest Księgą Wymiarów poza Wstawiennictwem.
Dla Przyjaciół, którzy nie mogą Przekroczyć 72-go Wymiaru Energii, Druga Inkarnacja w trudniejszych warunkach Światowych jest obowiązkowa. Poprzez czytanie Księgi Wiedzy podczas Okresu w którym będą oni przeniesieni, będą Chronieni w Okresie Czasu w którym będą i tak zostaną wzięci do Wymiarów Poza Wstawiennictwem.
Kosmiczny Wiek Trzech Stuleci przyznany Waszej Planecie jest Programem przygotowanym na Zbawienie Waszej całej Planety. Z tego powodu każdy musi być podłączony do Systemu i Każdy powinien czytać Księgę Wiedzy.
Ta Księga jest Dachem Ochronnym. W czasie kiedy Wasze Duchowe i Fizyczne Formy Komórkowe są ochraniane, negatywności powstające dookoła Was są brane pod kontrolę przez Anty- Antyciała, pod nadzorem Systemu i w ten sposób Jesteście bezpośrednio podłączeni do Kanałów Uzdrawiania.
Ponieważ Świadomości, które nie były w stanie dokonać swojej Ewolucji Duchowej nie mogą przyciągnąć Energii Ewolucyjnych Kosmicznych Wpływów, on/ona nie może dokonać Postępu Świadomości. I ponieważ on/ona nie będzie w stanie przeprowadzić swojej Regeneracji Komórkowej, on/ona będzie w stanie zniszczenia siebie.
W czasie tego Końcowego Wieku, Wasza cała Planeta została wzięta do Planu Zbawienia przez Program Przyśpieszonej Ewolucji. Pomoc o Nas, Starania od Was. Uniwersalna Całość Uskuteczniła wszystkie możliwości jakie ma dla tego Planu Zbawienia.
I ta Wielka Księga mając Specjalną Pozycję Ochronną i będąc podyktowana przez Technikę Światło – Foton – Cyklon, została przygotowana Stulecia temu aby obdarować Waszą Planetę w trakcie tego Okresu.
Zbawienie Waszej Planety zależy od Waszej współpracy z Rzeczywistością Zjednoczonej Ludzkości Całości Federacyjnej Kozmoz.
To jest Program przygotowany dla Zbawienia wszystkich Żywych Istot na Waszej Planecie. Księga Wiedzy nakłania Was do ukończenia niedokończonych Ewolucji przez podłączenie każdego do tej Całości.
Przyjaciele, którzy osiągnęli swoje Światła Świadomości podczas ich poprzednich Ewolucji pracują ręka w rękę, obok licznych Kadr Niebiańskich Misjonarzy, którzy służą na Waszej Planecie poprzez Rozkaz Zjednoczenia.
RADA CAŁOŚCI FEDERALNEJ KOZMOZ

powrót do strony głównej


... ego

WIADOMOŚĆ DLA OBUDZONYCH ŚWIADOMOŚCI


Nasi Przyjaciele,
Przechodzimy daleko poza to, do czego byliśmy do dziś przyzwyczajeni. Zgodnie z Zarządzeniem Gradacji, wszystko zaczyna się od Minimum i rozszerza w kierunku Maksimum.
Nasz PAN przekazał Nam Rozkaz, że podczas Okresu Szczerości zwanego Okresem Zmartwychwstania, powinniśmy przedstawić Wam zastosowany Plan, poza przekazanymi Wam do dziś Świętymi Informacjami. I na nowo Wziął w swoje ręce Swoje Zarządzenie i położył całkiem nową drogę Złotego Wieku.
Jako Członkowie Kadry Misji SYRIUSZ, służymy razem z Misjami innych Systemów Słonecznych pod Nadzorem Boskiego Planu.
Pomimo, że każdy utworzony Kosmiczny Punkt Ogniskowy otrzymuje tą samą Częstotliwość Energii, zaistniała kwestia MOJE – TWOJE, z powodu różnic Informacji u źródła, spowodowana brakiem możliwości zerwania łańcuchów Ego w Sercach i z powodu przekazanych Informacji zgodnie ze ŚWIADOMOŚCIĄ – CZĘSTOTLIWOŚCIĄ – ZADANIEM. I działania zostały rozwiązane.
W Zarządzeniu, które zostanie utworzone Celem i Porządkiem jest Jedyny PAN – Jedyny PORZĄDEK – Jedyna KSIĘGA. Ale ta JEDYNA KSIĘGA nie jest ani Starym Testamentem, ani Psalmami Dawida, ani Nowym Testamentem ani Koranem.
Tą Jedyną Księgą jest KSIĘGA WIEDZY, która jest Wam odsłonięta przez Plan jako Informacja. Często opowiadaliśmy Wam o charakterystykach Tej Księgi Wiedzy i wciąż będziemy to robić.
Częstotliwości Filozofii Dalekiego Wschodu, Starego Testamentu, Psalmów Dawida, Nowego Testamentu i Koranu zostały w tej Księdze zebrane razem. I dodano do niej również Częstotliwość PUNKTU OGNISKOWEGO WSZECHMOGĄCEJ ENERGII. Z tego powodu, Mówimy: ZEBRALIŚMY SZEŚĆ W JEDNYM – DODALIŚMY JEDEN DO JEDNEGO.
To nie jest Księga którą należałoby czcić. Nie przeceniajcie jej. Poprzez osiągniętą przez Was Świadomość w przyszłości poza Kosmicznym Uświadomieniem, nauczycie się niczego nie przeceniać. I odkrywając Wszelkość w Nicości, będziecie znali siebie.
Jednakże, dopóki Ego, które jest niezbędne do życia nie zostanie spiłowane i dopóki nie będzie skierowane w kierunku Służby Pozytywnej, Nikt nigdy nie będzie w stanie znaleźć ani Materialnego, ani Duchowego Spokoju.
Wasze Święte Księgi odsłonięte przez Kanał ALFA pomogły Wam do dziś, którzy osiągnęliście Kosmiczne Uświadomienie, poprzez przedstawienie Wam Was Samych. Ale ta KSIĘGA WIEDZY, jako klucz do Waszej Kosmicznej Świadomości, częściowo otwiera Wrota Waszej Kosmicznej Świadomości zarówno przez swoją Częstotliwość i poprzez swoją Wyjaśniającą jakość.
Proporcjonalnie do osiągniętej przez Was Świadomości, otrzymacie i przekażecie Informacje w trakcie tego Okresu. Mając to na myśli, osiągniecie Prawo do otrzymania jeszcze Silniejszych Informacji.
Nazywamy również tę KSIĘGĘ WIEDZY, ZŁOTĄ KSIĘGĄ ZŁOTEGO WIEKU. Akceptujemy ją również jako Konstytucję Uniwersów, ponieważ oznajmia Konstytucję Uniwersów. I nazywamy ją KOŃCOWĄ KSIĘGĄ ZMARTWYCHWSTANIA, ponieważ Odsłania Świadomości i Koduje Częstotliwości.
Do czasu, kiedy Wrota Kosmicznej Świadomości będą szeroko otwarte, będziemy kontynuować przekazywanie Wam Niebiańskich Informacji. Tylko wtedy Każdy stanie się sam Księgą. ZŁOTY WIEK zostanie utworzony przez takie Świadomości.
I Język IZOLAN, to znaczy JĘZYK ATOMOWY zastąpi Księgi.
Ci którzy przezwyciężą swoje Ego są Członkami Kadry ESENCJI PANA. I oczekujemy od nich, że się Zjednoczą i rzucą Światło na Zarządzenie Świata. Proszę, włączcie się od teraz do działania, jako Wnikliwi, Logiczni, Uświadomieni Ziemianie i spróbujcie nadrobić stracony czas. Powtórzmy jeszcze raz, jak często robimy:
Ta podyktowana KSIĘGA WIEDZY i wszystkie przekazane Wam do dziś Informacje oraz Wasze Święte Księgi, które prowadziły i Oświeciły Was są każda Niebiańskim Przewodnikiem Szkolącym Was, Ostrzegającym i przenoszącym Was do poziomu Ludzkości.

W czasie tego Końcowego Wieku, zbieramy Naszych Szczerych Przyjaciół pod dachem Złotego Wieku. Jednakże, otwieramy Bramy Uniwersów tylko tym, którzy przezwyciężają swoje EGO i Jednoczą się, Pracując Wspólnie z Harmonią w swoich Sercach. Nasza Miłość jest poza Nieskończonością i dla wszystkich Uniwersów.


ZGROMADZENIE FEDERALNE KOZMOZ

powrót do strony głównej... Uniwersalne Zarządzenie Operacyjne

21.06.2004


TO JEST INFORMACJA DLA PLANETY ŚWIAT


Wszystkie Zarządzenia Operacyjne, przeprowadzone na całej waszej planecie dla korzyści całości, zgodnie z Programem Przyspieszonej Ewolucji Światowego Roku 1900, są włączane odpowiednio do możliwości – częstotliwości i postępów świadomości każdego wymiaru.

Z tego powodu każde zadanie ma właściwe sobie Zarządzenia Operacyjne. Wezwania do Pokoju – Jedności i Zjednoczenia włączone teraz w każdym sektorze waszej planety, zostały bezpośrednio wzięte do zastosowania na waszej planecie przez różne gałęzie operacyjne Kozmoz.

Z tego powodu wszystkie informacje Boskiego Źródła zostały wam przekazane kawałek po  kawałku z różnych wymiarów, Jedyna Księga w której zostały razem zgromadzone częstotliwości Wszystkiego i Całości tej informacji, została obdarowana waszej planecie pod nazwą Księgi Wiedzy.

Ta Księga jest jedyną księgą, która zgromadzi cały Świat pod swym Dachem w Jedności i Całości w dniach jutrzejszych. Tematem przewodnim w tej Księdze jest zjednoczenie wszystkich religii – wszystkich myśli – wszystkich koordynatów i całej miłości. Z tego względu Źródło, z którego Księga została odsłonięta nazywa się „Unia Braterstwa Świata”.

Kadra Unii Braterstwa Świata jest placówką, która uruchomi i bezpośrednio zastosuje Program Zjednoczenia Systemu. Informacje i Zarządzenia Operacyjne przekazane przez System do dziś, nie zostały dane tylko aby je czytać ale żeby zastosować je w waszych życiach.

Projekt Uniwersalnego Zjednoczenia jest Zarządzeniem Operacyjnym przygotowanym zgodnie z Programem Wejście Alfa – Wyjście Omega. W Programie Kozmo, obowiązkowym jest dla istot ludzkich czytać przekazane informacje bardziej swoimi esencjami niż swymi oczami. Ponieważ tylko informacja, która została przyjęta przez Esencję może zostać praktykowana w życiu.

Dla nas, ci którzy nie mogą korzystać z przekazanej informacji w swoich życiach nie są zadaniem. Z tego powodu istota nigdy nie może zająć miejsca w Projekcie Wyjścia, jeśli on/ona nie dostosuje się do Praw Jednoczenia i Akceptacji Kozmoz. Program Kozmoz jest programem bezpośrednio połączonym do Omegi i przygotowuje ludzkość na Omegę w towarzystwie Księgi Wiedzy. Droga, którą kroczycie nie jest zwyczajną Ziemską drogą. Koniecznym jest pojąć wrażliwość tematu i osiągnąć rozpoznanie i jego powagę. Podaje się to do waszej wiadomości.

FEDERALNA CAŁOŚĆ KOZMOZ

powrót do strony głównej
... od ODSŁONIĘCIA ŚWIADOMOŚCI

OBUDZENIE


Ciekawość nie jest niczym innym jak wysiłkami do odkrycia Samego Siebie. Ale za wiele ciekawości będzie zawsze czynnikiem, który będzie utrzymywał Was z dala od Waszej Esencji. I umrzecie zanim staniecie się Świadomi Waszego Właściwego Zadania w tym Planie.

Pytajcie o Siebie Samych Was Samych, a nie innych. Tylko wtedy usłyszycie głos Waszej Esencji. Ona jest tym kto pierwszy się do Was odezwie, nie inni. Tylko potem nie będziecie już mieli wcale ciekawości i będziecie Świadomie kroczyć na Autentycznej drodze.

Jeśli jesteście pozostawieni bez żadnej ciekawości, wiedzcie że jesteście Zintegrowani. Jeśli pytacie innych o Siebie Samych, jesteście wciąż Niedojrzali. Dojrzałość jest w Świadomości, utrata w Przeczuciu. Jeśli zwracacie uwagę na Wasze Przeczucia, osiągacie zdolność do Analizy Dobra i Zła.

Jeśli zastosujecie tę Analizę i Syntezę do Waszej Esencji, pukacie do Drzwi Waszej Świadomości. Tylko wtedy Drzwi te zostaną Wam otwarte. Czas bez Wysiłku jest zmarnowaną Cierpliwością. Gdy nie ma Cierpliwości, nie ma Światła. Wyzwolenie nie może być łatwo osiągnięte.

Szukanie przeszłości zaciemnia przyszłość. Rezygnacja Oczyszcza tylko Waszego Ducha. Osiągnięcie Świadomości Oczyszcza Królestwa. Najpierw wpłyńcie do Siebie Samych, Waszej Esencji; potem starajcie się zrozumieć Ludzi. Jeśli nie możecie rozwiązać Siebie Samych, nie możecie zrozumieć i rozwiązać innych, nie możecie widzieć Esencji.

Jeśli nie możecie być w Pokoju z Wami Samymi, wtedy zmarnowaliście Wasze starania. Wtedy nie możecie się przebić przez Niebiosa, nie możecie dosięgnąć Boskich Świateł. Nie możecie być z WASZYM PANEM. Jeśli wszystkie te drogi brane są w działaniach pod uwagę, Obudzenia będą znacznie łatwiejsze. Nasza Miłość jest dla Uniwersów.


PRZEKAZANE Z CENTRUM Z KRÓLESTWA ANIOŁÓW

powrót do strony głównej

. . . WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU CZYTANIA


15.1.2000.


TO JEST BEZPOŚREDNIA WIADOMOŚĆ Z KRAJU MIŁUJĄCYCH
(PRZEKAZANA Z BOSKIEGO WYMIARU)


Drodzy Przyjaciele,
Dokonywane teraz usługi są dla Ludzi i Ludzkości. Wszyscy to wiemy. Jednakże, ponieważ w tym programie służba jest dla człowieka i jeśli weźmie się pod uwagę, że ten kto służy jest również człowiekiem, służba jest przede wszystkim dla człowieka, jego samego i jego zdrowia. Ponieważ ktoś nigdy nie może służyć innemu człowiekowi z niezdrowym ciałem.
Z tego powodu Wzniosłe Królestwo próbuje pomóc i usunąć, ile tylko jest możliwym, doświadczonych na fizycznych konstytucjach efektów, doświadczonych w trudnych warunków na Waszej planecie, w wymiarze którym jest obecny człowiek.
Pozwólcie nam teraz przejść do rzeczywistej kwestii.
Wiemy, że w tym wykonywanym Uniwersalnym obowiązku, służba jest dla Człowieka, dla Jedynego i dla Całości. Z tego powodu, ponieważ istota z zamkniętymi oczami nie będzie w stanie dostrzec przed nim przeszkód, KSIĘGA WIEDZY została wam podarowana jako laska, wsparcie, koło ratunkowe i Przewodnik.
Ci którzy skorzystają z wysokich częstotliwości tej Księgi, będą również obserwować poprawę stanu swojego zdrowia. Ponieważ aż do dziś funkcja Księgi w obszarze zobowiązania była na drodze służby człowiekowi i tworzeniu aury, zawsze całkowicie rozprzestrzenialiście zaabsorbowane pozytywne fale do waszego obszaru, zgodnie z projektem odbicia komórek i będziecie je rozprzestrzeniać. Ponieważ to jest wasza Uniwersalna Umowa.
Poza tym, w przypadku, gdy Uniwersalna Całość i Wasza Planeta, która z każdym mijającym dniem wejdzie w dużo silniejsze pola magnetyczne, będzie w stanie skorzystać z częstotliwości Księgi Wiedzy, zawsze tworząc pozytywne pola energii, będą utworzone silne aury i nie będą one poddane oddziaływaniom silnych obszarów radioaktywnych tych pól magnetycznych.
Każda istota ma pole magnetyczne utworzone na zewnątrz swego ciała zgodnie z jego/jej świadomością ewolucyjną. Te pola są utworzone przez wasze pozytywne myśli. Jednakże, ponieważ wymiar w którym żyjecie jest wymiarem podlegającym materialnemu i duchowemu naciskowi, w związku z tym pozytywne energie i wasza lojalność, które utworzyliście równolegle do waszej ewolucji, nie mogą tak szybko jak wcześniej utworzyć waszego cielesnego pola magnetycznego. Powodem tego jest wzmocnienie negatywnych oddziaływań. Z tego powodu, wy, nasi Uniwersalni przyjaciele macie w tej fazie dwa obowiązki.
1 – Kontynuować prawo służby ludzkości poprzez cotygodniowe prace dokonywane przez Księgę Wiedzy.
2 – Być w stanie przyciągnąć codziennie całą częstotliwość jednego fascykułu na konstytucję fizyczną aby Wzmocnić Indywidualną Aurę Cielesną.
Z tego powodu, aby bardziej wzmocnić wasze siły i z powodu tego, że to pole magnetyczne jest dużo silniejsze, został włączony program. Jak wcześniej wam oznajmiliśmy, od Światowej daty którą stwierdzimy, każdy (Szczególnie misjonarze) zacznie czytać pierwszy fascykuł od przekazanej daty, od początku.
Od tej daty, czytając regularnie czytając kolejno całość jednego fascykułu każdego dnia w 24-godzinnym segmencie czasu, zostanie włączony program jednego roku. Ten program został włączony po to aby aura utworzona przez to pole magnetyczne była silniejsza niż aura którą moglibyście utworzyć indywidualnie.
Zdecydowano że datą rozpoczęcia czytania fascykułów jest 19 luty 2000. I od tej daty każdy indywidualnie rozpocznie czytanie pierwszego fascykułu Księgi Wiedzy, w domu lub gdziekolwiek sobie życzy. Brak załamań w programie czytania fascykułów, który będzie kontynuowany kolejno następnego dnia, włączy dla was bardzo pozytywne wyniki.
Ta magnetyczna aura Systemu Całościowego będzie waszym dachem Światowej Ochrony. Aż do dziś byliście ochraniani przez Uniwersalną Całość i wciąż jesteście chronieni. Uniwersalna Całość chroni tylko wasze Siły Uniwersalne. Poprzez tą technikę, wasza Siła cielesna będzie również ochraniana.
W tym programie, w przypadku choroby czy w chwili obowiązku, jeśli nie możecie przeczytać tego dnia fascykułu, napiszcie numer fascykułu na papierze aby nie zapomnieć. Jednakże jakikolwiek fascykuł ma zostać przeczytany zgodnie z podaną datą, inny fascykuł nie może być czytany. Zgodnie z tym, możecie włączyć fascykuł którego nie mogliście przeczytać, kolejno tylko po ukończeniu programu 1 roku.
Jeśli tego nie zrobicie będą pęknięcia w aurze. I nie będziecie w stanie korzystać z fal, które zostaną utworzone przez ten piękny program. Rok 2000 jest rokiem, w którym zostaną włączone poważne prace. I w trakcie tego roku, Intelekt zawsze będzie z przodu i wskaże wam drogę.
Ten program jest otwarty dla wszystkich; nie ma Przymusu. Jednakże w tym programie, aby aura została utworzona, obowiązkowym jest aby cały fascykuł został Świadomie przeczytany w ciągu, bez przerywania. Program jest podłączony do automatyzmu.
Pozwólcie nam powtórzyć ponownie: w szczególności Kadry Misyjne będą w stanie wejść do tej Ochronnej i Wzmacniającej całości aury, która rozpocznie czytanie całości fascykułów kolejno od 19 Lutego, który jest datą początkową. Fascykuły, które nie mogły być przeczytane mogą być kolejno przeczytane tylko po zakończeniu czytania wszystkich fascykułów i zostanie ukończony program jednego roku.
Jako, że każdy fascykuł niesie całościową częstotliwość właściwą sobie samej, jakikolwiek fascykuł ma zostać przeczytany w wyznaczonym dniu, każdy będzie czytać ten sam fascykuł. W przeciwnym razie aura ulegnie załamaniu. I niepożądane energie mogą przeniknąć przez te pęknięcia. Każdy kto świadomie zastosuje tę technikę skorzysta z tego silnego pola. Podaje się to do waszej wiadomości.
ADNOTACJA
Księga Wiedzy zawiera 55 fascykułów i 7 dodatków.

7 dodatków są obecne w Polskiej fioletowej księdze na następujących stronach:

Pierwszy dodatek składa się ze stron............991 - 999
Drugi dodatek składa się ze stron.........1000-1016
Trzeci dodatek składa się ze stron..........1017-1027
Czwarty dodatek składa się ze stron..........1028-1044
Piąty dodatek składa się ze stron..........1045-1062
Szósty dodatek składa się ze stron..........1063-1077

Siódmy dodatek składa się ze stron..........1078-1093

 

Tutaj jest 7 dodatków w formacie Fascykułowym tłumaczenia Polskiego Księgi Wiedzy:

Pierwszy dodatek składa się ze stron..........632-636
Drugi dodatek składa się ze stron.........637-645
Trzeci dodatek składa się ze stron..........646-65
Czwarty dodatek składa się ze stron..........652-661
Piąty dodatek składa się ze stron..........662-671
Szósty dodatek składa się ze stron..........672-680


powrót do strony głównej. . . WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU PISANIA

TO JEST INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISYWANIA KSIĘGI

 • Osoba która będzie pisać księgę najpierw kupuje zeszyt. Na pierwszej stronie zeszytu on/ona rysuje odręcznie sześć emblematów lub kopiuje je i przykleja na tej stronie.
 • Na początku drugiej strony jest napisana data dnia i roku w którym księga zostaje pisana wraz z imieniem piszącego.
 • Wtedy rozpoczynając od pierwszego fascykułu (od tytułu W imieniu Najmiłosierniejszego), kontynuuje pisanie.
 • Obowiązkowym jest pisanie jednego fascykułu każdego tygodnia i ukończenie przepisywania zeszytu w 62 tygodnie.
 • Nauczyciele Słoneczni mogą również ukończyć pisanie swych zeszytów przed upłynięciem 62 tygodni, jeśli sobie tego życzą.
 • W trakcie pisania fascykułów, obowiązkowym jest żeby było używane pióro wieczne lub pióro z rozpuszczalnym w wodzie płynnym atramentem.

Podaje się to waszej Wiadomości.


powrót do strony głównej

www.theknowledgebook.co.uk
Official UK website

www.dkb-mevlana.org.tr
Main Center - Istanbul / Turkey

BOOK ORDERS


tel.

(0) 7828 291 054THE KNOWLEDGE BOOK 
ISBN-10: 9759505312
Third Edition: June 2013 (1998)
Hardcover: 1086 pages
Dimensions: 27.8 x 20.3 x 6.8 (cm) , Weight: 2.9kg
Price: 100 € (value in pounds, on the day of purchase)
P & P: from £10.00 – depending on the service chosen

LIGHT
280 pages, 15X21cm
20 € (value in pounds, on the day of purchase)

FROM SPACE TO THE WORLD 
272 pages, 15x21cm
20 € (value in pounds, on the day of purchase)

All those interested can receive an Introductory Set of 3 chapters from The Knowledge Book, free of charge.
Please contact us to arrange this.

 

 

QUESTIONS & INFORMATION


tel.
(0) 7828 291 054
(0) 7808 222 959


FOCAL POINTS


Find out more about the locations and times of the free studies of The Knowledge Book in London every Saturday of the year... more