KSIĘGA WIEDZY
bootstrap carousel
Księga Wiedzy
została przygotowana w taki sposób, że przez jej nieodłączną kosmiczną technikę najskuteczniej ułatwia nam ewolucję zanim osiągniemy wymiar  autentycznego człowieka ( 7 wymiar ewolucji).

Ksiega Wiedzy została przygotowana zgodnie z programem ewolucji na Ziemiwejścia ALFA i wyjścia OMEGA Została podyktowana przy użyciu techniki Światło-Foton-Cyklon przez Kanał Pana Alfa ,w okresie między 1981-1993 Pani Vedia Bülent Önsü Çorak (Mevlana) w Turcji Anatolijskiej.

Pani Çorak urodzona w 1923 roku, jest bezpośrednią rzeczniczką i jedyną przedstawicielką Systemu na planecie. Ona otrzymała Księgę nie przez swój osobisty kanał, lecz jako posłanniczka Pana, która jest podłączona do Jego bezpośredniego kanału.

Księga jest całościową energią zawierającą częstotliwość wszystkich Religijnych Ksiąg objawionych Ziemi dotychczas, razem z częstotliwością Punktu Ogniskowego Wszechmogącej Energii.

Potrzeba było 12 lat aby zakończyć Księgę Wiedzy, która składa się z 55 Fascykułów i 7 Dodatków – tworząc całość 62 rozdziałów.

W 1996 roku Księga została opublikowana po raz pierwszy w formacie książkowym w tym samym czasie po Turecku (oryginał) i Angielsku, przez Unię Braterstwa Świata Wzniosłą Fundację Mevlana z siedzibą w Istambule. Ta organizacja jest zarejestrowana w Uniwersalnej Całości jako oficjalny jedyny bezpośredni punkt ogniskowy Rzeczywistości Zjednoczonej Ludzkości na planecie Ziemi, i działa jako Światowe Centrum Transmisyjne Rzeczywistości.

W żadnym wypadku Księga Wiedzy nie została dana aby zadowolić ziemskie oczekiwania lub ciekawość Ludzkości, lecz aby rzutować informację i energię niezbędną dla naszej ewolucji podczas tego etapu przejściowego.


KSIĘGA PANA
Naszym obecnym ewolucyjnym wyzwaniem jest przekroczyć Ziemską świadomość i ruszyć ku Uniwersalnej i Kosmicznej ŚwiadomościTen proces nazywany jest Zmartwychwstaniem. Charakteryzuje się on poprzez nasze otwarcie na informację (energię) poza Religijnymi wymiarami i poprzez uświadomienie sobie Uniwersalnej PrawdyOdkąd po raz pierwszy zaistnieliśmy, my kroczyliśmy na drodze ewolucji, która została dla nas zaprojektowana przez Pana. Jest to droga w kierunku osiągnięcia naszej energii Esencji, która jest wewnątrz Duchowych wymiarów i które należą do naszych fizycznych ciał – droga w kierunku naszej Boskiej Esencji.

W społeczeństwach, w których nie dopełniła się jeszcze ewolucja wymiarów Religijnych, religijne praktyki się wzmagają. To jest proces konieczny, aby osoby były w stanie dosięgnąć częstotliwości Księgi Wiedzy, i aby kontynuować służbę Stwórcy -  z coraz wyższych poziomów świadomości.

Księga Wiedzy została przekazana poprzez bezpośredni Kanał Pana. Ten kanał jest nazywany Kanalem Alfa. Obecnie, projekcja pionowa Kanału Alfa jest nad Anatolią, i to jest powodem dlaczego Księga Wiedzy przybyła na naszą planetę w Turcji.

Pomimo tego, że Księga Wiedzy jest bezpośrednią księgą PANA darowaną naszej planecie, nie jest to Księga Religijna ani Święta Księga.

powrót do początku

KSIĘGA PRAWDY

Księga Wiedzy nie pochodzi z wymiarów Religijnych, ale z wymiarów Uniwersalnych, i dostarcza naukowe prawdy stosownie do poziomu świadomości na Ziemi. Podczas gdy Religijne Księgi przenoszą prawdę poprzez metafory, Księga Wiedzy szczegółowo i w pełnej jasności, wyjaśnia:


 • Fenomeny takie jak energia, Egzystencjalny Wymiar, Big Bang, Atomowa Całość, (Autentyczny) Człowiek, ewolucja, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, transfery genów, śmierć, nieśmiertelność etc.
 • Niebiańskie ciała takie jak System, Centrum, Rzeczywistość Zjednoczonej Ludzkości, Imperium Złotej Galaktyki, Altona (Uniwersum Muzyczne), Kraj Aniołów, gwiezdny system Syriusza, Saturn, etc.
 • Genezę i funkcję Wzniosłych Sił takich jak Bóg, Pan, Stwórca, Absolutny Wszechmogący, Allah, Wszechpanujący, Najmiłosierniejszy, etc.
 • Aby podnieść się do Kosmicznej Świadomości, jest koniecznym aby rozwinąć Świadomość Zarządzenia,przez zaznajomienie się z tymi podstawowymi Kosmicznymi faktami i strukturami.

  Księga Wiedzy ogłasza nam prawdę odnoszącą się do naszej Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości, jako że ona bezpośrednio odpowiada na nasze odwieczne pytania: Kim jesteśmy?, Skąd pochodzimy? I jaka jest najlepsza droga naprzód ku przyszłości?

  Wszystkie nasze ewolucyjne starania aby osiągnąć niezbędną Wiedzęsą po to aby osiągnąć świadomość zdolną pojęcie Uniwersalnej Prawdy. Jedynie w Świetle tej Prawdy Istota Ludzka może być pewna drogi którą kroczy na tej planecie..


  powrót do początku

  ZŁOTA KSIĘGA ZŁOTEGO WIEKU

  Złoty Wiek, albo Czwarty Porządek PANA, dąży do zjednoczenia Istot Ludzkich zarówno na naszej planecie jak i w Uniwersum. Po ustanowieniu fundamentu Złotego Wieku podczas trzech stuleci (20-21-23 Stulecia), Złoty Wiek będzie w pełni przeżywany podczas następnych siedmiu stuleci  (od 23, do 30 Stulecia). Okres dziewięciu stuleci, zapoczątkowany od 30-tego stulecia uformuje Wiek Światła.

  Księga Wiedzy będzie służyć Ludzkości podczas tych 19-tu stuleci.

  Księga Wiedzy jest jedyną instrukcją ewolucyjną (bezpośrednia księga Pana) dla Złotego Wieku – stąd jest nazywana Złotą Księgą Złotego Wieku.

  Ta Księga jest przewodnikiem częstotliwości dla rozwoju, który zabezpieczy naszą przyszłość.

  Czwarty Porządek PANA, rozpoczął się w 2000 roku, gdy Kozmoz zamknął Religijne wymiary naszej planecie – po 6000 tysięcznym okresie lat przygotowań Ludzkości, przeprowadzonych przez energie Alfa w Religijnych naukach. Każdy z poprzednich trzech Porządków Pańskich trwał 2000 lat:

  1. Pierwszy Porządek Pana był okresem przed Mojżeszem, gdy filozofie Dalekiego Wschodu zostały przekazane planecie przez kanał Alfa, który był nad Tybetem w tamtym czasie, jako projekcja pionowa. Aby Ludzka Istota została oczyszczona i aby mogła przyciągnąć Kosmiczne energie, przedstawiona została technika Medytacji
  2. Drugi Porządek Pana był programem Mojżesza, który otrzymał wiedzę/tekst Starego Testamentu przez kanał Alfa – będący nad Egiptem w tym czasie.
  3. Trzeci Porządek Pana był wspólnym programem należącym do Jezusa Chrystusa i Mahometa. Celem tego programu było, po pierwsze, dostarczenie Miłości, a po drugie, Wiedzy Ludzkości, która była na 3-cim wymiarze Ewolucyjnym.

  Tak więc gdy, pionowa projekcja kanału Alfa była nad Jeruzalem, Jezus otrzymał Nowy Testament – który niesie częstotliwość Miłości z 9-tego wymiaru Ewolucyjnego

  Gdy pionowa projekcja kanału Alfa przesunęła się nad Półwysep Arabski, Mahomet  podyktował tekst Koranu, wypełniony Wiedzą przygotowaną w 18-tym wymiarze Ewolucyjnym.

  Zgodnie z Kosmicznym spojrzeniem, Istota Ludzka tej planety miała dopełnić swej ewolucji poprzez energie Religijnych wymiarów (aby osiągnąć nasycenie energią 18-tego wymiaru Ewolucyjnego) z rokiem 1999. Z tego powodu, Kozmoz dał pozwolenie aby otworzyć Uniwersalne wymiary naszej planecie w roku 2000, i dla naszego bezpośredniego kontaktu z Kosmicznym Technologicznym wymiarem.

  Powrót do początku

  KSIĘGA ZBAWIENIA
  Księga Wiedzy jest zaprojektowana aby przenieść energie Beta do nas z wymiaru Omega, i aby ułatwić nasze przyjmowanie Kosmicznych energii, które przychodzą na Ziemię aby wspomóc przyśpieszony proces ewolucyjny.


  Odkąd pomaga nam ona otrzymywać i przyswajać potrzebne energie ewolucyjne, Księga Wiedzy jest uważana za Księgę Zbawienia.

  Aby wziąć maksymalną liczbę przyjaciół na wyższy ewolucyjny poziom oraz do Czwartego Porządku Pańskiego, trzy tak zwane Kosmiczne Wieki przyspieszonej ewolucji zostały wprowadzone w życie na Ziemi. Każdy z tych Kosmicznych Wieków trwa 100 lat, i razem one obejmują 20, 21 i 22 stulecia.

  Podczas tych 300 lat, począwszy od roku 1900, zgodnie z bezpośrednim rozkazem Pana, specjalne Kosmiczne wpływy są wysyłane naszej planecie, aby zaszczepić nasze biologiczne konstytucje niezbędnymi energiami wyższych wymiarów i aby doprowadzić do poszerzenia naszej świadomości. Te trzy stulecia są postrzegane jako Okres Przejścia lub Okres Zbawienia, w których następują na Ziemi wielkie selekcje żyjących istot.

  Plan Zbawienia jest częścią Uniwersalnego Programu Zjednoczenia, przygotowanego do zbawienia wszystkich żyjących istot na naszej planecie. Koordynaty zbawienia są zdeterminowane  przez częstotliwość Księgi Wiedzy.
  Nasze zbawienie oznacza ukończenie naszej ewolucji na poziomie Autentycznej (doskonałej) Istoty Ludzkiej -  wszystko zgodnie z standardami PANA, i Jego wskazówkami deklarowanymi przez Księgę Wiedzy.

  Nasz sukces w osiągnięciu naszego ewolucyjnego celu zależy od naszej zdolności pojęcia Prawdy (przez przyciąganie i asymilację Uniwersalnych energii Beta), i zdolności działania zgodnie z naszym Sumieniem (które zawsze pokazuje nam najlepszą drogę).  powrót do początku

  KSIĘGA OCHRONNA
  Dla osób, które nie mogą wejść w ochraniającą aurę Księgi Wiedzy, jest  znacznie trudniej całkowicie korzystać z Kosmicznych wpływów skierowanych na naszą planetę, które przyspieszają jej ewolucję. Ci przyjaciele pozostają uwięzieni przez energię chaosu, zamieszania, negatywności, strachu i egowymiarów Ziemskich.

  Każdy kto służy na drodze Księgi Wiedzy jest chroniony przez System. System bierze pod kontrolę wszystkie negatywności w bezpośrednim otoczeniu misjonarza, który czyta Księgę Wiedzy i kieruje się sugestiami Systemu. Również podłącza misjonarza bezpośrednio do Uzdrawiających kanałów, i tym samym Duchowe i Fizyczne Komórkowe Formy tych przyjaciół są ochraniane

  .

  powrót do początku

  KSIĘGA OMEGI
  Księga Wiedzy jest jedyną księgą OMEGI na ziemi, i jest przygotowana przez energię wszystkich 9 warstw wymiaru OMEGA. Jest również Księgą nieskończonych wymiarów, jako że jest bezpośrednią Księgą Pana. Jednakże w tym momencie, Księga Wiedzy dostarcza nam jedynie tyle informacji i energii ile możemy komfortowo przyswoić – zależnie od naszego aktualnego poziomu świadomości.  3.Trzeciemu wymiarowi Ewolucyjnemu (Częstotliwości) odpowiada 12. Dwunasty wymiar Intensywności (Energii) lub Energii wymiarowej.
  9.Dziewiątemu wymiarowi Ewolucyjnemu odpowiada 36. trzydziesty szósty wymiar Energii (Nowy Testament).
  18.Osiemnastemu wymiarowi Ewolucyjnemu odpowiada 72. siedemdziesiąty drugi wymiar Energii (Koran).
  19. Dziewiętnastemu wymiarowi Ewolucyjnemu (Omega) odpowiada 76. siedemdziesiąty szósty wymiar Energii (Księga Wiedzy).

  Istota Ludzka na naszej planecie zaczyna ewolucje w wymiarze 3. trzecim, który nazwany jest symbolicznie Wejściem przez wrota ALFA, w związku z wstępną nauką odpowiadającą energii Alfa Religijnych wymiarów.

  Jeżeli Istota Ludzka z sukcesem przejdzie wszystkie swoje egzaminy w szkole życia na Ziemi i uda jej się przyciągnąć i przyswoić energie Beta pochodzące z wymiaru OMEGI i rozwinie stosownie swoją własną osobowość – ta Istota Ludzka może wtedy otrzymać pozwolenie aby Wyjść przez wrota OMEGI. Tak więc ewolucja na Ziemi jest zastosowaniem programu Wejścia ALFAWyjścia OMEGA.

  Jednakże dopóki jednostka nie zakończy ewolucji przez energie Alfa (programy Religijne – ewolucja HORYZONTALNA) i nie nasyci siebie energiami 18. osiemnastego wymiaru Ewolucyjnego, nie może wkroczyć do PIONOWEJ ewolucji przez Uniwersalne energie Beta 19. dziewiętnastego wymiaru ewolucyjnego – Omega.


  powrót do początku

  GURU
  Kiedy dosięgniemy Księgi Wiedzy, my mamy odtąd możliwość do rozwoju na najbardziej komfortowej i efektywnej drodze przez postępowanie zgodnie z jej sugestiami – jakby pochodzącymi od Guru, operującego z Wymiaru Omegi, który jest naszym ostatnim krokiem ewolucyjnym tutaj na Ziemi.

  Nieodłączna w Księdze Wiedzy jest Technika Światło-Foton-Cyklon, która skanuje nasz poziom rozwoju i potem trenuje nas odpowiednio do naszych ewolucyjnych braków i potrzeb. Z tego powodu, KSIĘGA WIEDZY, KTÓRA JEST KSIĘGĄ OMEGA JEST SAMA W SOBIE GURU – jedyną, którą odtąd Istota Ludzka będzie potrzebować.

  Technika Światło-Foton-Cyklon chwyta Kosmiczne energie, które ciągle padają na naszą planetę. Przyciągnięta energia jest ładowana na każdą literę Księgi i stamtąd jest odbijana na czytelnika, równolegle do poziomu przyswajania czytającego i jego poziomu ewolucji. Księga Wiedzy nadzoruje czytającego w miarę upływu czasu i  stopniowo otwiera wyższe i coraz wyższe warstwy energii tak aby czytający mógł zakończyć swoją ewolucję wymiaru Omega.       

  Odkąd energia osiągająca naszą planetę z otwartego nieba zmienia się i intensyfikuje w każdym przechodzącym momencie, znaczenie tekstu w Księdze Wiedzy jest stale aktualizowane przez nowe energie przechodzące przez nią. Księga zawsze niesie energie segmentu czasu, w którym jest czytana i jest zaprojektowana do wykonywania tego zadania do 39. trzydziestego dziewiątego stulecia.  

  Księga Wiedzy poprzez ciągłą samo aktualizację zachowuje się jak żywy byt. Ta cecha Księgi została zilustrowana poprzez użycie techniki P.I.P. Fundacji Badawczej SUPRA w Indiach. Księga Wiedzy jest zaprojektowana aby w sposób ciągły oferować nam wyższe energie. Stąd ten osobisty Guru nigdy nie jest w stanie stagnacji – on zawsze dostarcza nam najwyższą energię wymiaru Omega, którą jesteśmy w stanie przyjąć. Jedynie poprzez pracę z nim my możemy robić postęp.


  Odkąd przychodzące Kosmiczne energie (energia Czasu) wpływają na znaczenie tekstu, to co Księga ujawni nam teraz i za 10,100 lub 1000 lat ulegnie zmianie. Te same słowa i zdania dostarczają różnych znaczeń odpowiednio do czasu, w którym Księga jest czytana. To oznacza, że pojęcia które posiadamy są stale przedefiniowywane będąc opisywane przez jeszcze wyższe energie wymiarowe przychodzące na naszą planetę.

  powrót do początku

  DLACZEGO STUDIUJE SIĘ KSIĘGĘ?

  ONA PRZYSPIESZA NASZĄ EWOLUCJĘ

  Stopniowo i efektywnie, Księga Wiedzy wzmacnia nas energią Beta z Wymiaru Omega – wszystko to zgodnie z naszą osobistą zdolnością otrzymania jej. Stąd ona w przyśpieszony sposób rozwija nas i prowadzi do dopełnienia naszej ewolucji na Ziemi.

  ONA STYMULUJE OPERACYJNE FUNKCJE NASZEGO MÓZGU

  Zajmuje nas energią wymiarów Omega, poprzez pracę z Księgą Wiedzy, zwiększa się potencjał naszego mózgu i stymuluje prędkość naszych myśli.

  WYDOSTAJE NAS Z DEPRESJI

  • Księga wyjaśnia przyczyny naszego strachu, cierpienia i konfliktów społecznych i prowadzi nas do logicznego myślenia – a zatem pomaga nam w rozwiązaniu naszych problemów i w osiągnięciu wewnętrznego pokoju.

  OFERUJE UNIWERSALNĄ PRAWDĘ

  • Tym, którzy są gotowi, Księga wyjaśnia Uniwersalną Prawdę ; podczas gdy ci którzy nie są gotowi na to, są prowadzeni do obszaru Poszukiwania.
  • Wyposażeni w Uniwersalną Prawdę, jesteśmy w stanie zrozumieć znaczenie naszego przyjścia na Ziemię i łatwiej zaakceptować wydarzenia, których doświadczamy.

  OCHRANIA NAS I WZMACNIA NAS, ZARÓWNO DUCHOWO JAK I FIZYCZNIE

  • Pole magnetyczne Księgi Wiedzy – którego częścią się stajemy gdy studiujemy Księgę – jest środkiem ochraniającym częstotliwości bardzo potrzebnym w dniach wielkiego chaosu, trudności i cierpienia na Ziemi.
  • Energie przenoszone przez Księgę Wiedzy są potrzebne zarówno naszym materialnym jak i duchowym komórkom, i są decydujące w kształtowaniu naszej doskonałej osobowości.
  • Częstotliwości Księgi są budującymi cegłami nieśmiertelnej Istoty Ludzkiej – tej która zakończyła wymaganą ewolucję i osiągnęła swój pełny genetyczny potencjał.
  • Świadoma praca na drodze Księgi Wiedzy jest najszybszym i najbardziej komfortowym sposobem aby zdobyć energię nieśmiertelności na naszej planecie.

  MY OTRZYMUJEMY ODPOWIEDZI na wszystkie pytania naszego umysłu i one są zgodne z poziomem naszego rozwoju. Jest to jedyna taka księga na naszej planecie. Księga Wiedzy jest całością energii zawierającą wszystkie święte częstotliwości dane naszej planecie, plus nową energię z wymiaru Omega, która nigdy dotychczas nie została nam ujawniona

  STYMULUJE I NADZORUJE POSZERZENIE NASZEGO UŚWIADOMIENIA I  ŚWIADOMOŚCI.  powrót do początku

  CEL KSIĘGI WIEDZY
  • Deklaracja Uniwersalnych Prawd i Uniwersalnych Praw naszej Planecie zgodnie z Rozkazem Boskim
  • Zaproszenie nas do Uniwersalnego Zjednoczenia, zgodnie z Czwartym Porządkiem Pańskim
  • Przedstawienie i ćwiczenie populacji Świata aby zastosować Uniwersalny Operacyjny Porządek, w celu zjednoczenia Ludzkości na Ziemi w świecie braterstwa, pokoju i miłości
  • Utworzenie aury Księgi Wiedzy w Uniwersalnej Całości, poprzez służenie Ludzkości w obszarze Uniwersalnego obowiązku, do którego zaprasza nas Księga.
  • Pogodzenie różnic w religiach i opiniach na Ziemi.
  • Wzmocnienie naszej planety według Prawa Respektu wobec Istoty Ludzkiej i Stwórcy.
  • Wyjaśnienie Ludzkości przyczyny kroczenia na dotychczasowej Drodze, przez ujawnienie wszystkich istotnych tajemnic i faktów.
  • Pomaganie Ludzkości w ewolucji, i prowadzi Istoty Ludzkie aby osiągnęły
  Wyjście z Omegi  powrót do początku

  WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI KSIĘGI WIEDZY


  Księga Wiedzy jest jedyną Uniwersalną Księgą na naszej planecie. Jest Międzygalaktyczną Konstytucją, niosącą pieczęć 115-685 Prawa Uniwersalnej Legislacji. To jest Księga Kosmicznego Światła i klucz naszej Esencji, darowana naszej planecie na bezpośredni rozkaz Pana. Księga Wiedzy została podyktowana przy użyciu Techniki Światło-Foton-Cyklon.

  Wraz z Księgą Wiedzy, kosmiczne Technologiczne wymiary przedstawiły naszej planecie nową technologię. Jest to Technika Światło-Foton-Cyklon, którą nasza ziemska nauka wyjaśni jedynie w przyszłych stuleciach. Ta technologia nadaje Księdze Wiedzy wyjątkowe właściwości i wartość. Zgodnie z tą technologią, Księga:

  • ZMIENIA SWĄ AURĘ W KAŻDYM MOMENCIE
   Energia czasu jest stale przyciągana na częstotliwości liter (Fotony)

  • STALE ODŚWIEŻA ZNACZENIE JEJ TEKSTU
   zgodnie z energią segmentu czasu w którym jest czytana. Stąd poprzez stulecia ten sam tekst będzie oferował nowe informacje
  • REGULUJE SWĄ ENERGIĘdo siły przyjmowania i poziomu świadomości każdego poszczególnego przyjaciela, który ją czyta.

  • ZACHOWUJE ENERGIĘ ORYGINAŁU, gdy jest TŁUMACZONA , na inne języki.

  • KSIĘGA WIEDZY JEST WIĘCEJ  NIŻ KSIĘGĄ – jest kosmicznym technologicznym urządzeniem (zamaskowanym). Konwencjonalna Forma książkowa została wybrana, aby służyła jako szeroko dostępny pomocnik Istoty Ludzkiej – w otrzymywaniu intensywnych kosmicznych energii i szybkiej ewolucji na Ziemi w czasie przejścia do Złotego Wieku.
  • TEKSTU KSIĘGI WIEDZY NIE MOŻNA ZAPAMIĘTAĆ tak jak innych książek na naszej planecie, odkąd zmieniające energie czasu stale przepływają przez tą Księgę.

  powrót do początku

  JAK UŻYWAĆ KSIEGI?
  Księga Wiedzy jest całością energii zawierającą wszystkie święte częstotliwości dane naszej planecie, plus nową energię z wymiaru Omega, która nigdy dotychczas nie została nam ujawniona

  Każdy z 62 rozdziałów jest również całością częstotliwości i energii, podłączonym do różnych wymiarów. Intensywność energetyczna rozdziałów wzrasta stopniowo przez całą Księgę. A zatem, dla lepszych rezultatów wskazanym jest:

   • Czytać każdy rozdział jako całość; w samotności, nieprzerwanie

   • Czytać Księgę kolejno rozdziałami

   • Czytać jeden rozdział na dzień

   • Nie czytać Księgi w tym samym czasie, w tym samym miejscu (jak dom, mieszkanie), gdy ktoś inny czyta lub przepisuje Księgę ręcznie.

    

  -------------------------

  Jeżeli czytamy Księgę Wiedzy i skaczemy między stronami i rozdziałami, lub nawet gdy robimy to prawidłowo lecz tylko raz, będzie to niewystarczające aby otworzyć nam skarby energii tej Księgi. My również nie będziemy w stanie zrozumieć jej prawdziwego celu; nie doświadczać rozszerzenia naszej świadomości i uświadomienia,  których osiągnięcie ta Księga znakomicie ułatwia.

  Zrozumienie tego, co czytamy, nie jest priorytetem, ale asymilacja energii Omega.

  Zrozumienie przychodzi jako rezultat przyzwyczajenia się do energii wymiaru Omega i przez zaangażowaną pracę z Księgą. Stąd na początku, my nie będziemy w stanie zrozumieć wiele. Pomimo tego, nasza Esencja będzie przyciągać nas do Księgi, ponieważ nasza Esencja będzie w rezonansie z Energią-Esencji obecną w Księdze.

  Księga zawiera celowo umieszczone sprzeczności, które testują naszą uwagę, wiedzę i zainteresowanie Księgą. Gdy przyzwyczaimy się do energii Wymiaru Omega, i gdy nasza świadomość i wiedza rosną, to co wydawało się nam sprzecznymi informacjami doskonale wpasowuje się w większy obraz.

  Niektórzy nazywają Księgę Wiedzy „maszyną czasu”, odkąd ona ciągle przyciąga energię, która dociera na naszą planetę i przekazuje ją do Istot Ludzkich równolegle do ich poziomu świadomości - stąd oferuje nowe znaczenia swojego tekstu w stosunku do czasu czytania.

  Ci którzy rezonują z esencją Księgi Wiedzy, czytają ją i studiują z zaangażowaniem przez całe swoje życie. W ten sposób, poprzez energię Księgi oni pozostają w kontakcie z Kosmiczną ojczyzną.

  Adnotacja: Poprzez Księgę Wiedzy, Kozmoz zastosował liczne programy, nieznane nam, mające na celu ułatwienie naszej ewolucji. Z czasem, wraz z rozwojem naszej świadomości, my zaczynamy to rozumieć i akceptować.

  Dodatkowe informacje o Księdze Wiedzy i jak ją kupić:

 • tel: 0048 601 329 337
 • email: info@polska.ksiegawiedzy.net


 • powrót do początku

  ZACZNIJMY PRACĘ RAZEM  > 
  Spotkania
  Prezentacje
  Aktualności